A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 191
Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
2
‘‘Įsakyk izraelitams atvesti sveiką žalą karvę, dar nekinkytą į jungą,
3
ir duokite ją kunigui Eleazarui. Ji bus išvesta iš stovyklos ir papjauta jo akivaizdoje.
4
Tada Eleazaras, padažęs jos kraujyje pirštą, pašlakstys septynis kartus Susitikimo palapinės įėjimo link.
5
Paskui ji bus sudeginta jo akivaizdoje: oda, mėsa, kraujas ir mėšlas.
6
Kunigas įmes į ugnį, kurioje dega karvė, kedro medžio, yzopo ir raudonų siūlų.
7
Po to kunigas išplaus savo drabužius, apsiplaus vandeniu ir grįš į stovyklą, ir jis bus nešvarus iki vakaro.
8
Tas, kuris karvę sudegins, išplaus savo drabužius, išsimaudys ir bus nešvarus iki vakaro.
9
Kas nors nesusitepęs susems karvės pelenus ir juos išpils už stovyklos švarioje vietoje, kad jie būtų izraelitų laikomi apvalymo vandeniui padaryti, nes karvė sudeginta kaip auka už nuodėmę.
10
Kuris susems karvės pelenus, plaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro. Tai bus izraelitams ir tarp jų gyvenantiems ateiviams amžinas įstatymas.
11
Kas paliečia žmogaus lavoną, bus nešvarus septynias dienas.
12
Jis apsivalys šiuo vandeniu trečią ir septintą dieną ir bus švarus. Jei trečią dieną neapsivalys, tai septintą dieną nebus švarus.
13
Kuris palies mirusio žmogaus lavoną ir nebus apšlakstytas minėtu vandeniu, suteps Viešpaties palapinę ir bus išnaikintas iš izraelitų; kadangi jis neapšlakstytas apvalomuoju vandeniu, jis liks nešvarus.
14
Šitas yra įstatymas apie žmogų, mirusį palapinėje. Visi, kurie įeina į jo palapinę, ir visi ten esantieji bus nešvarūs septynias dienas.
15
Indas, neturintis dangčio, bus suteptas.
16
Jei kas lauke paliestų užmušto kardu ar savaime mirusio žmogaus lavoną, kaulą ar karstą, bus nešvarus septynias dienas.
17
Dėl nešvaraus žmogaus tegul ima karvės, sudegintos apvalyti nuo nuodėmės, pelenų, įberia į indą ir užpila tekančio vandens ant jų.
18
Nesusitepęs žmogus, padažęs jame yzopą, teapšlaksto visą palapinę ir visus daiktus bei susitepusius prisilietimu žmones.
19
Nesusitepęs apšlakstys nešvarųjį trečią ir septintą dieną, ir jis apsivalys septintą dieną, išplaus savo drabužius, pats išsimaudys ir bus nešvarus iki vakaro.
20
Jei kas nebus tuo būdu apvalytas, jis bus išnaikintas iš izraelitų, nes sutepė Viešpaties šventyklą; jis nebuvo apšlakstytas apvalomuoju vandeniu, todėl yra nešvarus.
21
Tai amžinas nuostatas jiems, kad tas, kuris šlakstė vandeniu, plautų savo drabužius, ir kiekvienas, palietęs apvalomąjį vandenį, bus nešvarus iki vakaro.
22
Ką nešvarus žmogus palies­suteps, kas prisiliestų suteptų daiktų­bus nešvarus iki vakaro’‘.Skaičių 19:1
Skaičių 19:2
Skaičių 19:3
Skaičių 19:4
Skaičių 19:5
Skaičių 19:6
Skaičių 19:7
Skaičių 19:8
Skaičių 19:9
Skaičių 19:10
Skaičių 19:11
Skaičių 19:12
Skaičių 19:13
Skaičių 19:14
Skaičių 19:15
Skaičių 19:16
Skaičių 19:17
Skaičių 19:18
Skaičių 19:19
Skaičių 19:20
Skaičių 19:21
Skaičių 19:22


Skaičių 1 / Ska 1
Skaičių 2 / Ska 2
Skaičių 3 / Ska 3
Skaičių 4 / Ska 4
Skaičių 5 / Ska 5
Skaičių 6 / Ska 6
Skaičių 7 / Ska 7
Skaičių 8 / Ska 8
Skaičių 9 / Ska 9
Skaičių 10 / Ska 10
Skaičių 11 / Ska 11
Skaičių 12 / Ska 12
Skaičių 13 / Ska 13
Skaičių 14 / Ska 14
Skaičių 15 / Ska 15
Skaičių 16 / Ska 16
Skaičių 17 / Ska 17
Skaičių 18 / Ska 18
Skaičių 19 / Ska 19
Skaičių 20 / Ska 20
Skaičių 21 / Ska 21
Skaičių 22 / Ska 22
Skaičių 23 / Ska 23
Skaičių 24 / Ska 24
Skaičių 25 / Ska 25
Skaičių 26 / Ska 26
Skaičių 27 / Ska 27
Skaičių 28 / Ska 28
Skaičių 29 / Ska 29
Skaičių 30 / Ska 30
Skaičių 31 / Ska 31
Skaičių 32 / Ska 32
Skaičių 33 / Ska 33
Skaičių 34 / Ska 34
Skaičių 35 / Ska 35
Skaičių 36 / Ska 36