A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Ezechielio 27

1
Viešpats kalbėjo man:
2
‘‘Žmogaus sūnau, apraudok Tyrą.
3
Sakyk Tyrui: ‘Tau, kuris buvai jūros vartai ir prekybos miestas daugelio salų tautoms, taip sako Viešpats Dievas: ‘Tyre, tu sakei: ‘Aš esu tobulo grožio’.
4
Tu esi apsuptas jūros. Tavo statytojai pastatė tave tobulai gražų.
5
Jie naudojo tavo statybai kipariso lentas iš Senyro ir Libano kedrus stiebams.
6
Tavo irklai padaryti iš Bašano ąžuolų, denis­iš Kitimų pušų su dramblio kaulo pagražinimais.
7
Tavo burės pagamintos iš Egipto margos drobės; mėlynas ir raudonas purpuras iš Elišos salų dengė tave.
8
Sidono ir Arvado gyventojai buvo tavo jūrininkai, o tavo išminčiai, Tyre, buvo tavyje vairininkai.
9
Gebalo vyresnieji ir išminčiai užtaisė tavo plyšius. Visų laivų jūrininkai prekiavo su tavimi.
10
Persai, luditai ir putitai buvo tavo kariai. Jų skydai ir šalmai, pakabinti tavyje, puošė tave.
11
Arvado ir Gamados vyrai buvo tavo kariai prie miesto sienų ir sargai bokštuose. Jų skydai kabojo ant sienų, suteikdami miestui tobulo grožio.
12
Taršišas prekiavo su tavimi. Jis keitė savo sidabrą, geležį, šviną ir cinką į daugybę tavo prekių.
13
Javanas, Tubalas ir Mešechas prekiavo su tavimi. Jie savo vergus bei varinius indus keitė į tavo prekes.
14
Iš Bet Togarmos už tavo prekes atgabendavo arklių, žirgų ir mulų.
15
Dedano žmonės ir daugelis kitų salų prekiavo su tavimi. Jie mokėjo už tavo prekes dramblio kaulu ir juodmedžiu.
16
Sirai savo brangakmenius, raudoną purpurą, margus audinius, drobę, koralus ir rubinus keitė į daugybę tavo gaminių.
17
Judas ir Izraelis, prekiaudami su tavimi, už tavo prekes mokėjo Minito kviečiais, figomis, medumi, aliejumi ir balzamu.
18
Damaskas savo Helbono vyną ir baltą vilną keitė į tavo prekes.
19
Danas ir Javanas už tavo prekes mokėjo lydyta geležimi, kasija ir kvepiančiomis nendrėmis.
20
Dedanas prekiavo su tavimi gūniomis žirgams.
21
Arabija ir Kedaro kunigaikščiai prekiavo ėriukais, avinais ir ožiais.
22
Šebos ir Ramos pirkliai prekiavo geriausiais kvepalais, įvairiausiais brangakmeniais ir auksu.
23
Charanas, Kanė, Edenas, Šebos pirkliai, Asirija ir Kilmadas prekiavo su tavimi.
24
Jie prekiavo brangiais drabužiais, mėlynais ir margais audiniais, spalvotais kilimais.
25
Taršišo laivai gabeno tavo prekes. Tu tapai turtingas ir labai garsus jūros viduryje.
26
Tavo irklininkai nuvarė tave į atvirą jūrą, o rytų vėjas sudaužė tave jūroje.
27
Tavo prekyba, turtai ir prekės, jūrininkai ir vairininkai, amatininkai ir prekybininkai, kariai ir visi, esantys tavyje, paskęs jūroje tavo žuvimo dieną.
28
Apylinkės drebės nuo tavo vairininkų šauksmo.
29
Visi jūreiviai, irklininkai ir vairininkai, palikę laivus, stovės sausumoje,
30
pakels savo balsus dėl tavęs, graudžiai verks, barstysis galvas dulkėmis ir voliosis pelenuose.
31
Jie dėl tavęs nusiskus galvos plaukus, apsisiaus ašutinėmis, labai sielosis ir dejuos.
32
Labai nusiminę, jie raudos, sakydami: ‘Ar buvo kada kas taip sunaikintas, kaip Tyras jūros viduryje?’
33
Savo jūrų prekyba praturtinai daugelį tautų ir karalių.
34
Kai būsi jūroje sudaužytas, vandens gelmėje nuskendęs, tavo prekės ir žmonės, buvę tavyje, nuskęs su tavimi.
35
Visi salų gyventojai pasibaisės tavimi, jų karaliai išsigąs ir jų veidai persikreips.
36
Tautų pirkliai švilps dėl tavęs, tu būsi pasibaisėjimas ir tavęs nebebus’ ‘‘.
Ezechielio 27:1
Ezechielio 27:2
Ezechielio 27:3
Ezechielio 27:4
Ezechielio 27:5
Ezechielio 27:6
Ezechielio 27:7
Ezechielio 27:8
Ezechielio 27:9
Ezechielio 27:10
Ezechielio 27:11
Ezechielio 27:12
Ezechielio 27:13
Ezechielio 27:14
Ezechielio 27:15
Ezechielio 27:16
Ezechielio 27:17
Ezechielio 27:18
Ezechielio 27:19
Ezechielio 27:20
Ezechielio 27:21
Ezechielio 27:22
Ezechielio 27:23
Ezechielio 27:24
Ezechielio 27:25
Ezechielio 27:26
Ezechielio 27:27
Ezechielio 27:28
Ezechielio 27:29
Ezechielio 27:30
Ezechielio 27:31
Ezechielio 27:32
Ezechielio 27:33
Ezechielio 27:34
Ezechielio 27:35
Ezechielio 27:36
Ezechielio 1 / Eze 1
Ezechielio 2 / Eze 2
Ezechielio 3 / Eze 3
Ezechielio 4 / Eze 4
Ezechielio 5 / Eze 5
Ezechielio 6 / Eze 6
Ezechielio 7 / Eze 7
Ezechielio 8 / Eze 8
Ezechielio 9 / Eze 9
Ezechielio 10 / Eze 10
Ezechielio 11 / Eze 11
Ezechielio 12 / Eze 12
Ezechielio 13 / Eze 13
Ezechielio 14 / Eze 14
Ezechielio 15 / Eze 15
Ezechielio 16 / Eze 16
Ezechielio 17 / Eze 17
Ezechielio 18 / Eze 18
Ezechielio 19 / Eze 19
Ezechielio 20 / Eze 20
Ezechielio 21 / Eze 21
Ezechielio 22 / Eze 22
Ezechielio 23 / Eze 23
Ezechielio 24 / Eze 24
Ezechielio 25 / Eze 25
Ezechielio 26 / Eze 26
Ezechielio 27 / Eze 27
Ezechielio 28 / Eze 28
Ezechielio 29 / Eze 29
Ezechielio 30 / Eze 30
Ezechielio 31 / Eze 31
Ezechielio 32 / Eze 32
Ezechielio 33 / Eze 33
Ezechielio 34 / Eze 34
Ezechielio 35 / Eze 35
Ezechielio 36 / Eze 36
Ezechielio 37 / Eze 37
Ezechielio 38 / Eze 38
Ezechielio 39 / Eze 39
Ezechielio 40 / Eze 40
Ezechielio 41 / Eze 41
Ezechielio 42 / Eze 42
Ezechielio 43 / Eze 43
Ezechielio 44 / Eze 44
Ezechielio 45 / Eze 45
Ezechielio 46 / Eze 46
Ezechielio 47 / Eze 47
Ezechielio 48 / Eze 48