A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 40

1
Viešpats kalbėjo Jeremijui, kai Nebuzaradanas, sargybos viršininkas, paleido jį Ramoje. Tas jį išlaisvino iš grandinių, nes Jeremijas buvo vedamas drauge su kitais iš Jeruzalės į Babiloną.
2
Sargybos viršininkas įsakė pašaukti Jeremiją ir tarė jam: ‘‘Viešpats, tavo Dievas, paskelbė apie ateinančią nelaimę šitai vietai.
3
Dabar Viešpats padarė taip, kaip buvo kalbėjęs, nes jūs nusikaltote Viešpačiui, neklausydami Jo.
4
Taigi šiandien aš nuimu grandines nuo tavo rankų. Jei tu nori eiti drauge su manimi į Babiloną, eik, ir aš tavimi pasirūpinsiu. O jei tu nenori eiti į Babiloną, neik! Visas kraštas yra tau prieš akis. Eik ten, kur tau patinka.
5
Eik pas Gedoliją, Šafano sūnaus Ahikamo sūnų, kurį Babilono karalius paskyrė Judo valdytoju, gyvenk ten arba pasirink kitą vietą’‘. Sargybos viršininkas davė jam maisto bei dovanų ir paleido jį.
6
Jeremijas nuėjo pas Goedoliją, Ahikamo sūnų, į Micpą ir gyveno tarp žmonių, kurie buvo likę krašte.
7
Kai išlikę Judo karo vadai ir jų žmonės išgirdo, jog Babilono karalius paskyrė krašto valdytoju Gedoliją, Ahikamo sūnų, ir pavedė jam likusius krašte beturčius, vyrus, moteris ir vaikus, neištremtus į Babiloną,
8
atėjo pas Gedoliją į Micpą Izmaelis, Netanijo sūnus, Johananas ir Jehonatanas, Kareacho sūnūs, Seraja, Tanhumeto sūnus, sūnūs Efajo iš Netofos ir Jezanijas, maako sūnus, su savo žmonėmis.
9
Gedolijas, sūnus Ahikamo, sūnaus Šafano, su priesaika sakė jiems: ‘‘Nebijokite chaldėjų, likite krašte, tarnaukite Babilono karaliui ir jums bus gerai.
10
Aš lieku Micpoje ir tarnausiu chaldėjams, kurie čia atvyks. O jūs rinkite vynuogynų, sodų ir alyvmedžių vaisius, kaupkite jų atsargas ir gyvenkite tuose miestuose, kuriuos pasirinkote’‘.
11
Visi žydai, kurie buvo Moabe, Edome ir kituose kraštuose, išgirdę, kad Babilono karalius paliko krašte likutį ir Gedoliją, Šafano sūnaus Ahikamo sūnų, paskyrė krašto valdytoju,
12
sugrįžo iš visų vietovių, kuriose jie buvo išblaškyti, į Judo kraštą pas Gedoliją į Micpą. Jie surinko labai daug vynuogių ir sodų vaisių.
13
Johananas, Kareacho sūnus, ir kiti karo vadai, kurie buvo krašte, atėjo pas Gedoliją į Micpą.
14
Jie jam sakė: ‘‘Ar žinai, kad Baalis, amonitų karalius, atsiuntė Izmaelį, Netanijo sūnų, tavęs nužudyti?’‘ Bet Gedolijas, Ahikamo sūnus, jais netikėjo.
15
Johananas, Kareacho sūnus, slaptai pasisiūlė Gedolijui Micpoje: ‘‘Leisk man eiti ir nužudyti Izmaelį, Netanijo sūnų. Niekas apie tai nesužinos. Kodėl jis turėtų nužudyti tave? Tuomet Judo žmonės, kurie yra čia susirinkę, būtų išblaškyti ir Judo likutis pražūtų’‘.
16
Gedolijas, Ahikamo sūnus, atsakė Johananui, Kareacho sūnui: ‘‘Nedaryk taip, nes netiesą sakai apie Izmaelį’‘.
Jeremijo 40:1
Jeremijo 40:2
Jeremijo 40:3
Jeremijo 40:4
Jeremijo 40:5
Jeremijo 40:6
Jeremijo 40:7
Jeremijo 40:8
Jeremijo 40:9
Jeremijo 40:10
Jeremijo 40:11
Jeremijo 40:12
Jeremijo 40:13
Jeremijo 40:14
Jeremijo 40:15
Jeremijo 40:16
Jeremijo 1 / Ιερε 1
Jeremijo 2 / Ιερε 2
Jeremijo 3 / Ιερε 3
Jeremijo 4 / Ιερε 4
Jeremijo 5 / Ιερε 5
Jeremijo 6 / Ιερε 6
Jeremijo 7 / Ιερε 7
Jeremijo 8 / Ιερε 8
Jeremijo 9 / Ιερε 9
Jeremijo 10 / Ιερε 10
Jeremijo 11 / Ιερε 11
Jeremijo 12 / Ιερε 12
Jeremijo 13 / Ιερε 13
Jeremijo 14 / Ιερε 14
Jeremijo 15 / Ιερε 15
Jeremijo 16 / Ιερε 16
Jeremijo 17 / Ιερε 17
Jeremijo 18 / Ιερε 18
Jeremijo 19 / Ιερε 19
Jeremijo 20 / Ιερε 20
Jeremijo 21 / Ιερε 21
Jeremijo 22 / Ιερε 22
Jeremijo 23 / Ιερε 23
Jeremijo 24 / Ιερε 24
Jeremijo 25 / Ιερε 25
Jeremijo 26 / Ιερε 26
Jeremijo 27 / Ιερε 27
Jeremijo 28 / Ιερε 28
Jeremijo 29 / Ιερε 29
Jeremijo 30 / Ιερε 30
Jeremijo 31 / Ιερε 31
Jeremijo 32 / Ιερε 32
Jeremijo 33 / Ιερε 33
Jeremijo 34 / Ιερε 34
Jeremijo 35 / Ιερε 35
Jeremijo 36 / Ιερε 36
Jeremijo 37 / Ιερε 37
Jeremijo 38 / Ιερε 38
Jeremijo 39 / Ιερε 39
Jeremijo 40 / Ιερε 40
Jeremijo 41 / Ιερε 41
Jeremijo 42 / Ιερε 42
Jeremijo 43 / Ιερε 43
Jeremijo 44 / Ιερε 44
Jeremijo 45 / Ιερε 45
Jeremijo 46 / Ιερε 46
Jeremijo 47 / Ιερε 47
Jeremijo 48 / Ιερε 48
Jeremijo 49 / Ιερε 49
Jeremijo 50 / Ιερε 50
Jeremijo 51 / Ιερε 51
Jeremijo 52 / Ιερε 52