A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Ozėjo 111
‘‘Kai Izraelis buvo jaunas, mylėjau jį ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų.
2
Kuo labiau juos šaukiau, tuo toliau jie traukėsi nuo manęs. Jie aukodavo Baalams ir smilkydavo drožiniams.
3
Aš mokiau Efraimą vaikščioti, paėmęs už rankos, bet jie nesuprato, kad Aš juos išgelbėjau.
4
Žmonių virvėmis ir meilės raiščiais traukiau juos. Aš buvau kaip tas, kuris nuima jungą nuo kaklo ir maitina juos.
5
Jis negrįš į Egiptą, bet Asirijos karalius valdys jį, nes jis nenorėjo sugrįžti.
6
Kardas siaus jo miestuose, sunaikins užkaiščius ir praris juos dėl jų sprendimų.
7
Mano tauta linkusi nuklysti nuo manęs. Nors juos kvietė pas Aukščiausiąjį, nė vienas Jo neaukština.
8
Kaipgi paliksiu tave, Efraimai, kaip atstumsiu tave, Izraeli? Ar galiu tau padaryti kaip Admai, ar galiu su tavimi pasielgti kaip su Ceboimais? Mano širdis suminkštėjo, jaučiu tau gailestį.
9
Aš nesielgsiu pagal savo rūstybės užsidegimą ir nesunaikinsiu Efraimo. Aš esu Dievas, ne žmogus. Šventasis tarp jūsų, Aš neateisiu naikinti.
10
Jie seks Viešpatį, o Jis riaumos kaip liūtas. Kai Jis riaumos, sūnūs grįš drebėdami iš vakarų.
11
Jie atskubės kaip paukščiai iš Egipto, kaip balandžiai iš Asūro. Aš sugrąžinsiu juos į jų namus,­ sako Viešpats,­
12
Efraimas apsupo mane melu, o Izraelio namai­apgaule. Bet Judas dar tebėra su Dievu ir lieka ištikimas Šventajam’‘.Ozėjo 11:1
Ozėjo 11:2
Ozėjo 11:3
Ozėjo 11:4
Ozėjo 11:5
Ozėjo 11:6
Ozėjo 11:7
Ozėjo 11:8
Ozėjo 11:9
Ozėjo 11:10
Ozėjo 11:11
Ozėjo 11:12


Ozėjo 1 / Ozė 1
Ozėjo 2 / Ozė 2
Ozėjo 3 / Ozė 3
Ozėjo 4 / Ozė 4
Ozėjo 5 / Ozė 5
Ozėjo 6 / Ozė 6
Ozėjo 7 / Ozė 7
Ozėjo 8 / Ozė 8
Ozėjo 9 / Ozė 9
Ozėjo 10 / Ozė 10
Ozėjo 11 / Ozė 11
Ozėjo 12 / Ozė 12
Ozėjo 13 / Ozė 13
Ozėjo 14 / Ozė 14