A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Levitų 241
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Įsakyk izraelitams, kad jie atneštų tyriausio alyvmedžių aliejaus, kad lempos nuolat degtų
3
Susitikimo palapinėje šiapus uždangos į Švenčiausiąją. Jas uždegs Aaronas kiekvieną vakarą ir prižiūrės, kad jos degtų iki ryto Viešpaties akivaizdoje. Ši tarnystė bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms.
4
Lempos stovės ant žvakidės iš gryno aukso Viešpaties akivaizdoje.
5
Imk smulkių miltų ir iš jų iškepk dvylika duonos kepalėlių, kiekvieną iš dviejų dešimtųjų efos,
6
juos padėk ant gryno aukso stalo Viešpaties akivaizdoje dviem eilėm, po šešis kiekvienoje eilėje.
7
Ant kiekvienos eilės padėk tyriausių smilkalų, kad jie būtų ant duonos, kuri sudeginama kaip atminimas Viešpačiui.
8
Kas sabatą ji bus keičiama. Izraelitams tai bus amžinas įstatymas.
9
Visa tai priklausys Aaronui ir jo sūnums, jie valgys ją šventoje vietoje, nes tai švenčiausias dalykas iš Viešpaties deginamųjų aukų pagal amžinąjį įstatymą’‘.
10
Izraelitės moters sūnus, kurio tėvas buvo egiptietis, susiginčijo su izraelitu stovykloje.
11
Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis piktžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės.
12
Jį uždarė ir laukė Viešpaties nurodymo.
13
Viešpats įsakė Mozei:
14
‘‘Išvesk piktžodžiautoją iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį piktžodžiaujant, teuždeda savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės teužmuša jį akmenimis.
15
Izraelitams sakyk: ‘Kas keikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą.
16
Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, turės mirti­jis bus užmuštas akmenimis, ar jis bus vietinis, ar ateivis. Kas piktžodžiaus Viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi.
17
Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti.
18
Jei kas užmuša gyvulį, atlygins gyvuliu už gyvulį.
19
Kas sužalotų savo artimą, jam bus padaryta taip, kaip jis padarė:
20
sulaužymas už sulaužymą, akis už akį, dantis už dantį.
21
Užmušęs gyvulį, atlygins; užmušęs žmogų, bus baudžiamas mirtimi.
22
Tas pats įstatymas galioja ateiviui ir vietiniam, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’ ‘‘.
23
Po to izraelitai išvedė piktžodžiautoją iš stovyklos ir užmušė jį akmenimis. Jie padarė, kaip Viešpats įsakė Mozei.Levitų 24:1
Levitų 24:2
Levitų 24:3
Levitų 24:4
Levitų 24:5
Levitų 24:6
Levitų 24:7
Levitų 24:8
Levitų 24:9
Levitų 24:10
Levitų 24:11
Levitų 24:12
Levitų 24:13
Levitų 24:14
Levitų 24:15
Levitų 24:16
Levitų 24:17
Levitų 24:18
Levitų 24:19
Levitų 24:20
Levitų 24:21
Levitų 24:22
Levitų 24:23


Levitų 1 / Lev 1
Levitų 2 / Lev 2
Levitų 3 / Lev 3
Levitų 4 / Lev 4
Levitų 5 / Lev 5
Levitų 6 / Lev 6
Levitų 7 / Lev 7
Levitų 8 / Lev 8
Levitų 9 / Lev 9
Levitų 10 / Lev 10
Levitų 11 / Lev 11
Levitų 12 / Lev 12
Levitų 13 / Lev 13
Levitų 14 / Lev 14
Levitų 15 / Lev 15
Levitų 16 / Lev 16
Levitų 17 / Lev 17
Levitų 18 / Lev 18
Levitų 19 / Lev 19
Levitų 20 / Lev 20
Levitų 21 / Lev 21
Levitų 22 / Lev 22
Levitų 23 / Lev 23
Levitų 24 / Lev 24
Levitų 25 / Lev 25
Levitų 26 / Lev 26
Levitų 27 / Lev 27