A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 341
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Kai įeisite į Kanaano šalį ir ją užimsite, jos sienos bus:
3
pietinė dalis prasidės nuo Cino dykumos, esančios šalia Edomo, jos rytų siena bus Druskos jūra, pradedant pietine dalimi.
4
Pietinė siena eis išilgai Akrabimo aukštumos ir tęsis iki Sinajaus, pietuose pasieks Kadeš Barnėją. Iš čia siena eis ligi Hacar Adaro ir toliau iki Acmono.
5
Nuo Acmono siena pasisuks, sieks Egipto upę ir baigsis jūros krantu.
6
Vakarų siena bus jums Didžioji jūra.
7
Šiaurėje siena prasidės nuo Didžiosios jūros ir tęsis iki Horo kalno,
8
iš čia į Lebo Hamatą iki Cedado apylinkės,
9
toliau siena tęsis iki Zifrono ir Hacar Enano.
10
Rytų siena eis nuo Hacar Enano ligi Šefamo,
11
nuo Šefamo tęsis iki Riblos į rytus nuo Aino, iš čia eis Jordano rytų puse iki Kinereto ežero
12
ir toliau Jordanu iki Sūriosios jūros. Tai bus jūsų krašto sienos’‘.
13
Mozė kalbėjo izraelitams: ‘‘Tai žemė, kurią paveldėsite burtų keliu. Ją Viešpats liepė išdalinti devynioms ir pusei giminės.
14
Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės gavo savo dalį.
15
Dvi giminės ir pusė gavo savo dalį šioje Jordano pusėje ties Jerichu’‘.
16
Viešpats tarė Mozei:
17
‘‘Tai yra vardai vyrų, kurie jums padalins žemę: kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė
18
ir iš kiekvienos giminės po vieną kunigaikštį.
19
Jų vardai: iš Judo giminės­Jefunės sūnus Kalebas,
20
iš Simeono­Amihudo sūnus Samuelis,
21
iš Benjamino­Kislono sūnus Elidadas,
22
iš Dano­Joglio sūnus Bukis,
23
iš Juozapo palikuonių, Manaso giminės­Efodo sūnus Hanielis
24
ir iš Efraimo­Šiftano sūnus Kemuelis,
25
iš Zabulono­Parnacho sūnus Elicafanas,
26
iš Isacharo­Azano sūnus Paltielis,
27
iš Ašero­Šelomio sūnus Ahihudas,
28
iš Neftalio­Amihudo sūnus Pedahelis’‘.
29
Šitiems vyrams Viešpats įsakė padalyti Kanaano žemę izraelitams.Skaičių 34:1

Skaičių 34:2

Skaičių 34:3

Skaičių 34:4

Skaičių 34:5

Skaičių 34:6

Skaičių 34:7

Skaičių 34:8

Skaičių 34:9

Skaičių 34:10

Skaičių 34:11

Skaičių 34:12

Skaičių 34:13

Skaičių 34:14

Skaičių 34:15

Skaičių 34:16

Skaičių 34:17

Skaičių 34:18

Skaičių 34:19

Skaičių 34:20

Skaičių 34:21

Skaičių 34:22

Skaičių 34:23

Skaičių 34:24

Skaičių 34:25

Skaičių 34:26

Skaičių 34:27

Skaičių 34:28

Skaičių 34:29Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36