A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Levitų 191
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk visam Izraeliui: ‘Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.
3
Kiekvienas turi gerbti savo tėvą ir motiną. Laikykitės mano sabato. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
4
Nesikreipkite į stabus ir neliekite sau dievų. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
5
Jei aukosite padėkos auką Viešpačiui, aukokite ją laisva valia.
6
Auką suvalgykite tą pačią dieną. Leidžiama ją valgyti ir antrą dieną, o kas liks trečiai dienai, sudeginkite.
7
Jei kas ją valgytų trečią dieną, nusikals ir auka bus Dievo nepriimta.
8
Jis bus kaltas, nes sutepė Viešpačiui skirtą auką. Toks žmogus bus išnaikintas iš jo tautos.
9
Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirsk iki pat lauko krašto ir nerink nukritusių varpų.
10
Taip pat ir vynuogyne nenuskink paliktų uogų. Jos telieka beturčiams ir ateiviams. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
11
Nevokite. Nemeluokite. Neapgaudinėkite vieni kitų.
12
Neprisiekite neteisingai mano vardu ir nesutepkite savo Dievo vardo. Aš esu Viešpats.
13
Nespauskite ir neišnaudokite savo artimo. Samdinio algos nesulaikykite iki ryto.
14
Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš esu Viešpats.
15
Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar tai beturtis, ar žymus asmuo.
16
Neliežuvaukite, vaikščiodami tarp savųjų. Netykokite savo artimo kraujo. Aš esu Viešpats.
17
Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo.
18
Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu Viešpats.
19
Laikykitės mano įstatymų. Neleiskite apsivaisinti skirtingos rūšies gyvuliams. Savo lauko neapsėkite mišria sėkla. Nedėvėkite drabužio, austo iš vilnų ir linų.
20
Jei vyras gulėtų su verge, kuri yra pažadėta vyrui, bet dar neišpirkta, abu bus nuplakti, bet neužmušti, nes ji nebuvo laisva.
21
Už savo kaltę jis atves Viešpačiui aviną prie Susitikimo palapinės.
22
Kunigas sutaikins jį su Viešpačiu, už jo nuodėmę paaukodamas aviną aukai už kaltę, ir jam bus atleista nuodėmė, kuria jis nusidėjo.
23
Kai įeisite į žemę ir pasodinsite vaismedžių, pirmųjų trejų metų vaisiai bus jums sutepti, jų nevalgysite;
24
ketvirtaisiais metais visi vaisiai bus pašvęsti Viešpaties garbei.
25
Penktaisiais gi metais skinsite ir valgysite vaisius. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
26
Nevalgykite kraujo. Nežyniaukite ir neburkite.
27
Nekirpkite plaukų aplink galvą ir nekarpykite barzdos.
28
Mirusio atminimui nedarykite įrėžimų nei kitokių vaizdų ar ženklų savo kūne. Aš esu Viešpats.
29
Neparduokite savo dukterų būti paleistuvėmis, kad nesuteptumėte žemės ir ji netaptų pilna bjaurių nusikaltimų.
30
Laikykitės mano sabatų ir gerbkite šventyklą. Aš esu Viešpats.
31
Nesikreipkite į mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir nieko nesiteiraukite žynių, kad per juos nesusiteptumėte. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
32
Atsistokite prieš žilą galvą, gerbkite senus žmones, bijokite savo Dievo. Aš esu Viešpats.
33
Neišnaudokite jūsų krašte gyvenančių ateivių.
34
Tegyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai; mylėkite juos kaip patys save, nes ir jūs buvote ateiviai Egipto žemėje. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
35
Būkite teisingi teisme, matuodami, sverdami ir seikėdami.
36
Naudokite teisingus svarsčius ir teisingas svarstykles, teisingą efą ir hiną. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedžiau iš Egipto žemės.
37
Laikykitės visų mano įstatymų bei nuostatų ir juos vykdykite. Aš esu Viešpats’ ‘‘.Levitų 19:1
Levitų 19:2
Levitų 19:3
Levitų 19:4
Levitų 19:5
Levitų 19:6
Levitų 19:7
Levitų 19:8
Levitų 19:9
Levitų 19:10
Levitų 19:11
Levitų 19:12
Levitų 19:13
Levitų 19:14
Levitų 19:15
Levitų 19:16
Levitų 19:17
Levitų 19:18
Levitų 19:19
Levitų 19:20
Levitų 19:21
Levitų 19:22
Levitų 19:23
Levitų 19:24
Levitų 19:25
Levitų 19:26
Levitų 19:27
Levitų 19:28
Levitų 19:29
Levitų 19:30
Levitų 19:31
Levitų 19:32
Levitų 19:33
Levitų 19:34
Levitų 19:35
Levitų 19:36
Levitų 19:37


Levitų 1 / Lev 1
Levitų 2 / Lev 2
Levitų 3 / Lev 3
Levitų 4 / Lev 4
Levitų 5 / Lev 5
Levitų 6 / Lev 6
Levitų 7 / Lev 7
Levitų 8 / Lev 8
Levitų 9 / Lev 9
Levitų 10 / Lev 10
Levitų 11 / Lev 11
Levitų 12 / Lev 12
Levitų 13 / Lev 13
Levitų 14 / Lev 14
Levitų 15 / Lev 15
Levitų 16 / Lev 16
Levitų 17 / Lev 17
Levitų 18 / Lev 18
Levitų 19 / Lev 19
Levitų 20 / Lev 20
Levitų 21 / Lev 21
Levitų 22 / Lev 22
Levitų 23 / Lev 23
Levitų 24 / Lev 24
Levitų 25 / Lev 25
Levitų 26 / Lev 26
Levitų 27 / Lev 27