A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Levitų 181
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
3
Nesielkite, kaip elgiasi egiptiečiai, tarp kurių jūs gyvenote, ir nesilaikykite papročių Kanaano šalies, kurion jus įvesiu, nevaikščiokite pagal jų nuostatus.
4
Vykdykite mano paliepimus ir pagal mano nuostatus elkitės. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.
5
Laikykitės mano įstatymų ir paliepimų, kuriuos vykdydamas žmogus bus gyvas. Aš esu Viešpats.
6
Nesiartinkite prie artimo giminaičio, kad atidengtumėte jo nuogumą. Aš esu Viešpats.
7
Neatidenk savo tėvo nei motinos nuogumo. Ji yra tavo motina­tu neturi atidengti jos nuogumo.
8
Neatidenk savo tėvo žmonos nuogumo, nes tai yra tavo tėvo nuogumas.
9
Neatidenk nuogumo savo sesers, kuri yra tavo tėvo ar motinos duktė, gimusi namie ar kur kitur.
10
Neatidenk savo sūnaus dukros ar dukters dukros nuogumo, nes tai tavo paties nuogumas.
11
Neatidenk nuogumo savo tėvo žmonos dukros, kurią ji pagimdė tavo tėvui, nes ji yra tavo sesuo.
12
Neatidenk savo tėvo sesers nuogumo, nes tai yra tavo tėvo artima giminaitė.
13
Neatidenk savo motinos sesers nuogumo, nes tai tavo motinos artima giminaitė.
14
Neatidenk savo dėdės žmonos nuogumo, nes ji yra tavo teta.
15
Neatidenk savo sūnaus žmonos nuogumo.
16
Neatidenk savo brolio žmonos nuogumo, nes tai tavo brolio nuogumas.
17
Neatidenk nuogumo moters ir jos dukros arba jos sūnaus dukros, nes jie yra jos artimi giminaičiai; tai nusikaltimas.
18
Neimk savo žmonos sesers į suguloves ir neatidenk jos nuogumo žmonai gyvai esant.
19
Nesiartink prie moters, turinčios mėnesines, kad atidengtum jos nuogumą.
20
Nesigulk su savo artimo žmona, kad susiterštum su ja.
21
Neaukok savo vaikų sudeginti Molechui ir neišniekink mano vardo, nes Aš esu Viešpats.
22
Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas.
23
Nesantykiauk su gyvuliu save suteršdamas, ir moteris neturi stotis prieš gyvulį, kad su juo santykiautų, nes tai iškrypimas.
24
Nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepė tautos, kurias Aš išvarau nuo jūsų.
25
Kraštas buvo suteptas. Aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų, ir kraštas išvems savo gyventojus.
26
Jūs ir tarp jūsų pasiliekantys ateiviai laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir nedarykite nė vienos minėtų bjaurysčių.
27
Visas tas bjaurystes darė krašto gyventojai, gyvenę pirma jūsų, ir jį sutepė.
28
Saugokitės, kad kraštas ir jūsų neišspjautų, jei jį suteršite, kaip išspjovė pirma jūsų buvusias tautas.
29
Kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas iš savo tautos.
30
Laikykitės mano nuostatų. Nedarykite to, ką darė pirma jūsų gyvenusieji. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’‘.Levitų 18:1
Levitų 18:2
Levitų 18:3
Levitų 18:4
Levitų 18:5
Levitų 18:6
Levitų 18:7
Levitų 18:8
Levitų 18:9
Levitų 18:10
Levitų 18:11
Levitų 18:12
Levitų 18:13
Levitų 18:14
Levitų 18:15
Levitų 18:16
Levitų 18:17
Levitų 18:18
Levitų 18:19
Levitų 18:20
Levitų 18:21
Levitų 18:22
Levitų 18:23
Levitų 18:24
Levitų 18:25
Levitų 18:26
Levitų 18:27
Levitų 18:28
Levitų 18:29
Levitų 18:30


Levitų 1 / Lev 1
Levitų 2 / Lev 2
Levitų 3 / Lev 3
Levitų 4 / Lev 4
Levitų 5 / Lev 5
Levitų 6 / Lev 6
Levitų 7 / Lev 7
Levitų 8 / Lev 8
Levitų 9 / Lev 9
Levitų 10 / Lev 10
Levitų 11 / Lev 11
Levitų 12 / Lev 12
Levitų 13 / Lev 13
Levitų 14 / Lev 14
Levitų 15 / Lev 15
Levitų 16 / Lev 16
Levitų 17 / Lev 17
Levitų 18 / Lev 18
Levitų 19 / Lev 19
Levitų 20 / Lev 20
Levitų 21 / Lev 21
Levitų 22 / Lev 22
Levitų 23 / Lev 23
Levitų 24 / Lev 24
Levitų 25 / Lev 25
Levitų 26 / Lev 26
Levitų 27 / Lev 27