A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Ezechielio 351
Viešpats kalbėjo man:
2
‘‘Žmogaus sūnau, pranašauk prieš Seyro kalną.
3
Sakyk jiems: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Seyro kalne, Aš esu prieš tave! Aš ištiesiu savo ranką prieš tave ir paversiu tave visiška dykyne.
4
Tavo miestus paversiu griuvėsiais, tu tapsi dykyne. Tada žinosi, kad Aš esu Viešpats’.
5
Kadangi tu visada buvai izraelitų priešas ir naikinai juos priespaudos metu,
6
todėl taip sako Viešpats: ‘Aš atiduodu tave kraujui, ir kraujas persekios tave.
7
Aš visiškai sunaikinsiu Seyro kalnyną ir paversiu jį dykyne.
8
Aš pripildysiu kalnus užmuštųjų; jie gulės kalvose, slėniuose ir tarpekliuose.
9
Tavo miestai bus negyvenami griuvėsiai. Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats.
10
Tu sakei: ‘Šios dvi tautos bus mano, aš jas paveldėsiu’, nors Aš, Viešpats, buvau su jais.
11
Todėl, kaip Aš gyvas,­sako Viešpats Dievas,­atlyginsiu tau tuo pačiu, ką jie patyrė iš tavęs, pagal tavo darbus teisiu tave.
12
Tada tu žinosi, kad Aš esu Viešpats. Aš girdėjau, kaip tu piktžodžiavai ir kalbėjai prieš Izraelio kraštą: ‘Jis yra tuščias, mes lengvai jį prarysime!’
13
Tu didžiavaisi prieš mane ir kalbėjai daugybę žodžių; Aš išgirdau tai’.
14
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Kai visa žemė džiaugsis, Aš padarysiu tave dykyne.
15
Kaip tu džiaugeisi Izraelio sunaikinimu, taip Aš tau padarysiu. Seyro kalne ir visa Idumėja, jūs tapsite dykyne! Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats’ ‘‘.Ezechielio 35:1

Ezechielio 35:2

Ezechielio 35:3

Ezechielio 35:4

Ezechielio 35:5

Ezechielio 35:6

Ezechielio 35:7

Ezechielio 35:8

Ezechielio 35:9

Ezechielio 35:10

Ezechielio 35:11

Ezechielio 35:12

Ezechielio 35:13

Ezechielio 35:14

Ezechielio 35:15Ezechielio 1 / Eze 1

Ezechielio 2 / Eze 2

Ezechielio 3 / Eze 3

Ezechielio 4 / Eze 4

Ezechielio 5 / Eze 5

Ezechielio 6 / Eze 6

Ezechielio 7 / Eze 7

Ezechielio 8 / Eze 8

Ezechielio 9 / Eze 9

Ezechielio 10 / Eze 10

Ezechielio 11 / Eze 11

Ezechielio 12 / Eze 12

Ezechielio 13 / Eze 13

Ezechielio 14 / Eze 14

Ezechielio 15 / Eze 15

Ezechielio 16 / Eze 16

Ezechielio 17 / Eze 17

Ezechielio 18 / Eze 18

Ezechielio 19 / Eze 19

Ezechielio 20 / Eze 20

Ezechielio 21 / Eze 21

Ezechielio 22 / Eze 22

Ezechielio 23 / Eze 23

Ezechielio 24 / Eze 24

Ezechielio 25 / Eze 25

Ezechielio 26 / Eze 26

Ezechielio 27 / Eze 27

Ezechielio 28 / Eze 28

Ezechielio 29 / Eze 29

Ezechielio 30 / Eze 30

Ezechielio 31 / Eze 31

Ezechielio 32 / Eze 32

Ezechielio 33 / Eze 33

Ezechielio 34 / Eze 34

Ezechielio 35 / Eze 35

Ezechielio 36 / Eze 36

Ezechielio 37 / Eze 37

Ezechielio 38 / Eze 38

Ezechielio 39 / Eze 39

Ezechielio 40 / Eze 40

Ezechielio 41 / Eze 41

Ezechielio 42 / Eze 42

Ezechielio 43 / Eze 43

Ezechielio 44 / Eze 44

Ezechielio 45 / Eze 45

Ezechielio 46 / Eze 46

Ezechielio 47 / Eze 47

Ezechielio 48 / Eze 48