A A A A A
Lietuvos Biblija

Jeremijo 351
Jehojakimo, Jozijo sūnaus, Judo karaliaus, dienomis Viešpats kalbėjo Jeremijui:
2
‘‘Eik į rechabų namus ir kalbėk su jais, nuvesk juos į vieną Viešpaties namų kambarį ir duok jiems gerti vyno’‘.
3
Aš atvedžiau Habacinijo sūnaus Jeremijo sūnų Jaazaniją, jo brolius, vaikus ir visą rechabų šeimą,
4
įvedžiau į Viešpaties namus, į Dievo vyro Igdalijo sūnaus Hanano sūnų kambarį, kuris buvo prie kunigaikščių kambario, virš Šalumo sūnaus Maasėjos patalpos.
5
Aš pastačiau priešais rechabus pilnus ąsočius vyno bei taures ir pasiūliau gerti vyną.
6
Jie atsakė: ‘‘Mes negersime vyno, nes mūsų tėvas Jehonadabas, Rechabo sūnus, mums įsakė: ‘Niekados negerkite vyno nei jūs, nei jūsų vaikai.
7
Nesistatykite namų, nesėkite, nesodinkite vynuogynų ir neturėkite jų, gyvenkite palapinėse per visas savo dienas, kad ilgai gyventumėte krašte, kuriame esate ateiviai’.
8
Mes laikomės Rechabo sūnaus, mūsų tėvo Jehonadabo, įsakymo. Visą gyvenimą nei mes, nei mūsų žmonos, nei sūnūs, nei dukterys negeriame vyno.
9
Mes nesistatome namų, neturime vynuogynų nei laukų sėjame;
10
gyvename palapinėse ir laikomės viso, ką mūsų tėvas Jehonadabas įsakė.
11
Bet kai Babilono karalius Nebukadnecaras puolė šitą kraštą, mes nutarėme pasitraukti nuo chaldėjų ir sirų kariuomenės į Jeruzalę. Taip ir gyvename Jeruzalėje’‘.
12
Tada Viešpats tarė Jeremijui:
13
‘‘Eik ir sakyk Jeruzalės žmonėms ir Judo gyventojams: ‘Ar neklausysite ir nepasimokysite iš mano žodžių?
14
Jehonadabas, Rechabo sūnus, įsakė savo sūnums negerti vyno. Jie laikosi to iki šios dienos, negeria vyno ir vykdo savo tėvo įsakymą. Aš nuolat kalbėjau jums, bet jūs neklausėte manęs.
15
Aš siunčiau savo pranašus, sakydamas: ‘Atsisakykite piktų savo kelių ir pasitaisykite savo elgesiu, nesekite svetimų dievų ir netarnaukite jiems, tai jūs ilgai gyvensite krašte, kurį daviau jums ir jūsų tėvams’. Bet jūs nekreipėte dėmesio ir neklausėte manęs.
16
Rechabo sūnaus Jehonadabo sūnūs laikosi savo tėvo įsakymo, bet mano tauta neklauso manęs.
17
Todėl Aš užleisiu ant Judo ir Jeruzalės gyventojų paskelbtą nelaimę, nes Aš kalbėjau jiems, bet jie neklausė, Aš šaukiau, bet jie neatsakė,­sako Viešpats’ ‘‘.
18
Jeremijas sakė rechabams: ‘‘Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Kadangi jūs Jehonadabo, savo tėvo, įsakymą vykdote,
19
tai Jehonadabui, Rechabo sūnui, niekada nepristigs vyro, stovinčio mano akivaizdoje,­sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas’ ‘‘.Jeremijo 35:1

Jeremijo 35:2

Jeremijo 35:3

Jeremijo 35:4

Jeremijo 35:5

Jeremijo 35:6

Jeremijo 35:7

Jeremijo 35:8

Jeremijo 35:9

Jeremijo 35:10

Jeremijo 35:11

Jeremijo 35:12

Jeremijo 35:13

Jeremijo 35:14

Jeremijo 35:15

Jeremijo 35:16

Jeremijo 35:17

Jeremijo 35:18

Jeremijo 35:19Jeremijo 1 / Jer 1

Jeremijo 2 / Jer 2

Jeremijo 3 / Jer 3

Jeremijo 4 / Jer 4

Jeremijo 5 / Jer 5

Jeremijo 6 / Jer 6

Jeremijo 7 / Jer 7

Jeremijo 8 / Jer 8

Jeremijo 9 / Jer 9

Jeremijo 10 / Jer 10

Jeremijo 11 / Jer 11

Jeremijo 12 / Jer 12

Jeremijo 13 / Jer 13

Jeremijo 14 / Jer 14

Jeremijo 15 / Jer 15

Jeremijo 16 / Jer 16

Jeremijo 17 / Jer 17

Jeremijo 18 / Jer 18

Jeremijo 19 / Jer 19

Jeremijo 20 / Jer 20

Jeremijo 21 / Jer 21

Jeremijo 22 / Jer 22

Jeremijo 23 / Jer 23

Jeremijo 24 / Jer 24

Jeremijo 25 / Jer 25

Jeremijo 26 / Jer 26

Jeremijo 27 / Jer 27

Jeremijo 28 / Jer 28

Jeremijo 29 / Jer 29

Jeremijo 30 / Jer 30

Jeremijo 31 / Jer 31

Jeremijo 32 / Jer 32

Jeremijo 33 / Jer 33

Jeremijo 34 / Jer 34

Jeremijo 35 / Jer 35

Jeremijo 36 / Jer 36

Jeremijo 37 / Jer 37

Jeremijo 38 / Jer 38

Jeremijo 39 / Jer 39

Jeremijo 40 / Jer 40

Jeremijo 41 / Jer 41

Jeremijo 42 / Jer 42

Jeremijo 43 / Jer 43

Jeremijo 44 / Jer 44

Jeremijo 45 / Jer 45

Jeremijo 46 / Jer 46

Jeremijo 47 / Jer 47

Jeremijo 48 / Jer 48

Jeremijo 49 / Jer 49

Jeremijo 50 / Jer 50

Jeremijo 51 / Jer 51

Jeremijo 52 / Jer 52