A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Ezechielio 241
Viešpats kalbėjo man devintaisiais metais, dešimto mėnesio dešimtą dieną:
2
‘‘Žmogaus sūnau, užrašyk šios dienos vardą, nes Babilono karalius šiandien pradėjo Jeruzalės puolimą.
3
Sakyk maištingiems namams šį palyginimą: ‘Taip sako Viešpats: ‘Kaisk katilą su vandeniu!
4
Įdėk į jį geriausios mėsos gabalus: šlaunį, petį ir geriausius kaulus.
5
Mėsai paimk geriausią gyvulį iš bandos, po katilu prikrauk malkų, kad ir kaulai gerai išvirtų’.
6
Todėl taip sako Viešpats: ‘Vargas krauju suteptam miestui­prisvilusiam katilui. Išimk iš jo gabalą po gabalo, nemesdamas burto.
7
Kraujas yra jo viduryje. Jis buvo pralietas ant plikos uolos, ne ant žemės, kur dulkės jį pridengtų.
8
Kad sukelčiau rūstybę ir įvykdyčiau kerštą, leidau Jeruzalei kraują pralieti ant plikos uolos, kad jis nebūtų pridengtas’.
9
Todėl taip sako Viešpats: ‘Vargas krauju suteptam miestui. Aš sukrausiu jam didelį laužą.
10
Sukrauk malkas, užkurk ugnį, išvirk mėsą, įdėk prieskonių, kaulai tesudega.
11
Pastatyk tuščią katilą ant degančių žarijų. Teįkaista varis iki raudonumo, tada nešvarumas ir svilėsiai sudegs.
12
Jis nuvargino save melais, jo svilėsiai neatšoka nuo jo. Tesudega svilėsiai ugnyje.
13
Tavo susitepimas bjaurus. Aš norėjau nuvalyti tave, bet tu nesileidai nuvalomas, todėl liksi suteptas, kol mano įtūžis prieš tave nurims.
14
Aš, Viešpats, taip pasakiau, ir tai įvyks. Aš tai įvykdysiu ir nesigailėsiu. Teisiu tave pagal tavo kelius ir darbus,­sako Viešpats Dievas’ ‘‘.
15
Viešpats kalbėjo man:
16
‘‘Žmogaus sūnau, staiga Aš atimsiu tavo akių pasigėrėjimą. Bet tu neraudok, neverk ir neliek ašarų.
17
Dūsauk tyliai, bet neapraudok mirusios. Apsirišk galvą raiščiu, apsiauk kurpėmis, neuždenk savo burnos ir nevalgyk gedinčiųjų maisto’‘.
18
Rytą aš kalbėjau tautai, o vakare mirė mano žmona. Kitą rytą padariau, kaip man buvo liepta.
19
Žmonės klausė manęs: ‘‘Ar nepasakysi, ką reiškia mums tai, ką tu darai?’‘
20
Aš atsakiau jiems: ‘‘Viešpaties žodis atėjo man:
21
‘Sakyk Izraelio namams: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš suteršiu savo šventyklą, jūsų pasididžiavimą, akių pasigėrėjimą bei sielos ilgesį. Jūsų likę sūnūs bei dukterys bus išžudyti kardu.
22
Tada jūs darysite, kaip aš dariau: jūs neuždengsite savo burnos ir nevalgysite gedinčiųjų maisto.
23
Ant jūsų galvų bus raiščiai ir ant kojų kurpės, neraudosite ir neverksite, bet nyksite dėl savo nusikaltimų ir liūdėsite.
24
Ezechielis bus ženklas jums. Jūs darysite taip, kaip jis darė. Kai visa tai įvyks, jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats Dievas’.
25
Žmogaus sūnau, kai Aš atimsiu jiems jų pasididžiavimą, akių pasigėrėjimą ir sielos ilgesį, taip pat jų sūnus bei dukteris,
26
tą dieną ateis pabėgėlis pas tave ir praneš tai tau.
27
Tada tavo burna atsivers, tu kalbėsi ir nebūsi nebylys. Tu būsi jiems ženklas, ir jie žinos, kad Aš esu Viešpats’ ‘‘.Ezechielio 24:1

Ezechielio 24:2

Ezechielio 24:3

Ezechielio 24:4

Ezechielio 24:5

Ezechielio 24:6

Ezechielio 24:7

Ezechielio 24:8

Ezechielio 24:9

Ezechielio 24:10

Ezechielio 24:11

Ezechielio 24:12

Ezechielio 24:13

Ezechielio 24:14

Ezechielio 24:15

Ezechielio 24:16

Ezechielio 24:17

Ezechielio 24:18

Ezechielio 24:19

Ezechielio 24:20

Ezechielio 24:21

Ezechielio 24:22

Ezechielio 24:23

Ezechielio 24:24

Ezechielio 24:25

Ezechielio 24:26

Ezechielio 24:27Ezechielio 1 / Eze 1

Ezechielio 2 / Eze 2

Ezechielio 3 / Eze 3

Ezechielio 4 / Eze 4

Ezechielio 5 / Eze 5

Ezechielio 6 / Eze 6

Ezechielio 7 / Eze 7

Ezechielio 8 / Eze 8

Ezechielio 9 / Eze 9

Ezechielio 10 / Eze 10

Ezechielio 11 / Eze 11

Ezechielio 12 / Eze 12

Ezechielio 13 / Eze 13

Ezechielio 14 / Eze 14

Ezechielio 15 / Eze 15

Ezechielio 16 / Eze 16

Ezechielio 17 / Eze 17

Ezechielio 18 / Eze 18

Ezechielio 19 / Eze 19

Ezechielio 20 / Eze 20

Ezechielio 21 / Eze 21

Ezechielio 22 / Eze 22

Ezechielio 23 / Eze 23

Ezechielio 24 / Eze 24

Ezechielio 25 / Eze 25

Ezechielio 26 / Eze 26

Ezechielio 27 / Eze 27

Ezechielio 28 / Eze 28

Ezechielio 29 / Eze 29

Ezechielio 30 / Eze 30

Ezechielio 31 / Eze 31

Ezechielio 32 / Eze 32

Ezechielio 33 / Eze 33

Ezechielio 34 / Eze 34

Ezechielio 35 / Eze 35

Ezechielio 36 / Eze 36

Ezechielio 37 / Eze 37

Ezechielio 38 / Eze 38

Ezechielio 39 / Eze 39

Ezechielio 40 / Eze 40

Ezechielio 41 / Eze 41

Ezechielio 42 / Eze 42

Ezechielio 43 / Eze 43

Ezechielio 44 / Eze 44

Ezechielio 45 / Eze 45

Ezechielio 46 / Eze 46

Ezechielio 47 / Eze 47

Ezechielio 48 / Eze 48