A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Malachijo 41
‘‘Štai ateina diena, deganti kaip krosnis, kurioje visi išdidieji ir visi nedorėliai sudegs kaip ražienos,­sako kareivijų Viešpats.­Jiems neliks nei šaknies, nei šakos.
2
Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite kaip išleisti iš tvarto veršiukai.
3
Jūs mindžiosite nedorėlius, ir jie bus pelenai po jūsų kojomis tą dieną, kai Aš tai padarysiu,­sako kareivijų Viešpats.­
4
Atsiminkite mano tarno Mozės įstatymą, kurį daviau Horebe visam Izraeliui, jo nuostatus ir potvarkius.
5
Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.
6
Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu’‘.Malachijo 4:1

Malachijo 4:2

Malachijo 4:3

Malachijo 4:4

Malachijo 4:5

Malachijo 4:6Malachijo 1 / Mal 1

Malachijo 2 / Mal 2

Malachijo 3 / Mal 3

Malachijo 4 / Mal 4