A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Michėjo 5

1
Dabar surink kariuomenę, kad kariautų su priešu, kuris apgulė mus. Priešas trenks į veidą Izraelio teisėjui!
2
O tu, Efrata­Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas.
3
Jis juos atiduos į vergiją, kol gimdančioji pagimdys. Tada Jo brolių likutis sugrįš į Izraelį.
4
Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia ir Viešpaties, savo Dievo, vardo didybe. Jie saugiai gyvens, nes Jis bus didis iki žemės pakraščių.
5
Jis bus taika. Kai asirai įžengs į mūsų kraštą, mes pastatysime prieš juos septynis ganytojus ir aštuonis kunigaikščius.
6
Jie nuniokos Asirijos ir Nimrodo kraštą kardu. Taip Jis išlaisvins mus, asirams įsiveržus į mūsų kraštą.
7
Jokūbo likutis tarp daugelio tautų bus kaip rasa, kuri ateina iš Viešpaties, kaip lietus augalams, kuris nieko nelauks iš žmonių ir nedės vilčių į žmonių sūnus.
8
Jokūbo likutis tarp tautų bus kaip liūtas tarp laukinių žvėrių, kaip jauniklis liūtas avių bandose, kuris įsibrovęs mindo, drasko, ir nėra galinčio išgelbėti.
9
Tu pakelsi savo ranką prieš prispaudėjus, ir visi tavo priešai žus!
10
‘‘Tą dieną,­sako Viešpats,­Aš išnaikinsiu tavo žirgus, sudaužysiu kovos vežimus;
11
sunaikinsiu miestus krašte ir sugriausiu tvirtoves;
12
išnaikinsiu burtininkus tavo krašte, ir nebebus tavyje žynių.
13
Aš išnaikinsiu jūsų drožinius ir statulas, kad nebegarbintumėte savo rankų darbų;
14
išrausiu giraites tavo krašte ir nusiaubsiu miestus.
15
Užsirūstinęs ir įtūžęs atkeršysiu tautoms, kurios neklausė manęs’‘.
Michėjo 5:1
Michėjo 5:2
Michėjo 5:3
Michėjo 5:4
Michėjo 5:5
Michėjo 5:6
Michėjo 5:7
Michėjo 5:8
Michėjo 5:9
Michėjo 5:10
Michėjo 5:11
Michėjo 5:12
Michėjo 5:13
Michėjo 5:14
Michėjo 5:15
Michėjo 1 / Mic 1
Michėjo 2 / Mic 2
Michėjo 3 / Mic 3
Michėjo 4 / Mic 4
Michėjo 5 / Mic 5
Michėjo 6 / Mic 6
Michėjo 7 / Mic 7