A A A A A
Lietuvos Biblija

Zacharijo 51
Aš pakėliau akis ir regėjau skrendantį raštų ritinį.
2
Angelas klausė: ‘‘Ką matai?’‘ Aš atsakiau: ‘‘Matau skrendantį ritinį dvidešimties uolekčių ilgio ir dešimties pločio’‘.
3
Angelas aiškino: ‘‘Tai prakeikimas, einantis per visą žemę. Kiekvienas vagis ir melagingai prisiekiantis bus teisiamas pagal tai, kaip ten parašyta.
4
‘Aš jį pasiunčiau,­sako kareivijų Viešpats,­į vagies namus ir į melagingai prisiekiančio mano vardu namus, kad juos sunaikintų iš pamatų’ ‘‘.
5
Po to angelas, kuris kalbėjo su manimi, išėjo priekin ir man tarė: ‘‘Pakelk savo akis ir pažiūrėk, ką matai’‘.
6
Aš klausiau: ‘‘Kas tai yra?’‘ Angelas atsakė: ‘‘Tai indas, kuris vaizduoja viso krašto nuodėmę’‘.
7
Švininis dangtis pakilo, ir štai inde sėdėjo moteris.
8
Angelas tarė: ‘‘Tai nedorybė’‘. Jis ją įstūmė atgal į indą ir uždengė.
9
Pakėlęs akis, pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos pakėlė indą aukštyn.
10
Aš klausiau angelo: ‘‘Kur jos neša indą?’‘
11
Jis atsakė: ‘‘Šinaro krašte jam bus pastatyti namai. Ten jis bus padėtas ant savo pamato’‘.