A A A A A
Lietuvos Biblija

Skaičių 101
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Padaryk du sidabrinius trimitus, kad galėtum sušaukti žmones ir jiems pranešti, kai reikės keltis iš stovyklos.
3
Sutrimitavus abiem trimitais, visa tauta susirinks pas tave prie Susitikimo palapinės.
4
Jei sutrimituos vienu trimitu, pas tave susirinks izraelitų kunigaikščiai.
5
Kai trimituos pavojų, pirmieji pakils tie, kurie stovyklauja rytų pusėje.
6
Trimituojant pavojų antrą sykį, pajudės pietuose esančios stovyklos. Pavojaus ženklą trimituosite skelbdami kelionės pradžią.
7
Sušaukdami tautos susirinkimą, trimituosite, bet ne pavojaus signalą.
8
Trimituos Aarono sūnūs, kunigai; tai bus amžinas įstatymas jūsų kartoms.
9
Jei eisite į karą savo žemėje prieš tuos, kurie jus spaudžia, trimituokite pavojų. Viešpats, jūsų Dievas, prisimins jus ir išgelbės iš jūsų priešų.
10
Jūsų džiaugsmo dieną, šventės dieną ir pirmą mėnesio dieną, trimituokite prie deginamųjų ir padėkos aukų kaip atminimą Dievui. Aš, Viešpats, jūsų Dievas’‘.
11
Antraisiais metais, antro mėnesio dvidešimtą dieną debesis pakilo nuo Liudijimo palapinės,
12
ir izraelitai iškeliavo būriais iš Sinajaus dykumos. Debesis nusileido Parano dykumoje.
13
Tai buvo pirmoji jų kelionė, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.
14
Pirmieji ėjo Judo giminės žmonės tvarkingais būriais. Jų vadas buvo Aminadabo sūnus Naasonas.
15
Isacharo giminės pulkų vadas buvo Cuaro sūnus Netanelis.
16
Zabulono giminės pulkų vadas buvo Helono sūnus Eliabas.
17
Po to buvo išardyta palapinė, kuria nešini ėjo Geršono ir Merario sūnūs.
18
Paskui juos keliavo Rubeno pulkai. Jų vadas buvo Šedeūro sūnus Elicūras.
19
Simeono giminės pulkų vadas buvo Cūrišadajo sūnus Šelumielis.
20
Gado giminės pulkų vadas buvo Deuelio sūnus Eljasafas.
21
Po to ėjo Kehato sūnūs, kurie nešė Švenčiausiąją. Kai jie nuėjo, palapinė buvo jau pastatyta.
22
Toliau ėjo Efraimo giminės pulkai, kuriems vadovavo Amihudo sūnus Elišama.
23
Manaso giminės pulkų vadas buvo Pedacūro sūnus Gamelielis.
24
Benjamino giminės pulkų vadas buvo Gideonio sūnus Abidanas.
25
Paskutiniai iš stovyklos iškeliavo Dano pulkai. Jiems vadovavo Amišadajo sūnus Ahiezeras.
26
Ašero giminės pulkų vadas buvo Ochrano sūnus Pagielis.
27
Neftalio giminės pulkų vadas buvo Enano sūnus Ahyra.
28
Tokia tvarka ėjo Izraelio vaikų pulkai, kai keldavosi iš vienos vietos į kitą.
29
Mozė sakė savo žmonos broliui Hobabui, midjaniečio Reuelio sūnui: ‘‘Mes eisime į vietą, kurią Viešpats mums pažadėjo. Keliauk su mumis, mes tau gera darysime, nes Viešpats pažadėjo Izraeliui gerovę’‘.
30
Tas jam atsakė: ‘‘Aš nekeliausiu su jumis, bet grįšiu į savo šalį, kurioje gimiau’‘.
31
Mozė atsakė: ‘‘Nepalik mūsų, nes tu geriausiai žinai, kaip mes turime įsikurti dykumoje; tu būsi mums vietoje akių.
32
Jei pasiliksi su mumis, duosime tau, ką mums Viešpats duos’‘.
33
Jie keliavo nuo Sinajaus kalno tris dienas, ir Viešpaties Sandoros skrynia buvo nešama pirma jų į stovyklai paskirtą vietą.
34
Viešpaties debesis rodė jiems kelią, keliaujant dienos metu.
35
Sandoros skrynią pakeliant kelionei, Mozė tardavo: ‘‘Viešpatie! Teišsisklaido Tavo priešai ir bėga nuo Tavo veido tie, kurie Tavęs nekenčia’‘.
36
Kai sustodavo, jis tardavo: ‘‘Sugrįžk, Viešpatie, pas Izraelio tūkstančių tūkstančius!’‘Skaičių 10:1

Skaičių 10:2

Skaičių 10:3

Skaičių 10:4

Skaičių 10:5

Skaičių 10:6

Skaičių 10:7

Skaičių 10:8

Skaičių 10:9

Skaičių 10:10

Skaičių 10:11

Skaičių 10:12

Skaičių 10:13

Skaičių 10:14

Skaičių 10:15

Skaičių 10:16

Skaičių 10:17

Skaičių 10:18

Skaičių 10:19

Skaičių 10:20

Skaičių 10:21

Skaičių 10:22

Skaičių 10:23

Skaičių 10:24

Skaičių 10:25

Skaičių 10:26

Skaičių 10:27

Skaičių 10:28

Skaičių 10:29

Skaičių 10:30

Skaičių 10:31

Skaičių 10:32

Skaičių 10:33

Skaičių 10:34

Skaičių 10:35

Skaičių 10:36Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36