A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 241
Balaamas, matydamas, kad Viešpačiui patinka laiminti Izraelį, nebėjo, kaip pirma eidavo ieškoti žyniavimo, bet atgręžė veidą į dykumą
2
ir, pakėlęs akis, pamatė izraelitus, stovyklaujančius giminėmis savo palapinėse. Dievo dvasia nužengė ant jo,
3
ir jis kalbėjo: ‘‘Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio atvertos akys,
4
kuris girdi Dievo žodžius, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis.
5
Kokios gražios tavo palapinės, Jokūbai, ir tavo buveinės, Izraeli!
6
Jos yra kaip besitęsią slėniai, kaip sodai paupiuose, kaip Viešpaties sodinti alavijų medžiai, lyg kedrai prie vandens!
7
Vanduo tekės upėmis, ir jų slėniuose viskas augs. Izraelitų karalius bus žymesnis už Agagą, jo karalystė bus išaukštinta.
8
Dievas išvedė jį iš Egipto, jo galybė kaip stumbro; jis suvalgys priešų tautas, sulaužys jų kaulus, pervers juos savo strėlėmis.
9
Jis atsiguls kaip liūtas, kurio niekas nedrįs pažadinti. Kas tave laimina, bus palaimintas; kas keikia, bus prakeiktas’‘.
10
Balakas, supykęs ant Balaamo, suplojo rankomis ir tarė: ‘‘Aš tave pasišaukiau prakeikti mano priešus, o tu juos tris kartus palaiminai.
11
Grįžk skubiai į savo kraštą! Maniau tave didžiai pagerbti, bet Viešpats atėmė iš tavęs tau skirtą pagarbą’‘.
12
Balaamas atsakė Balakui: ‘‘Argi aš nesakiau tavo pasiuntiniams, kuriuos atsiuntei pas mane:
13
‘Jei Balakas man duotų pilnus savo namus sidabro ir aukso, aš negaliu peržengti Viešpaties įsakymo ir daryti gera ar bloga savo noru. Kalbėsiu tai, ką Viešpats man įsakys’.
14
Prieš grįždamas pas savo tautą, paskelbsiu tau, ką ši tauta padarys tavo tautai ateityje’‘.
15
Balaamas toliau kalbėjo: ‘‘Kalba žmogus, Beoro sūnus Balaamas, kurio akys atvertos,
16
kuris girdi Dievo žodžius, pažįsta Aukščiausiojo mokslą, mato Visagalio regėjimus ir krinta atvertomis akimis.
17
Aš jį matysiu, bet ne dabar, į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje, jis užims Moabą ir sunaikins Seto giminę.
18
Edomas ir Seyras taps priešų nuosavybe, Izraelis parodys savo jėgą.
19
Jokūbo ainiai viešpataus ir sunaikins priešų likučius’‘.
20
Balaamas, pažiūrėjęs į amalekiečius, kalbėjo: ‘‘Amalekas yra pirmas tarp tautų, bet jis bus sunaikintas amžiams’‘.
21
Pamatęs kainitus, tarė: ‘‘Stipri, saugi tavo buveinė, kaip ant uolos sukrautas lizdas.
22
Bet ir jūs, kainitai, būsite išsklaidyti, jūsų palikuonis Ašūras ištrems.
23
Ir kas išliks gyvas, kai Dievas visa tai darys?
24
Laivai atvyks iš Kitimo, pavergs ašūriečius ir sunaikins Ebero kraštą, pagaliau patys žus’‘.
25
Po to Balaamas sugrįžo į savo tėviškę; taip pat ir Balakas grįžo tuo keliu, kuriuo buvo atėjęs.Skaičių 24:1

Skaičių 24:2

Skaičių 24:3

Skaičių 24:4

Skaičių 24:5

Skaičių 24:6

Skaičių 24:7

Skaičių 24:8

Skaičių 24:9

Skaičių 24:10

Skaičių 24:11

Skaičių 24:12

Skaičių 24:13

Skaičių 24:14

Skaičių 24:15

Skaičių 24:16

Skaičių 24:17

Skaičių 24:18

Skaičių 24:19

Skaičių 24:20

Skaičių 24:21

Skaičių 24:22

Skaičių 24:23

Skaičių 24:24

Skaičių 24:25Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36