English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apaštalų Darbai 14

1
Taip pat atsitiko ir Ikonijuje: jie nuėjo į žydų sinagogą ir kalbėjo taip, kad įtikėjo didelė minia žydų ir graikų.
2
Bet tikėjimui nepaklusę žydai sukurstė pagonis prieš brolius.
3
Tačiau jie ten išbuvo daug laiko ir drąsiai kalbėjo Viešpatyje, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus.
4
Miesto gyventojai suskilo: vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus.
5
Kai pagonys ir žydai su savo vyresnybe susiruošė juos išniekinti ir užmėtyti akmenimis,
6
jie sužinoję pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę bei jų apylinkes.
7
Ten jie skelbė Evangeliją.
8
Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekada nė žingsnio nežengęs.
9
Jis klausėsi Pauliaus kalbant, o šis įdėmiai pažvelgė į jį ir, pamatęs jį turint tikėjimą, kad būtų pagydytas,
10
garsiu balsu pasakė: ‘‘Atsistok tiesiai ant savo kojų!’‘ Tas pašoko ir ėmė vaikščioti.
11
Minia, pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti: ‘‘Dievai, pasivertę žmonėmis, nužengė pas mus!’‘
12
Barnabą jie vadino Dzeusu, o Paulių­Hermiu, nes jis vadovavo kalbai.
13
Priešais jų miestą esančios Dzeuso šventyklos kunigas atvarė prie vartų jaučių su vainikais ir norėjo kartu su minia juos paaukoti.
14
Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius perplėšė savo drabužius ir puolė į minią,
15
šaukdami: ‘‘Vyrai, ką darote?! Juk mes tokie patys žmonės kaip ir jūs. Ir mes jums skelbiame Gerąją naujieną, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, ‘kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra’.
16
Praėjusiais amžiais Jis leido eiti visoms tautoms savais keliais.
17
Tačiau Jis nepaliko savęs nepaliudyto, darydamas gera, duodamas mums lietaus iš dangaus ir vaisingų metų, pripildydamas mūsų širdis maisto ir džiaugsmo’‘.
18
Tai dėstydami, jiedu šiaip ne taip sulaikė minią, kad jiems neaukotų.
19
Bet iš Antiochijos ir Ikonijaus atvyko žydai ir, perkalbėję žmones, užmėtė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu.
20
Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. O rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę.
21
Šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir išmokė daugelį. Paskui grįžo atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją.
22
Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime ir sakė: ‘‘Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę’‘.
23
Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję.
24
Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją.
25
Paskelbę žodį Pergėje, leidosi žemyn į Ataliją.
26
Iš ten išplaukė į Antiochiją, kur buvo pavesti Dievo malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė.
27
Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir papasakojo, kokius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus.
28
Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.
Apaštalų Darbai 14:1
Apaštalų Darbai 14:2
Apaštalų Darbai 14:3
Apaštalų Darbai 14:4
Apaštalų Darbai 14:5
Apaštalų Darbai 14:6
Apaštalų Darbai 14:7
Apaštalų Darbai 14:8
Apaštalų Darbai 14:9
Apaštalų Darbai 14:10
Apaštalų Darbai 14:11
Apaštalų Darbai 14:12
Apaštalų Darbai 14:13
Apaštalų Darbai 14:14
Apaštalų Darbai 14:15
Apaštalų Darbai 14:16
Apaštalų Darbai 14:17
Apaštalų Darbai 14:18
Apaštalų Darbai 14:19
Apaštalų Darbai 14:20
Apaštalų Darbai 14:21
Apaštalų Darbai 14:22
Apaštalų Darbai 14:23
Apaštalų Darbai 14:24
Apaštalų Darbai 14:25
Apaštalų Darbai 14:26
Apaštalų Darbai 14:27
Apaštalų Darbai 14:28
Apaštalų Darbai 1 / ApDa 1
Apaštalų Darbai 2 / ApDa 2
Apaštalų Darbai 3 / ApDa 3
Apaštalų Darbai 4 / ApDa 4
Apaštalų Darbai 5 / ApDa 5
Apaštalų Darbai 6 / ApDa 6
Apaštalų Darbai 7 / ApDa 7
Apaštalų Darbai 8 / ApDa 8
Apaštalų Darbai 9 / ApDa 9
Apaštalų Darbai 10 / ApDa 10
Apaštalų Darbai 11 / ApDa 11
Apaštalų Darbai 12 / ApDa 12
Apaštalų Darbai 13 / ApDa 13
Apaštalų Darbai 14 / ApDa 14
Apaštalų Darbai 15 / ApDa 15
Apaštalų Darbai 16 / ApDa 16
Apaštalų Darbai 17 / ApDa 17
Apaštalų Darbai 18 / ApDa 18
Apaštalų Darbai 19 / ApDa 19
Apaštalų Darbai 20 / ApDa 20
Apaštalų Darbai 21 / ApDa 21
Apaštalų Darbai 22 / ApDa 22
Apaštalų Darbai 23 / ApDa 23
Apaštalų Darbai 24 / ApDa 24
Apaštalų Darbai 25 / ApDa 25
Apaštalų Darbai 26 / ApDa 26
Apaštalų Darbai 27 / ApDa 27
Apaštalų Darbai 28 / ApDa 28