A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 101
‘‘Viešpats man įsakė: ‘Išsikirsdink dvi akmenines plokštes, kaip pirmosios buvo, ir ateik pas mane ant kalno. Padirbdink medinę skrynią.
2
Aš ant plokščių užrašysiu žodžius, buvusius sudaužytose plokštėse. Plokštes įdėk į skrynią’.
3
Iš akacijos medžio padirbdinau skrynią, iškirsdinau dvi akmenines plokštes, kaip pirmosios buvo, ir užkopiau į kalną, laikydamas plokštes rankose.
4
Viešpats tose plokštėse įrašė, kaip ir pirma, dešimt įsakymų, kuriuos Viešpats jums kalbėjo iš ugnies, kai tauta buvo susirinkusi, ir padavė jas man.
5
Sugrįžęs nuo kalno, įdėjau tas dvi plokštes į skrynią, kurią buvau padirbdinęs, kaip man Viešpats buvo įsakęs, ir jos ten yra.
6
Izraelitai keliavo iš Beroto Bene Jaakano į Moserą. Aaronas čia mirė ir buvo palaidotas. Jo vietoje kunigo tarnystę pradėjo eiti jo sūnus Eleazaras.
7
Iš ten jie atvyko į Gudgodą, o iš čia­ į Jotbatą, upelių žemę.
8
Viešpats paskyrė Levio giminę Sandoros skryniai nešti, būti Jo akivaizdoje, tarnauti Jam ir laiminti Jo vardu; taip daroma iki šios dienos.
9
Levitai negavo paveldėjimo dalies, nes Viešpats yra jų dalis­ taip Viešpats, tavo Dievas, pasakė.
10
Aš pasilikau ant kalno, kaip ir pirmą kartą, keturiasdešimt parų. Viešpats išklausė mane ir nesunaikino tavęs.
11
Jis man įsakė eiti tautos priekyje ir įvesti juos į kraštą, kurį tėvams su priesaika pažadėjo.
12
O dabar, Izraeli, ko Viešpats, tavo Dievas, iš tavęs reikalauja? Tik kad bijotum Viešpaties, savo Dievo, vaikščiotum Jo keliais, Jį mylėtum ir Jam tarnautum visa savo širdimi ir visa savo siela;
13
kad laikytumeisi Viešpaties įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui.
14
Viešpačiui, tavo Dievui, priklauso dangūs ir žemė bei visa, kas joje yra.
15
Viešpats pamėgo tavo tėvus, juos pamilo ir pasirinko iš visų tautų jų palikuonis, tai yra jus, kaip tai yra šiandien.
16
Apipjaustykite todėl savo širdis ir nebūkite kietasprandžiai.
17
Viešpats, jūsų Dievas, yra dievų Dievas ir viešpačių Viešpats, didis, galingas ir baisus Dievas; Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais.
18
Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jam maisto ir drabužių.
19
Jūs irgi mylėkite ateivius, nes patys buvote ateiviai Egipto žemėje.
20
Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk, glauskis prie Jo ir Jo vardu prisiek.
21
Jis yra tavo garbė ir tavo Dievas, kuris padarė visus šiuos didelius ir baisingus dalykus, kuriuos tu matei savo akimis.
22
Tavo tėvų septyniasdešimt asmenų nukeliavo į Egiptą; ir štai dabar Viešpats, tavo Dievas, padaugino tave kaip dangaus žvaigždes’‘.Pakartoto Įstatymo 10:1
Pakartoto Įstatymo 10:2
Pakartoto Įstatymo 10:3
Pakartoto Įstatymo 10:4
Pakartoto Įstatymo 10:5
Pakartoto Įstatymo 10:6
Pakartoto Įstatymo 10:7
Pakartoto Įstatymo 10:8
Pakartoto Įstatymo 10:9
Pakartoto Įstatymo 10:10
Pakartoto Įstatymo 10:11
Pakartoto Įstatymo 10:12
Pakartoto Įstatymo 10:13
Pakartoto Įstatymo 10:14
Pakartoto Įstatymo 10:15
Pakartoto Įstatymo 10:16
Pakartoto Įstatymo 10:17
Pakartoto Įstatymo 10:18
Pakartoto Įstatymo 10:19
Pakartoto Įstatymo 10:20
Pakartoto Įstatymo 10:21
Pakartoto Įstatymo 10:22


Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1
Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2
Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3
Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4
Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5
Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6
Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7
Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8
Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9
Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10
Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11
Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12
Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13
Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14
Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15
Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16
Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17
Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18
Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19
Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20
Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21
Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22
Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23
Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24
Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25
Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26
Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27
Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28
Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29
Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30
Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31
Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32
Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33
Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34