A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 131
Ir Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Siųsk vyrus, po vieną vyresnįjį iš kiekvienos giminės, išžvalgyti Kanaano žemės, kurią duosiu izraelitams’‘.
3
Mozė padarė, ką Viešpats įsakė. Jis išsiuntė iš Parano dykumos kiekvienos giminės vyresnįjį:
4
Rubeno giminės­Zakūro sūnų Šamūvą,
5
Simeono giminės­Horio sūnų Šafatą,
6
Judo giminės­Jefunės sūnų Kalebą,
7
Isacharo giminės­Juozapo sūnų Igalą,
8
Efraimo giminės­Nūno sūnų Ozėją,
9
Benjamino giminės­Rafuvo sūnų Paltį,
10
Zabulono giminės­Sodžio sūnų Gadielį,
11
iš Juozapo sūnų, Manaso giminės­ Susio sūnų Gadį,
12
Dano giminės­Gemalio sūnų Amielį,
13
Ašero giminės­Mykolo sūnų Setūrą,
14
Neftalio giminės­Vofsio sūnų Nachbį,
15
Gado giminės­Machio sūnų Geuelį.
16
Tai vardai vyrų, kuriuos Mozė pasiuntė išžvalgyti kraštą. Nūno sūnų Ozėją jis pavadino Jozue.
17
Mozė, siųsdamas juos į Kanaano šalį, tarė jiems: ‘‘Pradėkite šalies pietuose ir, nuėję į kalnus,
18
apžiūrėkite žemę ir žmones, kurie ten gyvena: ar jie galingi, ar silpni, ar jų mažai, ar daug;
19
ar pati žemė gera, ar bloga; kokie miestai, ar turi mūro sienas, ar ne;
20
ar žemė derlinga, ar nualinta, ar miškinga, ar ne. Būkite drąsūs ir mums atneškite tos žemės vaisių’‘. Buvo metas, kada skinamos pirmosios vynuogės.
21
Jie nuėję išžvalgė žemę nuo Cino dykumos iki Rehobo, kur einama į Lebo Hamatą.
22
Jie patraukė į pietus ir atėjo į Hebroną, kur gyveno Anako sūnūs Ahimanas, Šešajas ir Talmajas. Hebronas įkurtas septyneriais metais anksčiau už Egipto miestą Coaną.
23
Nuėję prie Eškolo upelio, nupjovė šaką su viena keke vynuogių, ir du vyrai ją nešė ant karties. Taip pat paėmė granato vaisių ir figų iš tos vietos,
24
kuri buvo pavadinta Eškolu, nes ten Izraelio vaikai nupjovė vynuogių kekę.
25
Žvalgai, apėję visą šalį, sugrįžo po keturiasdešimties dienų
26
pas Mozę, Aaroną ir izraelitus į Kadešą, į Parano dykumą. Jie papasakojo visiems, ką sužinojo, ir parodė to krašto vaisius.
27
Jie sakė: ‘‘Buvome nuėję į žemę, į kurią mus siuntei. Ji tikrai plūsta pienu ir medumi, ir štai jos vaisiai;
28
bet jos gyventojai yra stiprūs, miestai dideli, apjuosti mūro sienomis. Ten matėme ir Anako palikuonių.
29
Amalekiečiai gyvena pietuose, hetitai, jebusiečiai ir amoritai kalnuose, kanaaniečiai prie jūros ir Jordano slėnyje’‘.
30
Bet Kalebas nuramino žmones prieš Mozę ir sakė: ‘‘Eikime ir užimkime tą žemę, nes mes esame pajėgūs juos nugalėti’‘.
31
Bet vyrai, buvę su juo, sakė: ‘‘Mes negalime eiti prieš tas tautas, nes jos už mus stipresnės’‘.
32
Ir jie skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus apie tą žemę, kurią buvo išžvalgę, kalbėdami: ‘‘Žemė, kurią išžvalgėme, ryja savo gyventojus, o žmonės, kuriuos matėme, yra labai aukšto ūgio.
33
Ten matėme milžinus iš Anako giminės, ir mes buvome prieš juos kaip žiogai, ir tokie mes buvome jų akyse’‘.Skaičių 13:1

Skaičių 13:2

Skaičių 13:3

Skaičių 13:4

Skaičių 13:5

Skaičių 13:6

Skaičių 13:7

Skaičių 13:8

Skaičių 13:9

Skaičių 13:10

Skaičių 13:11

Skaičių 13:12

Skaičių 13:13

Skaičių 13:14

Skaičių 13:15

Skaičių 13:16

Skaičių 13:17

Skaičių 13:18

Skaičių 13:19

Skaičių 13:20

Skaičių 13:21

Skaičių 13:22

Skaičių 13:23

Skaičių 13:24

Skaičių 13:25

Skaičių 13:26

Skaičių 13:27

Skaičių 13:28

Skaičių 13:29

Skaičių 13:30

Skaičių 13:31

Skaičių 13:32

Skaičių 13:33Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36