A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Korintiečiams 81
Dėl aukų stabams mums aišku: mes visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo.
2
Jei kas mano ką nors žinąs, tai jis dar nieko nežino, kaip turi žinoti.
3
Bet kas myli Dievą, tas yra Jo pažintas.
4
Taigi dėl stabams paaukotų dalykų valgymo mes žinome, kad stabas pasaulyje yra niekas ir kad nėra jokių kitų dievų, kaip tik vienas Dievas.
5
Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje,­daug tų dievų ir daug viešpačių,­
6
tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį.
7
Bet ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie su sąžine, pripažįstančia stabus, iki šiol valgo maistą, kaip stabams paaukotą, ir jų silpna sąžinė susitepa.
8
Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko neprarandame.
9
Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems.
10
Antai, jei kas pamatytų tave, turintį pažinimą ir valgantį stabų šventykloje, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paaukoto maisto?
11
Ar dėl tavo pažinimo nežus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus?
12
Šitaip nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžines, nusidedate Kristui.
13
Todėl jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio.1 Korintiečiams 8:1
1 Korintiečiams 8:2
1 Korintiečiams 8:3
1 Korintiečiams 8:4
1 Korintiečiams 8:5
1 Korintiečiams 8:6
1 Korintiečiams 8:7
1 Korintiečiams 8:8
1 Korintiečiams 8:9
1 Korintiečiams 8:10
1 Korintiečiams 8:11
1 Korintiečiams 8:12
1 Korintiečiams 8:13


1 Korintiečiams 1 / 1Kor 1
1 Korintiečiams 2 / 1Kor 2
1 Korintiečiams 3 / 1Kor 3
1 Korintiečiams 4 / 1Kor 4
1 Korintiečiams 5 / 1Kor 5
1 Korintiečiams 6 / 1Kor 6
1 Korintiečiams 7 / 1Kor 7
1 Korintiečiams 8 / 1Kor 8
1 Korintiečiams 9 / 1Kor 9
1 Korintiečiams 10 / 1Kor 10
1 Korintiečiams 11 / 1Kor 11
1 Korintiečiams 12 / 1Kor 12
1 Korintiečiams 13 / 1Kor 13
1 Korintiečiams 14 / 1Kor 14
1 Korintiečiams 15 / 1Kor 15
1 Korintiečiams 16 / 1Kor 16