A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 9

1
O kad mano galva būtų vandens šaltinis, ir akys ašarų versmė, kad dieną ir naktį galėčiau apraudoti savo tautos užmuštuosius!
2
Jei dykumoje turėčiau pastogę, palikčiau savo tautą ir eičiau ten! Nes jie visi svetimauja­neištikimųjų gauja.
3
‘‘Jie sulenkia savo liežuvį melui kaip lanką. Jie nepakyla už tiesą žemėje. Jie eina iš pikto į piktą, o manęs nepažįsta’‘,­sako Viešpats.
4
‘‘Saugokitės artimo, nepasitikėkite broliu, nes brolis elgiasi klastingai, o artimas skleidžia šmeižtus.
5
Vienas apgauna kitą, jie nekalba tiesos. Jie išmokė savo liežuvius kalbėti melą, elgiasi suktai, kol pavargsta.
6
Tu gyveni apsuptas apgaulių. Dėl savo apgaulių jie atsisako pažinti mane’‘,­sako Viešpats.
7
Todėl taip sako kareivijų Viešpats: ‘‘Aš juos išlydysiu ir mėginsiu, nes kaip kitaip galėčiau pasielgti su tokia tauta?
8
Jų liežuvis yra mirtina strėlė, jų žodžiai­klasta. Jie taikiai kalba su savo artimu, bet savo širdyje spendžia jam žabangus.
9
Ar dėl to neturėčiau jų bausti?­ sako Viešpats,­ar šitokiai tautai neturėčiau atkeršyti?’‘
10
Dėl kalnų verksiu ir dejuosiu, dėl ganyklų raudosiu, nes jos sunaikintos; niekas nebekeliauja per juos, nebesigirdi ir galvijų balso. Net padangių paukščiai ir žvėrys pasitraukė.
11
Aš padarysiu Jeruzalę akmenų krūva, šakalų lindyne ir Judo miestus paversiu negyvenama dykuma.
12
Kas yra toks išmintingas, kad tai suprastų? Kam Viešpats kalbėjo, kad jis tai paskelbtų, kodėl šalis sunaikinta lyg dykuma, kad niekas nebekeliauja per ją?
13
Viešpats tarė: ‘‘Kadangi jie atmetė mano įstatymą, kurį jiems daviau, nepakluso mano balsui ir nesielgė pagal jį,
14
bet sekė savo širdies užgaidas ir Baalą, kaip jų tėvai juos mokė,
15
todėl Aš juos valgydinsiu metėlėmis, girdysiu karčiu vandeniu
16
ir išsklaidysiu tarp tautų, kurių nepažino nei jie, nei jų tėvai. Iš paskos pasiųsiu kardą, kol juos visai sunaikinsiu’‘.
17
Taip sako kareivijų Viešpats: ‘‘Pašaukite raudotojų, kad jos ateitų,
18
kad jos atskubėtų ir giedotų raudą apie mus ir mes susigraudinę verktume’‘.
19
Rauda girdėti iš Siono: ‘‘Mes sunaikinti, visai sugėdinti! Mes turime palikti gimtinę, mūsų gyvenvietės sunaikintos’‘.
20
Klausykitės jūs, moterys, Viešpaties žodžio ir priimkite Jo pamokymą. Mokykite savo dukteris raudoti ir kaimynes apverkti.
21
Mirtis įėjo pro langus, įsilaužė į mūsų namus. Ji žudo vaikus gatvėse, jaunuolius aikštėse.
22
Taip sako Viešpats: ‘‘Žmonių lavonai bus išmėtyti kaip mėšlas laukuose, kaip pėdai užpakalyje pjovėjo. Ir niekas jų nesurinks’‘.
23
Taip sako Viešpats: ‘‘Išmintingasis tenesigiria savo išmintimi, stiprusis­savo stiprybe, o turtingasis­savo turtais.
24
Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad Aš­Viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes tai man patinka,­sako Viešpats’‘.
25
‘‘Ateis diena, kai Aš bausiu visus apipjaustytuosius ir neapipjaustytuosius:
26
Egiptą, Judą, Edomą, Amoną, Moabą ir visus, gyvenančius dykumoje. Nes visos tautos yra neapipjaustytos ir Izraelis yra neapipjaustytas širdyje’‘,­sako Viešpats.
Jeremijo 9:1
Jeremijo 9:2
Jeremijo 9:3
Jeremijo 9:4
Jeremijo 9:5
Jeremijo 9:6
Jeremijo 9:7
Jeremijo 9:8
Jeremijo 9:9
Jeremijo 9:10
Jeremijo 9:11
Jeremijo 9:12
Jeremijo 9:13
Jeremijo 9:14
Jeremijo 9:15
Jeremijo 9:16
Jeremijo 9:17
Jeremijo 9:18
Jeremijo 9:19
Jeremijo 9:20
Jeremijo 9:21
Jeremijo 9:22
Jeremijo 9:23
Jeremijo 9:24
Jeremijo 9:25
Jeremijo 9:26
Jeremijo 1 / 耶利米 1
Jeremijo 2 / 耶利米 2
Jeremijo 3 / 耶利米 3
Jeremijo 4 / 耶利米 4
Jeremijo 5 / 耶利米 5
Jeremijo 6 / 耶利米 6
Jeremijo 7 / 耶利米 7
Jeremijo 8 / 耶利米 8
Jeremijo 9 / 耶利米 9
Jeremijo 10 / 耶利米 10
Jeremijo 11 / 耶利米 11
Jeremijo 12 / 耶利米 12
Jeremijo 13 / 耶利米 13
Jeremijo 14 / 耶利米 14
Jeremijo 15 / 耶利米 15
Jeremijo 16 / 耶利米 16
Jeremijo 17 / 耶利米 17
Jeremijo 18 / 耶利米 18
Jeremijo 19 / 耶利米 19
Jeremijo 20 / 耶利米 20
Jeremijo 21 / 耶利米 21
Jeremijo 22 / 耶利米 22
Jeremijo 23 / 耶利米 23
Jeremijo 24 / 耶利米 24
Jeremijo 25 / 耶利米 25
Jeremijo 26 / 耶利米 26
Jeremijo 27 / 耶利米 27
Jeremijo 28 / 耶利米 28
Jeremijo 29 / 耶利米 29
Jeremijo 30 / 耶利米 30
Jeremijo 31 / 耶利米 31
Jeremijo 32 / 耶利米 32
Jeremijo 33 / 耶利米 33
Jeremijo 34 / 耶利米 34
Jeremijo 35 / 耶利米 35
Jeremijo 36 / 耶利米 36
Jeremijo 37 / 耶利米 37
Jeremijo 38 / 耶利米 38
Jeremijo 39 / 耶利米 39
Jeremijo 40 / 耶利米 40
Jeremijo 41 / 耶利米 41
Jeremijo 42 / 耶利米 42
Jeremijo 43 / 耶利米 43
Jeremijo 44 / 耶利米 44
Jeremijo 45 / 耶利米 45
Jeremijo 46 / 耶利米 46
Jeremijo 47 / 耶利米 47
Jeremijo 48 / 耶利米 48
Jeremijo 49 / 耶利米 49
Jeremijo 50 / 耶利米 50
Jeremijo 51 / 耶利米 51
Jeremijo 52 / 耶利米 52