A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Ozėjo 6

1
Eikime, sugrįžkime pas Viešpatį: Jis mus sudraskė­Jis ir pagydys; Jis sumušė­Jis ir aptvarstys.
2
Jis atgaivins mus po dviejų dienų, trečią dieną pakels, kad gyventume Jo akivaizdoje.
3
Stenkimės pažinti Viešpatį. Kaip aušra Jis pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę.
4
‘‘Ką darysiu tau, Efraimai? Ką darysiu tau, Judai? Jūsų gerumas kaip rytmečio migla, kaip rasa, kuri greitai išnyksta.
5
Aš tašiau juos per pranašus, žudžiau savo burnos žodžiais. Tavo teismai yra kaip nušvintanti šviesa.
6
Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau, negu deginamųjų aukų.
7
Jie kaip žmonės sulaužė sandorą, buvo man neištikimi.
8
Gileadas yra piktadarių miestas, suteptas krauju.
9
Kaip tykojanti plėšikų gauja­tokie yra kunigai, kurie žudo einančius į Sichemą ir elgiasi bjauriai.
10
Izraelio namuose mačiau baisių dalykų: ten paleistuvauja Efraimas, susitepęs Izraelis.
11
Tau, Judai, taip pat paruošta pjūtis, kai parvesiu savo tautos ištremtuosius’‘.
Ozėjo 6:1
Ozėjo 6:2
Ozėjo 6:3
Ozėjo 6:4
Ozėjo 6:5
Ozėjo 6:6
Ozėjo 6:7
Ozėjo 6:8
Ozėjo 6:9
Ozėjo 6:10
Ozėjo 6:11
Ozėjo 1 / Ozė 1
Ozėjo 2 / Ozė 2
Ozėjo 3 / Ozė 3
Ozėjo 4 / Ozė 4
Ozėjo 5 / Ozė 5
Ozėjo 6 / Ozė 6
Ozėjo 7 / Ozė 7
Ozėjo 8 / Ozė 8
Ozėjo 9 / Ozė 9
Ozėjo 10 / Ozė 10
Ozėjo 11 / Ozė 11
Ozėjo 12 / Ozė 12
Ozėjo 13 / Hos 13
Ozėjo 14 / Hos 14