A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 81
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk Aaronui, kad jis sustatytų lempas taip, kad visos degtų žvakidės priekyje’‘.
3
Aaronas sustatė lempas, kad jos degtų žvakidės priekyje, kaip Viešpats įsakė Mozei.
4
Visa žvakidė buvo nukalta iš aukso, pagal Viešpaties Mozei parodytą pavyzdį.
5
Viešpats kalbėjo Mozei, sakydamas:
6
‘‘Imk levitus iš Izraelio vaikų ir apvalyk juos,
7
apšlakstydamas apvalomuoju vandeniu, liepk nusiskusti plaukus nuo viso kūno ir išsiplauti drabužius, tai jie bus apvalyti.
8
Jie ims veršį ir duonos aukai­ aliejumi apšlakstytų smulkių miltų, ir kitą veršį­aukai už nuodėmę.
9
Sušauk izraelitus ir pastatyk levitus prie Susitikimo palapinės.
10
Tu pastatysi levitus prieš Viešpatį, ir izraelitai uždės ant jų rankas.
11
Aaronas paaukos levitus Viešpačiui, kaip Izraelio vaikų auką, kad jie tarnautų Jam.
12
Levitai uždės rankas ant veršių galvų, kurių vieną paaukosi kaip auką už nuodėmę, o kitą­kaip deginamąją auką; taip levitai bus sutaikinti.
13
Pastatyk levitus prieš Aaroną ir jo sūnus ir paaukok juos Viešpačiui;
14
išskirk levitus iš izraelitų, kad jie būtų mano.
15
Po to jie tarnaus man Susitikimo palapinėje. Taip jie bus apvalyti ir pašvęsti man,
16
nes jie visi yra man atiduoti vietoje izraelitų pirmagimių,
17
kadangi visi izraelitų pirmagimiai yra mano­žmonės ir gyvuliai. Aš juos pašvenčiau sau nuo tos dienos, kai išžudžiau egiptiečių pirmagimius.
18
Aš paėmiau levitus vietoje izraelitų pirmagimių
19
ir pavedžiau juos Aarono ir jo sūnų priežiūrai, kad tarnautų man Susitikimo palapinėje ir sutaikintų izraelitus. Taip izraelitai bus apsaugoti nuo sunaikinimo, kuris ištiktų juos, jei kas iš jų išdrįstų artintis prie šventyklos’‘.
20
Mozė, Aaronas ir izraelitai pasielgė su levitais taip, kaip Viešpats įsakė Mozei:
21
juos apvalė, jie išsiplovė savo drabužius, o Aaronas paaukojo juos kaip auką Viešpačiui ir sutaikino.
22
Po to levitai ėjo į Susitikimo palapinę ir atliko jiems skirtą tarnystę Aarono ir jo sūnų priežiūroje.
23
Viešpats kalbėjo Mozei:
24
‘‘Toks yra įstatymas levitams: dvidešimt penkerių metų ir vyresni tarnaus Susitikimo palapinėje,
25
o, sulaukę penkiasdešimties metų amžiaus, jie nebetarnaus.
26
Jie padės savo broliams saugoti Susitikimo palapinę, bet nedirbs jokio darbo. Tai įsakymas levitams, liečiąs jų tarnystę’‘.Skaičių 8:1
Skaičių 8:2
Skaičių 8:3
Skaičių 8:4
Skaičių 8:5
Skaičių 8:6
Skaičių 8:7
Skaičių 8:8
Skaičių 8:9
Skaičių 8:10
Skaičių 8:11
Skaičių 8:12
Skaičių 8:13
Skaičių 8:14
Skaičių 8:15
Skaičių 8:16
Skaičių 8:17
Skaičių 8:18
Skaičių 8:19
Skaičių 8:20
Skaičių 8:21
Skaičių 8:22
Skaičių 8:23
Skaičių 8:24
Skaičių 8:25
Skaičių 8:26


Skaičių 1 / Ska 1
Skaičių 2 / Ska 2
Skaičių 3 / Ska 3
Skaičių 4 / Ska 4
Skaičių 5 / Ska 5
Skaičių 6 / Ska 6
Skaičių 7 / Ska 7
Skaičių 8 / Ska 8
Skaičių 9 / Ska 9
Skaičių 10 / Ska 10
Skaičių 11 / Ska 11
Skaičių 12 / Ska 12
Skaičių 13 / Ska 13
Skaičių 14 / Ska 14
Skaičių 15 / Ska 15
Skaičių 16 / Ska 16
Skaičių 17 / Ska 17
Skaičių 18 / Ska 18
Skaičių 19 / Ska 19
Skaičių 20 / Ska 20
Skaičių 21 / Ska 21
Skaičių 22 / Ska 22
Skaičių 23 / Ska 23
Skaičių 24 / Ska 24
Skaičių 25 / Ska 25
Skaičių 26 / Ska 26
Skaičių 27 / Ska 27
Skaičių 28 / Ska 28
Skaičių 29 / Ska 29
Skaičių 30 / Ska 30
Skaičių 31 / Ska 31
Skaičių 32 / Ska 32
Skaičių 33 / Ska 33
Skaičių 34 / Ska 34
Skaičių 35 / Ska 35
Skaičių 36 / Ska 36