A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jonos 2

1
Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi Viešpačiui, savo Dievui:
2
‘‘Aš šaukiausi Viešpaties savo varguose, ir Jis išklausė mane. Kai iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau, Tu išgirdai mano balsą.
3
Tu įmetei mane į gelmę, į jūrų širdį. Vandenys apsupo mane, visos Tavo bangos ir vilnys ritosi per mane.
4
Tada galvojau: ‘Esu atstumtas nuo Tavęs, nebepamatysiu Tavo šventyklos!’
5
Vandenys apsupo mane ir grėsė mano gyvybei, gelmės apgaubė mane, jūros žolės vyniojosi apie mano galvą.
6
Aš nugrimzdau į jūros gelmes, žemė uždarė mane savo skląsčiais. Bet Tu, Viešpatie, mano Dieve, išvedei mane gyvą iš gelmės.
7
Mano sielai alpstant, prisiminiau Viešpatį ir mano malda pasiekė Tave Tavo šventykloje.
8
Apgaulingų tuštybių garbintojai apleidžia savo Gailestingąjį.
9
Bet aš, garsiai dėkodamas, atnešiu Tau auką; ką pažadėjau­ištesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties!’‘
10
Viešpats įsakė, ir žuvis išspjovė Joną ant kranto.
Jonos 2:1
Jonos 2:2
Jonos 2:3
Jonos 2:4
Jonos 2:5
Jonos 2:6
Jonos 2:7
Jonos 2:8
Jonos 2:9
Jonos 2:10
Jonos 1 / Jon 1
Jonos 2 / Jon 2
Jonos 3 / Jon 3
Jonos 4 / Jon 4