A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 301
Ir Mozė kalbėjo izraelitų giminių vadams: ‘‘Štai ką Viešpats įsakė:
2
‘Jei kuris vyras duoda Viešpačiui įžadą ar pasižada su priesaika, negalės savo žodžio laužyti, turės įvykdyti, ką pažadėjo.
3
Jei įžadą Viešpačiui duotų ir save priesaika suvaržytų jauna moteris, kuri gyvena savo tėvo namuose,
4
ir jei tėvas, sužinojęs apie įžadą ir priesaiką, tylėtų, ji turi laikytis įžado ir privalo įvykdyti, ką pažadėjo ir prisiekė.
5
O jei tėvas išgirdęs uždraustų tą pačią dieną, jos įžadas ir priesaika bus panaikinta, nes tėvas uždraudė, ir Viešpats jai atleis.
6
Jei ištekėtų, davusi įžadą ar priesaiką,
7
ir jos vyras sužinojęs neuždraustų jai to daryti tą pačią dieną, ji laikysis įžado ir jį įvykdys.
8
O jei jis išgirdęs tuojau uždraustų ir tuo būdu panaikintų jos įžadus, Viešpats jai atleis.
9
Našlė arba išsiskyrusi privalo įvykdyti, ką pažadėjo.
10
Jei žmona, gyvendama su vyru, padarytų įžadą arba prisiektų
11
ir jei jos vyras išgirdęs tylėtų ir neprieštarautų, ji vykdys savo įžadą.
12
O jei išgirdęs tuojau uždraustų, nereikės vykdyti pažado, nes vyras uždraudė, ir Viešpats jai atleis.
13
Kiekvieną jos įžadą ir kiekvieną priesaiką varginti savo sielą vyras gali patvirtinti arba panaikinti.
14
O jei vyras išgirdęs tylėtų ir atidėtų sprendimą kitai dienai, ji vykdys, ką pažadėjo, nes jis tylėdamas patvirtino jos įžadus.
15
Jei žinodamas vėliau prieštarautų, jis bus atsakingas už jos kaltę’ ‘‘.
16
Tai yra Viešpaties duoti Mozei įsakymai, kurių turi laikytis vyras ir žmona, tėvas ir duktė, kuri yra netekėjusi ir gyvena tėvo namuose.Skaičių 30:1
Skaičių 30:2
Skaičių 30:3
Skaičių 30:4
Skaičių 30:5
Skaičių 30:6
Skaičių 30:7
Skaičių 30:8
Skaičių 30:9
Skaičių 30:10
Skaičių 30:11
Skaičių 30:12
Skaičių 30:13
Skaičių 30:14
Skaičių 30:15
Skaičių 30:16


Skaičių 1 / Ska 1
Skaičių 2 / Ska 2
Skaičių 3 / Ska 3
Skaičių 4 / Ska 4
Skaičių 5 / Ska 5
Skaičių 6 / Ska 6
Skaičių 7 / Ska 7
Skaičių 8 / Ska 8
Skaičių 9 / Ska 9
Skaičių 10 / Ska 10
Skaičių 11 / Ska 11
Skaičių 12 / Ska 12
Skaičių 13 / Ska 13
Skaičių 14 / Ska 14
Skaičių 15 / Ska 15
Skaičių 16 / Ska 16
Skaičių 17 / Ska 17
Skaičių 18 / Ska 18
Skaičių 19 / Ska 19
Skaičių 20 / Ska 20
Skaičių 21 / Ska 21
Skaičių 22 / Ska 22
Skaičių 23 / Ska 23
Skaičių 24 / Ska 24
Skaičių 25 / Ska 25
Skaičių 26 / Ska 26
Skaičių 27 / Ska 27
Skaičių 28 / Ska 28
Skaičių 29 / Ska 29
Skaičių 30 / Ska 30
Skaičių 31 / Ska 31
Skaičių 32 / Ska 32
Skaičių 33 / Ska 33
Skaičių 34 / Ska 34
Skaičių 35 / Ska 35
Skaičių 36 / Ska 36