A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Levitų 171
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk Aaronui, jo sūnums ir visiems izraelitams: ‘Taip sako Viešpats:
3
‘Kiekvienas izraelitas, kuris papjautų jautį, avį ar ožką stovykloje ar už stovyklos
4
ir neaukotų aukos Viešpačiui prie palapinės įėjimo, bus kaltas, nes praliejo kraują. Jis bus išnaikintas iš savo tautos.
5
Todėl izraelitai savo gyvulius, užuot pjovę juos lauke, privalo atvesti pas kunigą, kad jie būtų pašvęsti Viešpačiui prie Susitikimo palapinės įėjimo, ir juos aukoti Viešpačiui kaip padėkos auką.
6
Kunigas išlies kraują ant Viešpaties aukuro prie Susitikimo palapinės įėjimo ir sudegins taukus, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui’.
7
Tuo būdu izraelitai nebeaukos daugiau savo aukų piktosioms dvasioms. Tai bus amžinas įstatymas jiems ir jų palikuonims.
8
Jiems sakyk, kad kiekvienas izraelitas ar ateivis, gyvenantis tarp jūsų, kuris aukotų deginamąją ar kitokią auką
9
ir jos neatvestų prie Susitikimo palapinės įėjimo paaukoti Viešpačiui, bus išnaikintas iš savo tautos.
10
Jei kas iš izraelitų ar gyvenančių tarp jūsų ateivių valgytų kraują, Aš atgręšiu savo veidą į jį ir jį išnaikinsiu iš jo tautos.
11
Kūno gyvybė yra kraujyje; Aš jums jį daviau, kad juo ant aukuro atliktumėte sutaikinimą už savo sielas, nes kraujas sutaikina sielą.
12
Todėl įsakau izraelitams, kad niekas iš jūsų nė iš ateivių, gyvenančių tarp jūsų, nevalgytų kraujo.
13
Jei izraelitas ar ateivis pagautų medžiodamas kokį žvėrį ar paukštį, kuriuos leista valgyti, teišlieja jo kraują ant žemės ir jį pakasa,
14
nes kiekvieno kūno gyvybė yra kraujyje; todėl įsakau izraelitams nevalgyti kraujo iš jokio kūno. Kas jį valgys, bus išnaikintas.
15
Kas iš vietinių gyventojų ar ateivių valgytų pastipusį ar žvėries sudraskytą, plaus savo drabužius ir pats apsiplaus vandeniu; jis bus nešvarus iki vakaro, o po to bus švarus,
16
bet, jei neplaus savo drabužio ir kūno, nešios savo kaltę’ ‘‘.Levitų 17:1

Levitų 17:2

Levitų 17:3

Levitų 17:4

Levitų 17:5

Levitų 17:6

Levitų 17:7

Levitų 17:8

Levitų 17:9

Levitų 17:10

Levitų 17:11

Levitų 17:12

Levitų 17:13

Levitų 17:14

Levitų 17:15

Levitų 17:16Levitų 1 / Lev 1

Levitų 2 / Lev 2

Levitų 3 / Lev 3

Levitų 4 / Lev 4

Levitų 5 / Lev 5

Levitų 6 / Lev 6

Levitų 7 / Lev 7

Levitų 8 / Lev 8

Levitų 9 / Lev 9

Levitų 10 / Lev 10

Levitų 11 / Lev 11

Levitų 12 / Lev 12

Levitų 13 / Lev 13

Levitų 14 / Lev 14

Levitų 15 / Lev 15

Levitų 16 / Lev 16

Levitų 17 / Lev 17

Levitų 18 / Lev 18

Levitų 19 / Lev 19

Levitų 20 / Lev 20

Levitų 21 / Lev 21

Levitų 22 / Lev 22

Levitų 23 / Lev 23

Levitų 24 / Lev 24

Levitų 25 / Lev 25

Levitų 26 / Lev 26

Levitų 27 / Lev 27