A A A A A
Lietuvos Biblija

Ezechielio 151
Viešpats kalbėjo man:
2
‘‘Žmogaus sūnau, kuo geresnis vynmedis, lyginant jį su kitais medžiais?
3
Ar iš jo daro ką nors, ar naudoja padaryti kabliui kam nors pakabinti?
4
Jis tinka tik sudeginti. Jo abu galai sudega, o vidurys pajuoduoja. Ar jis dar kam nors tinka?
5
Jei sveikas netiko jokiam daiktui pagaminti, tai ką bekalbėti, kai jis sudega­iš jo jokios naudos!
6
Todėl Viešpats Dievas sako: ‘Aš padarysiu Jeruzalės gyventojams kaip vynmedžiui, kuris sudega ugnyje.
7
Aš atsigręšiu į juos, ir, išėję iš vienos ugnies, jie sudegs kitoje. Jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, kai atsigręšiu į juos.
8
Kraštą paversiu dykuma, nes jie sulaužė ištikimybę man,­sako Viešpats Dievas’ ‘‘.