A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apaštalų Darbai 6

1
Tomis dienomis, mokinių skaičiui augant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, nes kasdieniniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės.
2
Tuomet dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir tarė: ‘‘Nedera mums palikus Dievo žodį tarnauti prie stalų.
3
Todėl, broliai, išsirinkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, kupinus Šventosios Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui,
4
o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnavimui’‘.
5
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui, ir jie išsirinko Steponą, vyrą pilną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos.
6
Juos pastatė prieš apaštalus, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas.
7
Dievo žodis klestėjo, ir mokinių skaičius Jeruzalėje smarkiai augo. Ir didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui.
8
Steponas, pilnas tikėjimo ir jėgos, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų.
9
Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kirėniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir ėmė ginčytis su Steponu.
10
Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo.
11
Tada jie papirko keletą vyrų, kad tie sakytų: ‘‘Mes girdėjome jį piktžodžiaujant Mozei ir Dievui’‘.
12
Taip jie sukurstė minią, vyresniuosius bei Rašto žinovus, užpuolę sučiupo jį ir nusivedė į sinedrioną.
13
Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: ‘‘Šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir Įstatymą.
14
Mes girdėjome jį sakant, kad Jėzus iš Nazareto išgriaus šią vietą ir pakeis Mozės perduotus mums papročius’‘.
15
Visi sėdintys sinedrione įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą tarytum angelo veidą.
Apaštalų Darbai 6:1
Apaštalų Darbai 6:2
Apaštalų Darbai 6:3
Apaštalų Darbai 6:4
Apaštalų Darbai 6:5
Apaštalų Darbai 6:6
Apaštalų Darbai 6:7
Apaštalų Darbai 6:8
Apaštalų Darbai 6:9
Apaštalų Darbai 6:10
Apaštalų Darbai 6:11
Apaštalų Darbai 6:12
Apaštalų Darbai 6:13
Apaštalų Darbai 6:14
Apaštalų Darbai 6:15
Apaštalų Darbai 1 / ApDa 1
Apaštalų Darbai 2 / ApDa 2
Apaštalų Darbai 3 / ApDa 3
Apaštalų Darbai 4 / ApDa 4
Apaštalų Darbai 5 / ApDa 5
Apaštalų Darbai 6 / ApDa 6
Apaštalų Darbai 7 / ApDa 7
Apaštalų Darbai 8 / ApDa 8
Apaštalų Darbai 9 / ApDa 9
Apaštalų Darbai 10 / ApDa 10
Apaštalų Darbai 11 / ApDa 11
Apaštalų Darbai 12 / ApDa 12
Apaštalų Darbai 13 / ApDa 13
Apaštalų Darbai 14 / ApDa 14
Apaštalų Darbai 15 / ApDa 15
Apaštalų Darbai 16 / ApDa 16
Apaštalų Darbai 17 / ApDa 17
Apaštalų Darbai 18 / ApDa 18
Apaštalų Darbai 19 / ApDa 19
Apaštalų Darbai 20 / ApDa 20
Apaštalų Darbai 21 / ApDa 21
Apaštalų Darbai 22 / ApDa 22
Apaštalų Darbai 23 / ApDa 23
Apaštalų Darbai 24 / ApDa 24
Apaštalų Darbai 25 / ApDa 25
Apaštalų Darbai 26 / ApDa 26
Apaštalų Darbai 27 / ApDa 27
Apaštalų Darbai 28 / ApDa 28