Instagram
English
A A A A A
Lietuvos Biblija
Jeremijo 26
1
Jozijo sūnaus Jehojakimo, Judo karaliaus, karaliavimo pradžioje Viešpats kalbėjo:
2
‘‘Atsistok Viešpaties namų kieme ir kalbėk visiems Judo miestams, atėjusiems į Viešpaties namus pagarbinti. Visa, ką tau įsakiau, pasakyk jiems, nepraleisk nė žodžio!
3
Gal jie klausysis ir atsisakys savo piktų kelių, kad galėčiau atsisakyti bausmės, kurią esu jiems numatęs.
4
Jiems sakyk: ‘Taip sako Viešpats: ‘Jei manęs neklausysite ir nesilaikysite mano įstatymo, kurį jums daviau,
5
neklausysite mano tarnų pranašų, kuriuos, anksti keldamas, jums siunčiu, nors neklausote jų,
6
tai Aš padarysiu šituos namus kaip Šiloją ir šitą miestą keiksmažodžiu visoms tautoms’ ‘‘.
7
Kunigai, pranašai ir visa tauta girdėjo Jeremiją kalbant šiuos žodžius Viešpaties namuose.
8
Kai Jeremijas baigė kalbėti, ką Viešpats jam buvo įsakęs pranešti visai tautai, jį nutvėrė kunigai, pranašai ir visa tauta, šaukdami: ‘‘Tu turi mirti!
9
Kodėl pranašavai Viešpaties vardu, kad šitie namai bus kaip Šilojas ir miestas bus nebegyvenamas?’‘ Visa tauta susibūrė prieš Jeremiją prie Viešpaties namų.
10
Kai Judo kunigaikščiai išgirdo apie tai, jie nuėjo iš karaliaus namų į Viešpaties namus ir atsisėdo Viešpaties namų Naujuosiuose vartuose.
11
Kunigai ir pranašai kalbėjo kunigaikščiams ir visai tautai: ‘‘Šitas vyras nusipelnė mirties, nes jis pranašavo prieš šitą miestą, kaip jūs girdėjote savo ausimis’‘.
12
Jeremijas atsakė kunigaikščiams ir visai tautai: ‘‘Viešpats siuntė mane pranašauti prieš šituos namus ir šitą miestą tais žodžiais, kuriuos jūs girdėjote.
13
Taigi dabar pakeiskite savo kelius bei darbus ir klausykite Viešpaties, savo Dievo, tai Jis pasigailės jūsų ir nesiųs sunaikinimo.
14
O aš esu jūsų rankose, darykite su manimi, kaip jums atrodo tinkama.
15
Bet žinokite, jei jūs mane nužudysite, nekaltą kraują užsitrauksite ant savęs, ant šito miesto ir jo gyventojų, nes Viešpats tikrai mane siuntė kalbėti jums visus šituos žodžius’‘.
16
Kunigaikščiai ir visa tauta atsakė kunigams ir pranašams: ‘‘Šitas vyras nenusipelnė mirties, nes jis mums kalbėjo Viešpaties, mūsų Dievo, vardu’‘.
17
Kai kurie krašto vyresnieji kalbėjo tautos susirinkimui:
18
‘‘Michėjas iš Morešeto pranašavo Judo karaliaus Ezekijo dienomis visai Judo tautai Viešpaties vardu, kad Sionas bus ariamas kaip laukas, Jeruzalė pavirs griuvėsiais, o šventyklos kalnas apaugs mišku.
19
Argi karalius Ezekijas ir visi Judo žmonės jį nužudė? Jie pabūgo Viešpaties ir maldavo Jį taip, kad Viešpats susilaikė nuo bausmės, kurią Jis jiems buvo paskelbęs. O mes siekiame užsitraukti didelę nelaimę!’‘
20
Tuo laiku buvo dar vienas vyras, Šemajo sūnus Ūrijas iš Kirjat Jarimo, kuris pranašavo Viešpaties vardu prieš šitą miestą ir kraštą taip, kaip Jeremijas.
21
Ir kai karalius Jehojakimas, visi jo kariai ir kunigaikščiai išgirdo jo žodžius, karalius ieškojo jo, kad nužudytų. Tai išgirdęs, Ūrijas nusigando ir pabėgo į Egiptą.
22
Karalius Jehojakimas siuntė Achboro sūnų Elnataną su palyda į Egiptą.
23
Tie atvedė Ūriją iš Egipto pas karalių Jehojakimą, o tas, jį nužudęs kardu, išmetė jo lavoną į prastuomenės kapines.
24
Tačiau Safano sūnaus Ahikamo ranka Jeremijas buvo apgintas ir neatiduotas miniai nužudyti.
Jeremijo 26:1
Jeremijo 26:2
Jeremijo 26:3
Jeremijo 26:4
Jeremijo 26:5
Jeremijo 26:6
Jeremijo 26:7
Jeremijo 26:8
Jeremijo 26:9
Jeremijo 26:10
Jeremijo 26:11
Jeremijo 26:12
Jeremijo 26:13
Jeremijo 26:14
Jeremijo 26:15
Jeremijo 26:16
Jeremijo 26:17
Jeremijo 26:18
Jeremijo 26:19
Jeremijo 26:20
Jeremijo 26:21
Jeremijo 26:22
Jeremijo 26:23
Jeremijo 26:24
Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52