A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Zacharijo 13

1
Tą dieną atsivers šaltinis Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams nuplauti nuodėmę ir nešvarą.
2
Viešpats sako: ‘‘Aš išnaikinsiu krašte stabų vardus, ir jų daugiau neminės. Pranašus ir netyras dvasias pašalinsiu iš šalies.
3
Jei kas dar pasirodys kaip pranašas, jo tėvas ir motina jam tars: ‘Tu mirsi, nes kalbėjai melą Viešpaties vardu’. Jo paties gimdytojai jį perdurs, jam pranašaujant.
4
Pranašai gėdysis savo regėjimų ir nebevilkės šiurkštaus apsiausto pranašaudami ir apgaudinėdami.
5
Kiekvienas sakys: ‘Aš ne pranašas, aš žemdirbys nuo pat savo jaunystės!’
6
Ir jei kas klaus: ‘Ką reiškia šitie randai tavo nugaroje?’, jis atsakys: ‘Mane sumušė mano artimieji’.
7
Karde, pakilk prieš mano ganytoją, mano artimiausią!­sako kareivijų Viešpats.­Aš ištiksiu ganytoją, ir avys išsisklaidys. Aš atgręšiu ranką prieš mažuosius.
8
Visame krašte,­sako Viešpats,­ du trečdaliai bus sunaikinti ir žus, tik trečdalis išliks.
9
Ir tą trečdalį vesiu per ugnį; valysiu ir gryninsiu juos kaip sidabrą ir auksą. Jie šauksis mano vardo, ir Aš juos išklausysiu. Aš sakysiu: ‘Tai mano tauta’, o jie atsakys: ‘Viešpats yra mūsų Dievas’ ‘‘.
Zacharijo 13:1
Zacharijo 13:2
Zacharijo 13:3
Zacharijo 13:4
Zacharijo 13:5
Zacharijo 13:6
Zacharijo 13:7
Zacharijo 13:8
Zacharijo 13:9
Zacharijo 1 / Zach 1
Zacharijo 2 / Zach 2
Zacharijo 3 / Zach 3
Zacharijo 4 / Zach 4
Zacharijo 5 / Zach 5
Zacharijo 6 / Zach 6
Zacharijo 7 / Zach 7
Zacharijo 8 / Zach 8
Zacharijo 9 / Zach 9
Zacharijo 10 / Zach 10
Zacharijo 11 / Zach 11
Zacharijo 12 / Zach 12
Zacharijo 13 / Zach 13
Zacharijo 14 / Zach 14