A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 81
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk Aaronui, kad jis sustatytų lempas taip, kad visos degtų žvakidės priekyje’‘.
3
Aaronas sustatė lempas, kad jos degtų žvakidės priekyje, kaip Viešpats įsakė Mozei.
4
Visa žvakidė buvo nukalta iš aukso, pagal Viešpaties Mozei parodytą pavyzdį.
5
Viešpats kalbėjo Mozei, sakydamas:
6
‘‘Imk levitus iš Izraelio vaikų ir apvalyk juos,
7
apšlakstydamas apvalomuoju vandeniu, liepk nusiskusti plaukus nuo viso kūno ir išsiplauti drabužius, tai jie bus apvalyti.
8
Jie ims veršį ir duonos aukai­ aliejumi apšlakstytų smulkių miltų, ir kitą veršį­aukai už nuodėmę.
9
Sušauk izraelitus ir pastatyk levitus prie Susitikimo palapinės.
10
Tu pastatysi levitus prieš Viešpatį, ir izraelitai uždės ant jų rankas.
11
Aaronas paaukos levitus Viešpačiui, kaip Izraelio vaikų auką, kad jie tarnautų Jam.
12
Levitai uždės rankas ant veršių galvų, kurių vieną paaukosi kaip auką už nuodėmę, o kitą­kaip deginamąją auką; taip levitai bus sutaikinti.
13
Pastatyk levitus prieš Aaroną ir jo sūnus ir paaukok juos Viešpačiui;
14
išskirk levitus iš izraelitų, kad jie būtų mano.
15
Po to jie tarnaus man Susitikimo palapinėje. Taip jie bus apvalyti ir pašvęsti man,
16
nes jie visi yra man atiduoti vietoje izraelitų pirmagimių,
17
kadangi visi izraelitų pirmagimiai yra mano­žmonės ir gyvuliai. Aš juos pašvenčiau sau nuo tos dienos, kai išžudžiau egiptiečių pirmagimius.
18
Aš paėmiau levitus vietoje izraelitų pirmagimių
19
ir pavedžiau juos Aarono ir jo sūnų priežiūrai, kad tarnautų man Susitikimo palapinėje ir sutaikintų izraelitus. Taip izraelitai bus apsaugoti nuo sunaikinimo, kuris ištiktų juos, jei kas iš jų išdrįstų artintis prie šventyklos’‘.
20
Mozė, Aaronas ir izraelitai pasielgė su levitais taip, kaip Viešpats įsakė Mozei:
21
juos apvalė, jie išsiplovė savo drabužius, o Aaronas paaukojo juos kaip auką Viešpačiui ir sutaikino.
22
Po to levitai ėjo į Susitikimo palapinę ir atliko jiems skirtą tarnystę Aarono ir jo sūnų priežiūroje.
23
Viešpats kalbėjo Mozei:
24
‘‘Toks yra įstatymas levitams: dvidešimt penkerių metų ir vyresni tarnaus Susitikimo palapinėje,
25
o, sulaukę penkiasdešimties metų amžiaus, jie nebetarnaus.
26
Jie padės savo broliams saugoti Susitikimo palapinę, bet nedirbs jokio darbo. Tai įsakymas levitams, liečiąs jų tarnystę’‘.Skaičių 8:1

Skaičių 8:2

Skaičių 8:3

Skaičių 8:4

Skaičių 8:5

Skaičių 8:6

Skaičių 8:7

Skaičių 8:8

Skaičių 8:9

Skaičių 8:10

Skaičių 8:11

Skaičių 8:12

Skaičių 8:13

Skaičių 8:14

Skaičių 8:15

Skaičių 8:16

Skaičių 8:17

Skaičių 8:18

Skaičių 8:19

Skaičių 8:20

Skaičių 8:21

Skaičių 8:22

Skaičių 8:23

Skaičių 8:24

Skaičių 8:25

Skaičių 8:26Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36