A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Mato 21
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų ir klausinėjo:
2
‘‘Kur yra gimęs žydų karalius? Mes matėme Jo žvaigždę Rytuose ir atvykome pagarbinti Jį’‘.
3
Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė.
4
Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Kristus.
5
Tie jam atsakė: ‘‘Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta:
6
‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis Valdovas, kuris ganys mano tautą­ Izraelį’ ‘‘.
7
Tada Erodas, slapta pasikvietęs išminčius, sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą
8
ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: ‘‘Keliaukite ir viską kruopščiai sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs Jį pagarbinčiau’‘.
9
Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie matė Rytuose, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis.
10
Išvydę žvaigždę, jie labai džiaugėsi.
11
Įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
12
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.
13
Jiems iškeliavus, štai pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir tarė: ‘‘Kelkis, imk kūdikį, Jo motiną ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas Jį nužudyti’‘.
14
Atsikėlęs Juozapas paėmė kūdikį ir Jo motiną ir pasitraukė į Egiptą.
15
Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų, kas Viešpaties buvo pasakyta per pranašą: ‘‘Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų’‘.
16
Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių.
17
Tada išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Jeremiją:
18
‘‘Ramoje pasigirdo šauksmas, raudos, aimanos ir garsios dejonės: tai Rachelė rauda savo vaikų; ir niekas jos nepaguos, nes jų nebėra’‘.
19
Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodė per sapną Juozapui Egipte
20
ir tarė: ‘‘Kelkis, imk kūdikį su Jo motina ir keliauk į Izraelio žemę, nes jau mirė tie, kurie ieškojo kūdikio gyvybės’‘.
21
Tuomet Juozapas atsikėlė, paėmė kūdikį ir Jo motiną ir sugrįžo į Izraelio žemę.
22
Bet, išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį
23
ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų, kas buvo pranašų pasakyta: ‘‘Jį vadins Nazariečiu’‘.Mato 2:1
Mato 2:2
Mato 2:3
Mato 2:4
Mato 2:5
Mato 2:6
Mato 2:7
Mato 2:8
Mato 2:9
Mato 2:10
Mato 2:11
Mato 2:12
Mato 2:13
Mato 2:14
Mato 2:15
Mato 2:16
Mato 2:17
Mato 2:18
Mato 2:19
Mato 2:20
Mato 2:21
Mato 2:22
Mato 2:23


Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28