A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Levitų 271
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk izraelitams: ‘Jei kas padarytų įžadą ir pasižadėtų tarnauti Dievui, mokės nustatytą kainą.
3
Vyras nuo dvidešimties ligi šešiasdešimties metų mokės penkiasdešimt šekelių sidabro pagal šventyklos šekelį;
4
moteris­trisdešimt.
5
Vyras nuo penkerių ligi dvidešimties metų­dvidešimt šekelių sidabro, o moteris­dešimt.
6
Už berniuką nuo vieno mėnesio ligi penkerių metų­penkis šekelius sidabro, už mergaitę­tris.
7
Vyras šešiasdešimties metų ir vyresnis mokės penkiolika šekelių sidabro, moteris­dešimt.
8
Jei bus beturtis ir paskirtos sumos negalės sumokėti, kreipsis į kunigą, kuris nustatys, kiek tas asmuo gali duoti.
9
Jei kas pažadėtų duoti gyvulį, tinkamą aukoti Viešpačiui, tai tas pažadėtasis gyvulys
10
negalės būti pakeistas nei geresniu, nei blogesniu. O jei pakeistų, ir pakeistasis, ir pirmykštis priklausys Viešpačiui.
11
Jei kas pažadėtų duoti nešvarų gyvulį, kuris netinka aukai Viešpačiui, jis bus atvestas pas kunigą,
12
kuris nuspręs, ar jis tinka, ir nustatys jo kainą.
13
Jei aukojantis norės jį išpirkti, pridės prie įkainojimo sumos dar penktą dalį.
14
Jei kas pažadėtų aukoti namus, pašvęsdamas juos Viešpačiui, kunigas apžiūrės, ar jie tinkami, ir nustatys jų vertę.
15
O jei aukotojas norėtų juos išpirkti, pridės prie nustatytos sumos dar penktą dalį ir namai bus jo.
16
Jei kas pažadėtų aukoti savo paveldėtą žemę, pašvęsdamas ją Viešpačiui, jos vertė bus nustatyta pagal sėją. Jei žemė apsėjama vienu homeru miežių, ji bus įkainota penkiasdešimt šekelių sidabro.
17
Jei jis pašvenčia dirvą tuojau po jubiliejaus metų, jos vertė bus visa.
18
O jei ji pašvenčiama kuriam laikui praėjus po jubiliejaus metų, kunigas apskaičiuos jos vertę pagal metų skaičių, likusį ligi jubiliejaus metų.
19
Jei aukotojas panorės išpirkti ją, pridės penktą dalį prie paskirtos kainos ir ją atsiims.
20
Jei nenorėtų išpirkti ir ji bus parduota kitam, aukotojas nebegalės vėliau jos išpirkti,
21
nes, atėjus jubiliejaus metams, ji bus pašvęsta Viešpačiui, o pašvęsti dalykai priklauso kunigams.
22
Jei pirktinė, o ne paveldėta dirva būtų pažadėta Viešpačiui,
23
kunigas apskaičiuos jos vertę pagal skaičių metų ligi jubiliejaus, ir aukotojas tą sumą paaukos Viešpačiui.
24
Jubiliejaus metais ji grįš pirmajam savininkui, kuris ją valdė kaip savo paveldo dalį.
25
Kiekvienas įkainojimas bus daromas pagal šventyklos šekelį. Šekelį sudaro dvidešimt gerų.
26
Pirmagimių gyvulių, kurie priklauso Viešpačiui, niekas negalės pašvęsti: ar tai bus jautis, ar avis,­jie yra Viešpaties.
27
Jei gyvulys yra nešvarus, aukotojas išpirks jį pagal įkainojimą ir pridės penktą kainos dalį; jei išpirkti nenorėtų, bus parduotas už tiek, kiek buvo įkainotas.
28
Visa, kas Viešpačiui pašvęsta,­ar tai žmogus, ar gyvulys, ar dirva­nebus parduodama ir negali būti išpirkta. Visi Viešpačiui pašvęsti dalykai yra Jo.
29
Nieko iš žmonių, kurie yra pašvęsti, negalima išpirkti, bet jie turi mirti.
30
Visos javų ir vaisių derliaus dešimtinės yra Viešpaties ir Jam priklauso.
31
Jei kas norėtų išpirkti savo dešimtines, pridės penktą jų vertės dalį.
32
Galvijų, avių, ožkų ir viso, kas piemenų ganoma, kiekviena dešimta galva bus pašvęsta Viešpačiui.
33
Gyvuliai nebus atrenkami ir nebus vienas kitu pakeičiami. Jei kas pakeistų, tai abu gyvuliai bus pašvęsti Viešpačiui ir nebus išperkami’ ‘‘.
34
Šituos įsakymus Viešpats davė Mozei dėl Izraelio vaikų Sinajaus kalne.Levitų 27:1
Levitų 27:2
Levitų 27:3
Levitų 27:4
Levitų 27:5
Levitų 27:6
Levitų 27:7
Levitų 27:8
Levitų 27:9
Levitų 27:10
Levitų 27:11
Levitų 27:12
Levitų 27:13
Levitų 27:14
Levitų 27:15
Levitų 27:16
Levitų 27:17
Levitų 27:18
Levitų 27:19
Levitų 27:20
Levitų 27:21
Levitų 27:22
Levitų 27:23
Levitų 27:24
Levitų 27:25
Levitų 27:26
Levitų 27:27
Levitų 27:28
Levitų 27:29
Levitų 27:30
Levitų 27:31
Levitų 27:32
Levitų 27:33
Levitų 27:34


Levitų 1 / Lev 1
Levitų 2 / Lev 2
Levitų 3 / Lev 3
Levitų 4 / Lev 4
Levitų 5 / Lev 5
Levitų 6 / Lev 6
Levitų 7 / Lev 7
Levitų 8 / Lev 8
Levitų 9 / Lev 9
Levitų 10 / Lev 10
Levitų 11 / Lev 11
Levitų 12 / Lev 12
Levitų 13 / Lev 13
Levitų 14 / Lev 14
Levitų 15 / Lev 15
Levitų 16 / Lev 16
Levitų 17 / Lev 17
Levitų 18 / Lev 18
Levitų 19 / Lev 19
Levitų 20 / Lev 20
Levitų 21 / Lev 21
Levitų 22 / Lev 22
Levitų 23 / Lev 23
Levitų 24 / Lev 24
Levitų 25 / Lev 25
Levitų 26 / Lev 26
Levitų 27 / Lev 27