A A A A A
Lietuvos Biblija

Ezechielio 461
Taip sako Viešpats Dievas: ‘‘Vidinio kiemo vartai rytų pusėje bus uždaryti šešias darbo dienas, bet sabato ir jauno mėnulio dieną jie bus atidaryti.
2
Kunigaikštis įeis pro išorinių vartų prieangį ir sustos prie vartų. Kunigas aukos jo deginamąją ir padėkos auką. Jis, pagarbinęs prie vartų, išeis, bet vartai liks atdari iki vakaro.
3
Tauta taip pat pagarbins prie vartų įėjimo sabatais ir jauno mėnulio dienomis Viešpaties akivaizdoje.
4
Kunigaikščio deginamoji auka sabato dieną turi būti šeši sveiki ėriukai ir vienas sveikas avinas.
5
Duonos auka bus viena efa miltų prie avino, o prie ėriukų­kiek jis galės duoti, ir hinas aliejaus prie kiekvienos efos.
6
Jauno mėnulio dieną jis aukos sveiką jauną veršį, šešis ėriukus ir vieną aviną.
7
Jo duonos auka bus po vieną efą miltų prie veršio ir avino, o prie ėriukų­kiek jis duos savo ranka, ir hinas aliejaus prie kiekvienos efos.
8
Kunigaikštis įeis pro vartų prieangį ir tuo pačiu keliu išeis.
9
Kai tauta švenčių metu ateis pagarbinti Viešpaties, tada atėję pro šiaurinius vartus turi išeiti pro pietų pusės vartus, įėję pro pietų pusės vartus turi išeiti pro šiaurinius vartus. Niekas teneišeina pro tuos pačius vartus, pro kuriuos įėjo, bet pro vartus priešingoje pusėje.
10
Kunigaikštis turi būti su jais­ įeiti, kai jie įeina, ir išeiti, kai jie išeina.
11
Švenčių ir iškilmių dieną duonos auka turi būti efa miltų prie kiekvieno veršio ir avino, o prie ėriukų­kiek jis gali duoti, ir vienas hinas aliejaus prie kiekvienos efos.
12
Jei kunigaikštis laisva valia aukos Viešpačiui deginamąją ar padėkos auką, jam bus atidaryti vartai rytų pusėje. Jis įeis ir aukos deginamąją ir padėkos auką kaip per sabatą. Jam išėjus, vartus uždarys.
13
Kiekvieną dieną jis turi parūpinti deginamajai aukai Viešpačiui sveiką metinį avinėlį ir jį aukoti kiekvieną rytą.
14
Jis turi parūpinti kiekvieną rytą duonos aukai šeštą dalį efos miltų ir trečdalį hino aliejaus ir juos sumaišyti. Tai bus duonos auka Viešpačiui. Toks yra amžinas įstatymas apie aukas.
15
Avinėlis, duonos auka ir aliejus bus nuolatinė deginamoji auka kiekvieną rytą’‘.
16
Taip sako Viešpats Dievas: ‘‘Jei kunigaikštis vienam savo sūnų duos dalį iš savo paveldo, tai ji bus jo sūnaus paveldėta nuosavybė.
17
Jei jis dovanos savo tarnui dalį iš savo paveldo, tai priklausys tarnui iki laisvės metų, o po to sugrįš kunigaikščiui. Tik kunigaikščio sūnums priklausys paveldas.
18
Kunigaikštis neturi teisės atimti iš žmonių jų paveldo arba prievarta juos pašalinti iš jų nuosavybės. Jo sūnūs paveldės tik tėvo nuosavybę, kad niekas iš mano tautos nebūtų nuvarytas nuo savo nuosavybės’‘.
19
Jis įvedė mane pro įėjimą šalia vartų į šventyklos kambarius, skirtus kunigams šiaurės pusėje. Vakarų pusėje, pačiame gale pamačiau vietą.
20
Tada jis tarė: ‘‘Šioje vietoje kunigai virs aukas už nuodėmes bei kaltes ir keps duonos auką, kad neišneštų jų į išorinį kiemą ir nepašventintų žmonių’‘.
21
Po to jis išvedė mane į išorinį kiemą ir vedė į visus keturis kiemo kampus. Kiekviename kiemo kampe buvo po kiemą,
22
keturiasdešimties uolekčių ilgio ir trisdešimties uolekčių pločio. Visi keturi buvo vienodo dydžio
23
ir apvesti mūrine siena, o po siena buvo židiniai.
24
Tada jis tarė: ‘‘Tai virtuvės, kuriose šventyklos tarnai virs tautos aukas’‘.Ezechielio 46:1

Ezechielio 46:2

Ezechielio 46:3

Ezechielio 46:4

Ezechielio 46:5

Ezechielio 46:6

Ezechielio 46:7

Ezechielio 46:8

Ezechielio 46:9

Ezechielio 46:10

Ezechielio 46:11

Ezechielio 46:12

Ezechielio 46:13

Ezechielio 46:14

Ezechielio 46:15

Ezechielio 46:16

Ezechielio 46:17

Ezechielio 46:18

Ezechielio 46:19

Ezechielio 46:20

Ezechielio 46:21

Ezechielio 46:22

Ezechielio 46:23

Ezechielio 46:24Ezechielio 1 / Eze 1

Ezechielio 2 / Eze 2

Ezechielio 3 / Eze 3

Ezechielio 4 / Eze 4

Ezechielio 5 / Eze 5

Ezechielio 6 / Eze 6

Ezechielio 7 / Eze 7

Ezechielio 8 / Eze 8

Ezechielio 9 / Eze 9

Ezechielio 10 / Eze 10

Ezechielio 11 / Eze 11

Ezechielio 12 / Eze 12

Ezechielio 13 / Eze 13

Ezechielio 14 / Eze 14

Ezechielio 15 / Eze 15

Ezechielio 16 / Eze 16

Ezechielio 17 / Eze 17

Ezechielio 18 / Eze 18

Ezechielio 19 / Eze 19

Ezechielio 20 / Eze 20

Ezechielio 21 / Eze 21

Ezechielio 22 / Eze 22

Ezechielio 23 / Eze 23

Ezechielio 24 / Eze 24

Ezechielio 25 / Eze 25

Ezechielio 26 / Eze 26

Ezechielio 27 / Eze 27

Ezechielio 28 / Eze 28

Ezechielio 29 / Eze 29

Ezechielio 30 / Eze 30

Ezechielio 31 / Eze 31

Ezechielio 32 / Eze 32

Ezechielio 33 / Eze 33

Ezechielio 34 / Eze 34

Ezechielio 35 / Eze 35

Ezechielio 36 / Eze 36

Ezechielio 37 / Eze 37

Ezechielio 38 / Eze 38

Ezechielio 39 / Eze 39

Ezechielio 40 / Eze 40

Ezechielio 41 / Eze 41

Ezechielio 42 / Eze 42

Ezechielio 43 / Eze 43

Ezechielio 44 / Eze 44

Ezechielio 45 / Eze 45

Ezechielio 46 / Eze 46

Ezechielio 47 / Eze 47

Ezechielio 48 / Eze 48