A A A A A
Lietuvos Biblija

Jonos 31
Viešpats tarė Jonai antrą kartą:
2
‘‘Eik į Ninevę, didį miestą, ir skelbk jiems, ką tau liepiau’‘.
3
Jona pakluso Viešpaties žodžiui ir ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didelis miestas­reikėjo trijų dienų jį pereiti.
4
Jona ėjo per miestą vieną dieną. Jis skelbė: ‘‘Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta’‘.
5
Ninevės žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė ašutinėmis.
6
Kai ta žinia pasiekė Ninevės karalių, jis pakilo iš savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisiautė ašutine ir atsisėdo pelenuose.
7
Ir jis išleido Ninevėje tokį įsakymą: ‘‘Karalius ir jo didžiūnai skelbia: žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avys privalo pasninkauti. Teneragauja jie nei maisto, nei vandens.
8
Žmonės ir gyvuliai turi apsidengti ašutinėmis ir garsiai šauktis Dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto.
9
Kas žino, gal Dievas pasigailės mūsų, atsileis Jo rūstybė ir mes nepražūsime?’‘
10
Dievas, pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems sakęs.Jonos 3:1

Jonos 3:2

Jonos 3:3

Jonos 3:4

Jonos 3:5

Jonos 3:6

Jonos 3:7

Jonos 3:8

Jonos 3:9

Jonos 3:10Jonos 1 / Jon 1

Jonos 2 / Jon 2

Jonos 3 / Jon 3

Jonos 4 / Jon 4