A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Ezechielio 361
‘‘Žmogaus sūnau, pranašauk Izraeliui ir sakyk: ‘Izraelio kalnai, išgirskite Viešpaties žodį!
2
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Priešas sako: ‘Jų amžinos aukštumos tapo mūsų paveldėjimu’,
3
todėl pranašauk: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Kadangi jus naikino ir spaudė iš visų pusių, tautos užėmė jus, kalbėjo apie jus ir niekino,
4
todėl, Izraelio kalnai, išgirskite Viešpaties žodį! Štai ką Viešpats Dievas sako apie kalnus, kalvas, upes, slėnius, sugriautus ir apleistus miestus, kurie tapo grobiu ir pajuoka aplinkinėms tautoms:
5
‘Aš kalbėjau užsidegęs pavydu prieš Idumėją ir aplinkines tautas, kurios paskyrė mano kraštą sau paveldėjimu džiūgaudamos ir niekindamos, kad išplėštų jį.
6
Todėl sakyk Izraelio kraštui, jo kalnams, kalvoms, aukštumoms ir slėniams: ‘Aš kalbėjau apimtas pavydo ir įtūžio, kadangi jūs kenčiate tautų panieką’.
7
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakėliau savo ranką ir prisiekiau, kad aplink jus gyvenančios tautos taip pat kentės panieką.
8
Jūs, Izraelio kalnai, žaliuosite ir nešite vaisių mano tautai Izraeliui, nes jie greitai sugrįš.
9
Aš esu už jus ir atsigręšiu į jus; jūsų žemė bus dirbama, laukai sėjami.
10
Aš padauginsiu žmones šiame krašte, Izraelio namai bus pilni. Miestai bus atstatyti ir apgyventi.
11
Aš padauginsiu žmones ir gyvulius. Jūs būsite apgyventi kaip anksčiau, ir Aš elgsiuosi su jumis geriau negu pradžioje. Tada žinosite, kad Aš esu Viešpats.
12
Mano tautos žmonės vaikštinės po jus, jie apsigyvens jumyse ir jūs būsite jų nuosavybė; jų vaikai nebebus pašalinti nuo tavęs’.
13
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Kadangi apie tave sako, kad tu ryji žmones ir atimi iš tautos vaikus,
14
tu daugiau neberysi žmonių ir nebeatimsi vaikų iš tautos.
15
Tu daugiau nebegirdėsi tautų paniekos ir pagonių patyčių, tavo tauta daugiau nebesuklups,­sako Viešpats Dievas’ ‘‘.
16
Viešpats kalbėjo man:
17
‘‘Žmogaus sūnau, izraelitai, gyvendami šiame krašte, sutepė jį savo keliais ir darbais. Jų kelias mano akivaizdoje buvo kaip mėnesinėmis sergančios moters nešvarumai.
18
Aš išliejau savo rūstybę ant jų dėl pralieto kraujo ir stabų garbinimo.
19
Aš išsklaidžiau juos tautose ir išblaškiau kraštuose. Aš teisiau juos pagal jų kelius ir darbus.
20
Gyvendami tarp tautų, jie sutepė mano šventą vardą. Žmonės sakė apie juos: ‘Tai yra Viešpaties tauta, tačiau ji buvo ištremta iš savo krašto’.
21
Bet Aš gailėjausi dėl savo švento vardo, kuriam izraelitai užtraukė nešlovę svetimose tautose.
22
Sakyk izraelitams: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Izraelitai, ne dėl jūsų Aš tai darau, bet dėl savo švento vardo, kurį jūs sutepėte tarp pagonių, pas kuriuos gyvenote.
23
Aš pašventinsiu savo didingą vardą, kurį jūs sutepėte, ir tautos žinos, kad Aš esu Viešpats, kai pasirodysiu šventas jumyse jų akivaizdoje.
24
Aš išvesiu jus iš tautų, surinksiu iš visų kraštų ir parvesiu jus į jūsų kraštą.
25
Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jus.
26
Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį.
27
Aš įdėsiu į jus savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus.
28
Jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų tėvams, ir būsite mano tauta, o Aš būsiu jūsų Dievas.
29
Aš išgelbėsiu jus nuo visų jūsų netyrumų, laiminsiu jūsų laukų derlių ir nebesiųsiu jums bado.
30
Aš padauginsiu medžių vaisius ir laukų derlių, ir jūs nebekęsite paniekos tarp tautų dėl bado.
31
Tada jūs atsiminsite savo piktus kelius, blogus darbus ir bjaurėsitės jais bei savo nusikaltimais.
32
Bet ne dėl jūsų Aš tai darysiu,­sako Viešpats Dievas.­Izraelitai, žinokite, gėdykitės ir raudonuokite dėl savo kelių.
33
Kai Aš jus apvalysiu nuo visų nusikaltimų, apgyvendinsiu miestus ir atstatysiu, kas sugriauta,
34
kai apleisti laukai vėl bus dirbami, tada priešai, matę juos apleistus,
35
sakys: ‘Dykynės kraštas tapo Edeno sodu; ištuštėję ir sugriauti miestai vėl yra sustiprinti ir apgyventi’.
36
Tada tautos, gyvenančios aplink jus, žinos, kad Aš, Viešpats, atstačiau, kas sugriauta, ir sodinau, kur apleista. Aš, Viešpats, taip pasakiau ir taip padarysiu’.
37
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Izraelitai vėl galės ateiti pasiklausti manęs ir Aš padauginsiu jų žmones kaip avis kaimenėje.
38
Jų bus kaip avių, skirtų aukoti Jeruzalėje šventės metu. Sugriauti miestai bus pilni žmonių, ir jie žinos, kad Aš esu Viešpats’ ‘‘.Ezechielio 36:1

Ezechielio 36:2

Ezechielio 36:3

Ezechielio 36:4

Ezechielio 36:5

Ezechielio 36:6

Ezechielio 36:7

Ezechielio 36:8

Ezechielio 36:9

Ezechielio 36:10

Ezechielio 36:11

Ezechielio 36:12

Ezechielio 36:13

Ezechielio 36:14

Ezechielio 36:15

Ezechielio 36:16

Ezechielio 36:17

Ezechielio 36:18

Ezechielio 36:19

Ezechielio 36:20

Ezechielio 36:21

Ezechielio 36:22

Ezechielio 36:23

Ezechielio 36:24

Ezechielio 36:25

Ezechielio 36:26

Ezechielio 36:27

Ezechielio 36:28

Ezechielio 36:29

Ezechielio 36:30

Ezechielio 36:31

Ezechielio 36:32

Ezechielio 36:33

Ezechielio 36:34

Ezechielio 36:35

Ezechielio 36:36

Ezechielio 36:37

Ezechielio 36:38Ezechielio 1 / Eze 1

Ezechielio 2 / Eze 2

Ezechielio 3 / Eze 3

Ezechielio 4 / Eze 4

Ezechielio 5 / Eze 5

Ezechielio 6 / Eze 6

Ezechielio 7 / Eze 7

Ezechielio 8 / Eze 8

Ezechielio 9 / Eze 9

Ezechielio 10 / Eze 10

Ezechielio 11 / Eze 11

Ezechielio 12 / Eze 12

Ezechielio 13 / Eze 13

Ezechielio 14 / Eze 14

Ezechielio 15 / Eze 15

Ezechielio 16 / Eze 16

Ezechielio 17 / Eze 17

Ezechielio 18 / Eze 18

Ezechielio 19 / Eze 19

Ezechielio 20 / Eze 20

Ezechielio 21 / Eze 21

Ezechielio 22 / Eze 22

Ezechielio 23 / Eze 23

Ezechielio 24 / Eze 24

Ezechielio 25 / Eze 25

Ezechielio 26 / Eze 26

Ezechielio 27 / Eze 27

Ezechielio 28 / Eze 28

Ezechielio 29 / Eze 29

Ezechielio 30 / Eze 30

Ezechielio 31 / Eze 31

Ezechielio 32 / Eze 32

Ezechielio 33 / Eze 33

Ezechielio 34 / Eze 34

Ezechielio 35 / Eze 35

Ezechielio 36 / Eze 36

Ezechielio 37 / Eze 37

Ezechielio 38 / Eze 38

Ezechielio 39 / Eze 39

Ezechielio 40 / Eze 40

Ezechielio 41 / Eze 41

Ezechielio 42 / Eze 42

Ezechielio 43 / Eze 43

Ezechielio 44 / Eze 44

Ezechielio 45 / Eze 45

Ezechielio 46 / Eze 46

Ezechielio 47 / Eze 47

Ezechielio 48 / Eze 48