A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jeremijo 61
Bėkite, benjaminai, iš Jeruzalės; Tekojoje pūskite trimitą ir Bet Kereme uždekite ugnį kaip ženklą, nes nelaimė ir sunaikinimas ateina iš šiaurės.
2
Siono duktė panaši į gražią ir lepią moteriškę.
3
Piemenys su bandomis ateis prieš ją. Jie pasistatys aplink ją palapines, kiekvienas nuganys savo dalį.
4
Pradėkim prieš ją kovą! Kelkitės ir pradėkim kovą vidudienį! Vargas mums, nes baigiasi diena ir ilgėja vakaro šešėliai!
5
Kelkitės ir pulkime nakčia, sunaikinkime jos rūmus!
6
Taip sako kareivijų Viešpats: ‘‘Kirskite medžius ir supilkite prieš Jeruzalę pylimą! Ji yra baudžiamas miestas, nes vien tik priespauda jame.
7
Kaip iš šaltinio trykšta vanduo, taip iš jo trykšta nedorybės. Smurtas ir sunaikinimas jame, skriauda ir žaizdos nuolat mano akivaizdoje.
8
Leiskis pamokoma, Jeruzale, kad kartais Aš neatsitraukčiau nuo tavęs ir nepaversčiau tavęs dykyne, negyvenama šalimi!’‘
9
Taip sako kareivijų Viešpats: ‘‘Jie nurinks Izraelio likutį kaip vynmedį, dar kartą ranka perbrauks šakeles kaip vynuogių skynėjas!’‘
10
Kam turiu kalbėti ir ką įspėti, kad jie klausytų? Jų ausys neapipjaustytos, jos negali išgirsti. Viešpaties žodis jiems tapo pajuoka, jie jo nemėgsta.
11
Aš esu pilnas Viešpaties rūstybės, nebeįstengiu susilaikyti. Išliesiu ją ant vaikų gatvėje ir ant susirinkusių jaunuolių! Vyras ir žmona bus sugauti, pagyvenęs ir senas.
12
‘‘Jų namai, laukai ir žmonos atiteks kitiems, nes Aš ištiesiu savo ranką prieš šalies gyventojus’‘,­ sako Viešpats.
13
‘‘Jie visi, nuo mažiausio iki didžiausio, pasidavė godumui, nuo pranašo iki kunigo jie visi elgiasi klastingai.
14
Jie gydo mano tautos žaizdas tik paviršutiniškai, sakydami: ‘Taika! Taika!’ Tačiau taikos nėra.
15
Jie turėtų gėdytis, nes elgėsi bjauriai, tačiau nei jie gėdijasi, nei parausta. Todėl jie kris tarp krintančių, sukniubs, kai juos aplankysiu’‘,­sako Viešpats.
16
Taip sako Viešpats: ‘‘Eikite į kelius ir ieškokite senovinių takų; suradę gerą kelią, juo eikite. Taip rasite atilsį savo sieloms. Bet jie atsakė: ‘Neisime!’
17
Aš pastačiau jiems sargų, sakydamas: ‘Klausykite trimito garso’. Bet jie atsakė: ‘Nesiklausysime!’
18
Todėl klausykite, tautos, ir supraskite, kas tarp jų vyksta.
19
Klausyk, žeme! Aš užleisiu nelaimę šitai tautai kaip jų minčių vaisių, nes jie neklausė mano žodžių ir mano įstatymo, bet jį atmetė.
20
Kam man smilkalai, nešami iš Šebos, ir kvepianti nendrė iš tolimos šalies? Jūsų deginamosios aukos man nepatinka ir jūsų kraujo aukos man nemielos’‘.
21
Todėl taip sako Viešpats: ‘‘Štai Aš dedu šitai tautai ant kelio atsitrenkimo akmenų. Tėvai ir vaikai suklups ant jų, kaimynas ir draugas kartu pražus’‘.
22
Taip sako Viešpats: ‘‘Ateina tauta iš šiaurės, didelė tauta kyla nuo žemės pakraščių.
23
Jie lankais ir ietimis ginkluoti, žiaurūs ir negailestingi. Jų triukšmas kaip ūžianti jūra. Jie joja ant žirgų, kiekvienas pasirengęs kovai prieš tave, Sione!’‘
24
Kai tik išgirdome pranešimą, nusviro mūsų rankos, baimė ir skausmai apėmė mus.
25
Neikite į laukus ir nevaikščiokite keliu, nes priešo kardas kelia baimę aplinkui!
26
Mano tautos dukterie, apsivilk ašutine ir voliokis pelenuose. Gedėk kaip vienintelio sūnaus, graudžiai raudok; staiga ateis naikintojas ant mūsų!
27
Aš pastačiau tave bokštu ir tvirtove tarp mano žmonių, kad pažintum ir ištirtum jų kelius.
28
Jie visi kietasprandžiai ir šmeižikai, jie visi kaip varis ir geležis, visi sugedę.
29
Dumplės sugedo, ugnis išlydė šviną, bet veltui dirbo liejėjas­ nedorėliai neatsiskyrė nuo jų.
30
Jie bus vadinami atmestu sidabru, nes Viešpats atmetė juos.Jeremijo 6:1

Jeremijo 6:2

Jeremijo 6:3

Jeremijo 6:4

Jeremijo 6:5

Jeremijo 6:6

Jeremijo 6:7

Jeremijo 6:8

Jeremijo 6:9

Jeremijo 6:10

Jeremijo 6:11

Jeremijo 6:12

Jeremijo 6:13

Jeremijo 6:14

Jeremijo 6:15

Jeremijo 6:16

Jeremijo 6:17

Jeremijo 6:18

Jeremijo 6:19

Jeremijo 6:20

Jeremijo 6:21

Jeremijo 6:22

Jeremijo 6:23

Jeremijo 6:24

Jeremijo 6:25

Jeremijo 6:26

Jeremijo 6:27

Jeremijo 6:28

Jeremijo 6:29

Jeremijo 6:30Jeremijo 1 / Jer 1

Jeremijo 2 / Jer 2

Jeremijo 3 / Jer 3

Jeremijo 4 / Jer 4

Jeremijo 5 / Jer 5

Jeremijo 6 / Jer 6

Jeremijo 7 / Jer 7

Jeremijo 8 / Jer 8

Jeremijo 9 / Jer 9

Jeremijo 10 / Jer 10

Jeremijo 11 / Jer 11

Jeremijo 12 / Jer 12

Jeremijo 13 / Jer 13

Jeremijo 14 / Jer 14

Jeremijo 15 / Jer 15

Jeremijo 16 / Jer 16

Jeremijo 17 / Jer 17

Jeremijo 18 / Jer 18

Jeremijo 19 / Jer 19

Jeremijo 20 / Jer 20

Jeremijo 21 / Jer 21

Jeremijo 22 / Jer 22

Jeremijo 23 / Jer 23

Jeremijo 24 / Jer 24

Jeremijo 25 / Jer 25

Jeremijo 26 / Jer 26

Jeremijo 27 / Jer 27

Jeremijo 28 / Jer 28

Jeremijo 29 / Jer 29

Jeremijo 30 / Jer 30

Jeremijo 31 / Jer 31

Jeremijo 32 / Jer 32

Jeremijo 33 / Jer 33

Jeremijo 34 / Jer 34

Jeremijo 35 / Jer 35

Jeremijo 36 / Jer 36

Jeremijo 37 / Jer 37

Jeremijo 38 / Jer 38

Jeremijo 39 / Jer 39

Jeremijo 40 / Jer 40

Jeremijo 41 / Jer 41

Jeremijo 42 / Jer 42

Jeremijo 43 / Jer 43

Jeremijo 44 / Jer 44

Jeremijo 45 / Jer 45

Jeremijo 46 / Jer 46

Jeremijo 47 / Jer 47

Jeremijo 48 / Jer 48

Jeremijo 49 / Jer 49

Jeremijo 50 / Jer 50

Jeremijo 51 / Jer 51

Jeremijo 52 / Jer 52