A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Ezechielio 41

1
Jis įvedė mane į šventyklą ir išmatavo stulpus. Jie buvo šešių uolekčių pločio iš vienos pusės ir šešių uolekčių pločio iš kitos­pagal palapinės plotį.
2
Įėjimo plotis buvo dešimt uolekčių, sienos abiejose įėjimo pusėse buvo penkių uolekčių storio. Jis išmatavo šventyklą, kuri buvo keturiasdešimties uolekčių ilgio ir dvidešimties uolekčių pločio.
3
Įėjęs į vidinę patalpą, išmatavo įėjimo staktas dviem uolektimis, įėjimą­šešiomis uolektimis, įėjimo sienų plotis abiejose pusėse buvo septynios uolektys.
4
Jis išmatavo joje plotį ir ilgį­po dvidešimt uolekčių. Jis man sakė: ‘‘Tai­Šventų švenčiausioji’‘.
5
Jis išmatavo šventyklos sieną. Ji buvo šešių uolekčių storumo, o šoninių kambarių aplink šventyklą plotis­keturios uolektys.
6
Šoniniai kambariai buvo trijų aukštų, kiekviename aukšte po trisdešimt kambarių. Prilaikomosios sijos buvo aplink visą pastatą, jos nebuvo įleistos į šventyklos sieną.
7
Antro ir trečio aukšto šoniniai kambariai buvo didesni. Iš pirmo aukšto į antrą ir trečią buvo laiptai.
8
Aplink šventyklos pastatą buvo iškilimas. Šoninių kambarių pamatas buvo nendrės ilgio­šešių didžiųjų uolekčių.
9
Išorinės sienos prie šoninių kambarių storis buvo penkių uolekčių. Pastatą supo šoniniai kambariai.
10
Atstumas tarp šoninių kambarių buvo dvidešimt uolekčių.
11
Šoninių kambarių įėjimai buvo iš šiaurės ir pietų pusės, jų plotis buvo penkios uolektys.
12
Pastatas priešais kiemą vakarų pusėje buvo septyniasdešimties uolekčių pločio, devyniasdešimties uolekčių ilgio ir jo sienos buvo penkių uolekčių storio.
13
Jis išmatavo šventyklos ilgį šimtu uolekčių. Kiemo ir pastato su sienomis ilgis buvo šimtas uolekčių.
14
Šventyklos priekinės pusės ir kiemo rytinėje pusėje plotis buvo šimtas uolekčių.
15
Po to jis išmatavo užpakalinę pastato sieną vakarinėje pusėje; pastato sienų ilgis kartu su priestatais abiejose pusėse buvo šimtas uolekčių. Šventyklos, Švenčiausiosios ir prieangio vidaus sienos
16
buvo iškaltos medžio lentomis nuo aslos iki langų; langai buvo su grotelėmis.
17
Virš durų ir ant sienų iš vidaus ir išorės buvo raižiniai.
18
Tai buvo cherubai ir palmės, kiekviena palmė buvo tarp dviejų cherubų. Cherubai buvo dviem veidais.
19
Vienoje pusėje buvo žmogaus veidas, žiūrintis į palmę, o kitoje pusėje­liūto veidas, žiūrintis į kitą palmę. Tokios buvo visos šventyklos sienos.
20
Nuo aslos iki durų viršaus buvo cherubų ir palmių atvaizdai.
21
Šventyklos durų staktos buvo keturkampės kaip ir Švenčiausiosios. Jos buvo panašios.
22
Medinis aukuras buvo trijų uolekčių aukščio, dviejų ilgio ir dviejų pločio. Jo kampai, viršus ir sienos buvo padarytos iš medžio. Vyras sakė man: ‘‘Tai stalas, stovįs Viešpaties akivaizdoje’‘.
23
Į šventyklą ir Švenčiausiąją buvo dvejos durys.
24
Durys viename ir kitame šone buvo iš dviejų dalių.
25
Šventyklos duryse buvo išpjaustyti cherubų ir palmių vaizdai, panašūs kaip ant sienų. Storos lentos dengė prieangį.
26
Prieangio sienų abiejose pusėse buvo langai su grotelėmis ir palmės.
Ezechielio 41:1
Ezechielio 41:2
Ezechielio 41:3
Ezechielio 41:4
Ezechielio 41:5
Ezechielio 41:6
Ezechielio 41:7
Ezechielio 41:8
Ezechielio 41:9
Ezechielio 41:10
Ezechielio 41:11
Ezechielio 41:12
Ezechielio 41:13
Ezechielio 41:14
Ezechielio 41:15
Ezechielio 41:16
Ezechielio 41:17
Ezechielio 41:18
Ezechielio 41:19
Ezechielio 41:20
Ezechielio 41:21
Ezechielio 41:22
Ezechielio 41:23
Ezechielio 41:24
Ezechielio 41:25
Ezechielio 41:26
Ezechielio 1 / Eze 1
Ezechielio 2 / Eze 2
Ezechielio 3 / Eze 3
Ezechielio 4 / Eze 4
Ezechielio 5 / Eze 5
Ezechielio 6 / Eze 6
Ezechielio 7 / Eze 7
Ezechielio 8 / Eze 8
Ezechielio 9 / Eze 9
Ezechielio 10 / Eze 10
Ezechielio 11 / Eze 11
Ezechielio 12 / Eze 12
Ezechielio 13 / Eze 13
Ezechielio 14 / Eze 14
Ezechielio 15 / Eze 15
Ezechielio 16 / Eze 16
Ezechielio 17 / Eze 17
Ezechielio 18 / Eze 18
Ezechielio 19 / Eze 19
Ezechielio 20 / Eze 20
Ezechielio 21 / Eze 21
Ezechielio 22 / Eze 22
Ezechielio 23 / Eze 23
Ezechielio 24 / Eze 24
Ezechielio 25 / Eze 25
Ezechielio 26 / Eze 26
Ezechielio 27 / Eze 27
Ezechielio 28 / Eze 28
Ezechielio 29 / Eze 29
Ezechielio 30 / Eze 30
Ezechielio 31 / Eze 31
Ezechielio 32 / Eze 32
Ezechielio 33 / Eze 33
Ezechielio 34 / Eze 34
Ezechielio 35 / Eze 35
Ezechielio 36 / Eze 36
Ezechielio 37 / Eze 37
Ezechielio 38 / Eze 38
Ezechielio 39 / Eze 39
Ezechielio 40 / Eze 40
Ezechielio 41 / Eze 41
Ezechielio 42 / Eze 42
Ezechielio 43 / Eze 43
Ezechielio 44 / Eze 44
Ezechielio 45 / Eze 45
Ezechielio 46 / Eze 46
Ezechielio 47 / Eze 47
Ezechielio 48 / Eze 48