A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 121
Mirjama ir Aaronas priekaištavo Mozei dėl jo vedybų, nes jis buvo vedęs etiopę.
2
Jie sakė: ‘‘Argi Viešpats kalbėjo tik per vieną Mozę? Argi Jis nekalbėjo taip pat ir per mus?’‘ Viešpats tai išgirdo.
3
Mozė gi buvo labai romus, romiausias iš visų žmonių žemėje.
4
Viešpats staiga prabilo į Mozę, Aaroną bei Mirjamą: ‘‘Jūs trys išeikite prie Susitikimo palapinės’‘. Jiems išėjus,
5
Viešpats nužengė debesies stulpe ir, stovėdamas palapinės įėjime, pašaukė Aaroną ir Mirjamą. Kai juodu priėjo,
6
Jis tarė jiems: ‘‘Klausykite! Jei kas tarp jūsų yra Viešpaties pranašas, Aš jam apsireiškiu regėjime arba kalbu sapne.
7
Ne taip yra su mano tarnu Moze, kuris yra ištikimas visuose mano namuose.
8
Su juo Aš kalbuosi veidas į veidą, atvirai, o ne neaiškiais žodžiais, ir jis mato mano pavidalą. Kaip judu nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?’‘
9
Užsirūstinęs Viešpats pasitraukė.
10
Pasitraukė ir debesis nuo palapinės. Staiga Mirjamą išbėrė raupsai, ji pabalo kaip sniegas. Aaronas, pažvelgęs į ją ir pamatęs ją apdengtą raupsais,
11
tarė Mozei: ‘‘Maldauju, mano valdove, tenepasilieka ant mudviejų ši nuodėmė, kurią padarėme per savo kvailumą.
12
Tenebūna ji kaip kūdikis, negyvas gimęs, kurio kūno dalis jau sugedus’‘.
13
Mozė šaukėsi Viešpaties: ‘‘Maldauju, o Dieve, išgydyk ją’‘.
14
Viešpats jam atsakė: ‘‘Jei jos tėvas būtų spjovęs jai į veidą, argi ji nebūtų turėjusi rausti bent septynias dienas? Tebūna atskirta septynias dienas nuo stovyklos ir paskui bus pašaukta atgal’‘.
15
Mirjama buvo septynias dienas atskirta nuo stovyklos, ir tauta nepajudėjo iš vietos, kol Mirjama nebuvo pašaukta atgal.
16
Po to izraelitai iškeliavo iš Haceroto ir apsistojo Parano dykumoje.Skaičių 12:1
Skaičių 12:2
Skaičių 12:3
Skaičių 12:4
Skaičių 12:5
Skaičių 12:6
Skaičių 12:7
Skaičių 12:8
Skaičių 12:9
Skaičių 12:10
Skaičių 12:11
Skaičių 12:12
Skaičių 12:13
Skaičių 12:14
Skaičių 12:15
Skaičių 12:16


Skaičių 1 / Ska 1
Skaičių 2 / Ska 2
Skaičių 3 / Ska 3
Skaičių 4 / Ska 4
Skaičių 5 / Ska 5
Skaičių 6 / Ska 6
Skaičių 7 / Ska 7
Skaičių 8 / Ska 8
Skaičių 9 / Ska 9
Skaičių 10 / Ska 10
Skaičių 11 / Ska 11
Skaičių 12 / Ska 12
Skaičių 13 / Ska 13
Skaičių 14 / Ska 14
Skaičių 15 / Ska 15
Skaičių 16 / Ska 16
Skaičių 17 / Ska 17
Skaičių 18 / Ska 18
Skaičių 19 / Ska 19
Skaičių 20 / Ska 20
Skaičių 21 / Ska 21
Skaičių 22 / Ska 22
Skaičių 23 / Ska 23
Skaičių 24 / Ska 24
Skaičių 25 / Ska 25
Skaičių 26 / Ska 26
Skaičių 27 / Ska 27
Skaičių 28 / Ska 28
Skaičių 29 / Ska 29
Skaičių 30 / Ska 30
Skaičių 31 / Ska 31
Skaičių 32 / Ska 32
Skaičių 33 / Ska 33
Skaičių 34 / Ska 34
Skaičių 35 / Ska 35
Skaičių 36 / Ska 36