English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
Levitų 15
1
Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:
2
‘‘Paskelbkite izraelitams: ‘Vyras, turįs plūdimą iš savo kūno, yra nešvarus.
3
Jis bus laikomas nešvariu, jei turi plūdimą iš savo kūno ar plūdimas susilaiko jo kūne, nes tai yra jo nešvara.
4
Kiekvienas patalas, kur jis miegotų, ir vieta, kur sėdėtų, bus sutepta.
5
Jei kas iš žmonių prisiliestų prie jo patalo, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
6
Jei kas sėdėtų, kur anas sėdėjo, privalės išplauti savo drabužius, pats apsiplauti vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
7
Jei kas prisiliestų prie jo kūno, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
8
Jei toks žmogus spjautų ant nesutepto, tas plaus savo rūbus, apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
9
Balnas, ant kurio jis sėdėtų, bus suteptas.
10
Kas paliestų ką nors, kas buvo po juo, bus nešvarus iki vakaro. Kas neštų tokius daiktus, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
11
Prie ko jis prisiliestų nenusiplovęs rankų, tas plaus savo rūbus, apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
12
Molinis indas, prie kurio prisiliestų suteptasis, turi būti sudaužytas, medinis gi indas bus išplautas vandeniu.
13
Kai turintis plūdimą iš savo kūno pasveiksta, suskaičiuos septynias dienas apsivalymui, išsiplaus drabužius, nusimaudys tekančiame vandenyje ir bus švarus.
14
Aštuntą dieną ims du balandžius arba du jaunus karvelius ir, atėjęs Viešpaties akivaizdon prie Susitikimo palapinės įėjimo, paduos juos kunigui.
15
Tas vieną aukos kaip auką už nuodėmę, o kitą­kaip deginamąją auką ir sutaikins jį Viešpaties akivaizdoje, kad būtų apvalytas nuo ligos.
16
Vyras, kuriam išsilieja sėkla, apsiplaus vandeniu visą kūną ir bus nešvarus iki vakaro.
17
Jis plaus vandeniu drabužį ar kailį, ant kurio pateko sėkla, ir visa tai bus sutepta iki vakaro.
18
Moteris, su kuria jis miegotų, kai jam išsilieja sėkla, apsiplaus vandeniu ir bus nešvari iki vakaro.
19
Moteris, turinti mėnesines, bus atskirta septynioms dienoms. Kiekvienas, kas prie jos prisiliestų, bus nešvarus iki vakaro.
20
Ir visa, ant ko ji gulėtų arba sėdėtų tomis dienomis, bus sutepta.
21
Kas prisiliestų prie jos patalo, plaus savo rūbus, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
22
Jei kas nors prisiliestų prie bet kurio daikto, ant kurio ji sėdėjo, plaus savo rūbus, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
23
Jei kas paliestų tai, kas buvo ant jos patalo ar vietą, kur ji sėdėjo, bus nešvarus iki vakaro.
24
Jei miegotų su ja vyras ir ant jo patektų jos nešvarumų, jis bus nešvarus septynias dienas; ir patalas, ant kurio jis miegotų, bus irgi suteptas.
25
Moteris, kraujuojanti ilgesnį laiką ne mėnesinių metu arba kuriai mėnesinės užsitęsia ilgiau negu įprasta, bus nešvari visą tą laiką.
26
Patalas, ant kurio ji miegotų, ir tai, ant ko ji atsisėstų, bus sutepta.
27
Kas prie jų prisiliestų, plaus savo rūbus, pats nusiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.
28
Jei kraujavimas sustotų, po septynių dienų ji bus švari.
29
Aštuntą dieną ji paims du balandžius arba du jaunus karvelius ir atneš kunigui prie Susitikimo palapinės įėjimo.
30
Tas vieną aukos kaip auką už nuodėmę, o kitą­kaip deginamąją auką ir sutaikins ją Viešpaties akivaizdoje dėl plūdimo nešvaros’.
31
Judu mokysite izraelitus saugotis susitepimo, kad nemirtų dėl savo nešvarumo ir kad nesuteptų mano palapinės.
32
Tai yra įstatymas tam, kuris turi plūdimą iš savo kūno, tam, kuriam išsilieja sėkla ir jį sutepa,
33
moteriai, turinčiai mėnesinį plūdimą, vyrui ar moteriai, turintiems plūdimą, ir tam, kuris guli prie nešvarios moters’‘.
Levitų 15:1
Levitų 15:2
Levitų 15:3
Levitų 15:4
Levitų 15:5
Levitų 15:6
Levitų 15:7
Levitų 15:8
Levitų 15:9
Levitų 15:10
Levitų 15:11
Levitų 15:12
Levitų 15:13
Levitų 15:14
Levitų 15:15
Levitų 15:16
Levitų 15:17
Levitų 15:18
Levitų 15:19
Levitų 15:20
Levitų 15:21
Levitų 15:22
Levitų 15:23
Levitų 15:24
Levitų 15:25
Levitų 15:26
Levitų 15:27
Levitų 15:28
Levitų 15:29
Levitų 15:30
Levitų 15:31
Levitų 15:32
Levitų 15:33
Levitų 1 / Lev 1
Levitų 2 / Lev 2
Levitų 3 / Lev 3
Levitų 4 / Lev 4
Levitų 5 / Lev 5
Levitų 6 / Lev 6
Levitų 7 / Lev 7
Levitų 8 / Lev 8
Levitų 9 / Lev 9
Levitų 10 / Lev 10
Levitų 11 / Lev 11
Levitų 12 / Lev 12
Levitų 13 / Lev 13
Levitų 14 / Lev 14
Levitų 15 / Lev 15
Levitų 16 / Lev 16
Levitų 17 / Lev 17
Levitų 18 / Lev 18
Levitų 19 / Lev 19
Levitų 20 / Lev 20
Levitų 21 / Lev 21
Levitų 22 / Lev 22
Levitų 23 / Lev 23
Levitų 24 / Lev 24
Levitų 25 / Lev 25
Levitų 26 / Lev 26
Levitų 27 / Lev 27