A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Mato 281
Sabatui pasibaigus, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo.
2
Ir štai kilo smarkus žemės drebėjimas, nes Viešpaties angelas, nužengęs iš dangaus, atėjo, nurito akmenį nuo angos, ir atsisėdo ant jo.
3
Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas.
4
Išsigandę jo, sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi.
5
O angelas tarė moterims: ‘‘Nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas.
6
Jo čia nėra! Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur Viešpats gulėjo.
7
Ir skubiai duokite žinią Jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai Jį pamatysite’. Štai aš jums tai pasakiau’‘.
8
Jos skubiai paliko kapą, apimtos išgąsčio bei didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.
9
Joms beeinant pranešti Jo mokiniams, štai Jėzus sutiko jas ir tarė: ‘‘Sveikos!’‘ Jos priėjo, apkabino Jo kojas ir pagarbino Jį.
10
Jėzus joms tarė: ‘‘Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys’‘.
11
Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas įvyko.
12
Tie susitiko su vyresniaisiais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų
13
ir primokė: ‘‘Sakykite, kad, jums bemiegant, Jo mokiniai atėję naktį Jį pavogė.
14
O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį įtikinsime ir apsaugosime jus nuo nemalonumų’‘.
15
Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Šis žodis yra pasklidęs tarp žydų iki šios dienos.
16
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.
17
Jį pamatę, jie pagarbino Jį, tačiau kai kurie abejojo.
18
Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė: ‘‘Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
19
Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu,
20
mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen’‘.Mato 28:1
Mato 28:2
Mato 28:3
Mato 28:4
Mato 28:5
Mato 28:6
Mato 28:7
Mato 28:8
Mato 28:9
Mato 28:10
Mato 28:11
Mato 28:12
Mato 28:13
Mato 28:14
Mato 28:15
Mato 28:16
Mato 28:17
Mato 28:18
Mato 28:19
Mato 28:20


Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28