A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Mato 19

1
Baigęs tai kalbėti, Jėzus pasitraukė iš Galilėjos ir atėjo į Judėjos sritį, anapus Jordano.
2
Paskui Jį sekė didelės minios žmonių, ir Jis ten juos išgydė.
3
Fariziejai taip pat atėjo pas Jį ir, mėgindami Jį, klausė: ‘‘Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną?’‘
4
Jis atsakė: ‘‘Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių ‘sukūrė juos, vyrą ir moterį’,
5
ir pasakė: ‘Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu’.
6
Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria’‘.
7
Tada jie paklausė Jo: ‘‘O kodėl Mozė įsakė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną?’‘
8
Jis atsakė: ‘‘Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo.
9
Ir Aš jums sakau: kas atleidžia savo žmoną,­jei ne dėl ištvirkavimo,­ir veda kitą, svetimauja. Ir kas atleistąją veda, svetimauja’‘.
10
Jo mokiniai pasakė Jam: ‘‘Jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti’‘.
11
Jis jiems atsakė: ‘‘Ne visi gali išmanyti tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota.
12
Nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių. Yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, teišmano’‘.
13
Tuomet atvedė pas Jį vaikučių, kad Jis uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų, o mokiniai draudė jiems.
14
Bet Jėzus tarė: ‘‘Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė’‘.
15
Ir, uždėjęs ant jų rankas, Jis iš ten išėjo.
16
Ir štai vienas, prie Jo priėjęs, klausė: ‘‘Gerasis Mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?’‘
17
Jis jam atsakė: ‘‘Kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų’‘.
18
Tas paklausė Jo: ‘‘Kokių?’‘ Jėzus atsakė: ‘‘Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk;
19
gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį’‘.
20
Jaunuolis Jam tarė: ‘‘Viso to laikausi nuo savo jaunystės. Ko dar man trūksta?’‘
21
Jėzus atsakė: ‘‘Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane’‘.
22
Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.
23
Tada Jėzus tarė savo mokiniams: ‘‘Iš tiesų sakau jums: turtingas sunkiai įeis į dangaus karalystę.
24
Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę’‘.
25
Tai išgirdę, Jo mokiniai labai nustebo ir klausė: ‘‘Kas tada gali būti išgelbėtas?’‘
26
Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: ‘‘Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma’‘.
27
Tada Petras Jį paklausė: ‘‘Štai mes viską palikome ir sekame paskui Tave. Kas mums bus už tai?’‘
28
Jėzus jiems atsakė: ‘‘Iš tiesų sakau jums: atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių.
29
Ir kiekvienas, kas paliko namus ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus dėl mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.
30
Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai, ir paskutiniai­pirmi’‘.
Mato 19:1
Mato 19:2
Mato 19:3
Mato 19:4
Mato 19:5
Mato 19:6
Mato 19:7
Mato 19:8
Mato 19:9
Mato 19:10
Mato 19:11
Mato 19:12
Mato 19:13
Mato 19:14
Mato 19:15
Mato 19:16
Mato 19:17
Mato 19:18
Mato 19:19
Mato 19:20
Mato 19:21
Mato 19:22
Mato 19:23
Mato 19:24
Mato 19:25
Mato 19:26
Mato 19:27
Mato 19:28
Mato 19:29
Mato 19:30
Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28