A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jeremijo 211
Viešpats kalbėjo Jeremijui, kai karalius Zedekijas siuntė pas jį Malkijos sūnų Pašhūrą ir kunigą Sofoniją, Maasėjos sūnų:
2
‘‘Babilono karalius Nebukadnecaras kariauja prieš mus; paklausk už mus Viešpatį, gal Jis padarys stebuklą kaip seniau ir priešas turės atsitraukti nuo mūsų?’‘
3
Jeremijas jiems atsakė: ‘‘Taip sakykite Zedekijui:
4
‘Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Aš apgręšiu kovos ginklus jūsų rankose, kuriais kariaujate prieš Babilono karalių ir chaldėjus, jus apgulusius, ir juos surinksiu viduryje šio miesto.
5
Aš pats, įpykęs, užsirūstinęs ir įnirtęs, kariausiu prieš jus ištiesta galinga ranka
6
ir ištiksiu šito miesto žmones bei gyvulius. Jie mirs nuo didelio maro’.
7
Viešpats sako: ‘Po to Aš atiduosiu Zedekiją, Judo karalių, jo tarnus ir miesto gyventojus, išlikusius nuo maro, kardo ir bado, į Babilono karaliaus Nebukadnecaro rankas ir rankas tų, kurie siekia jų gyvybės. Jis žudys juos kardu, nieko nesigailėdamas ir neužjausdamas’ ‘‘.
8
Šitai tautai sakyk: ‘‘Taip sako Viešpats: ‘Aš leidžiu jums pasirinkti gyvenimo kelią ar mirties kelią.
9
Kas pasiliks šitame mieste, mirs nuo kardo, bado ir maro, o kas išeis ir pasiduos chaldėjams, jus apgulusiems, išliks gyvas ir išgelbės savo gyvybę.
10
Aš atsigręžiau į šitą miestą daryti pikta, o ne gera,­sako Viešpats,­į Babilono karaliaus rankas jis bus atiduotas, o tas jį sudegins’ ‘‘.
11
Judo karalių namams sakyk: ‘‘Klausykite Viešpaties žodžio,
12
Dovydo namai: ‘Taip sako Viešpats: ‘Elkitės kasdien teisingai, ginkite skriaudžiamuosius, kad mano rūstybė neužsidegtų neužgesinama ugnimi dėl jūsų piktadarysčių’ ‘‘.
13
‘‘Aš esu prieš tave, slėnio gyventoja, lygumos uola,­sako Viešpats.­Jūs sakote: ‘Kas galėtų mus užpulti ir įsibrauti į mūsų buveines?’
14
Aš nubausiu jus pagal jūsų darbus,­sako Viešpats,­įžiebsiu ugnį jūsų miške, kad sudegintų visą apylinkę’‘.Jeremijo 21:1

Jeremijo 21:2

Jeremijo 21:3

Jeremijo 21:4

Jeremijo 21:5

Jeremijo 21:6

Jeremijo 21:7

Jeremijo 21:8

Jeremijo 21:9

Jeremijo 21:10

Jeremijo 21:11

Jeremijo 21:12

Jeremijo 21:13

Jeremijo 21:14Jeremijo 1 / Jer 1

Jeremijo 2 / Jer 2

Jeremijo 3 / Jer 3

Jeremijo 4 / Jer 4

Jeremijo 5 / Jer 5

Jeremijo 6 / Jer 6

Jeremijo 7 / Jer 7

Jeremijo 8 / Jer 8

Jeremijo 9 / Jer 9

Jeremijo 10 / Jer 10

Jeremijo 11 / Jer 11

Jeremijo 12 / Jer 12

Jeremijo 13 / Jer 13

Jeremijo 14 / Jer 14

Jeremijo 15 / Jer 15

Jeremijo 16 / Jer 16

Jeremijo 17 / Jer 17

Jeremijo 18 / Jer 18

Jeremijo 19 / Jer 19

Jeremijo 20 / Jer 20

Jeremijo 21 / Jer 21

Jeremijo 22 / Jer 22

Jeremijo 23 / Jer 23

Jeremijo 24 / Jer 24

Jeremijo 25 / Jer 25

Jeremijo 26 / Jer 26

Jeremijo 27 / Jer 27

Jeremijo 28 / Jer 28

Jeremijo 29 / Jer 29

Jeremijo 30 / Jer 30

Jeremijo 31 / Jer 31

Jeremijo 32 / Jer 32

Jeremijo 33 / Jer 33

Jeremijo 34 / Jer 34

Jeremijo 35 / Jer 35

Jeremijo 36 / Jer 36

Jeremijo 37 / Jer 37

Jeremijo 38 / Jer 38

Jeremijo 39 / Jer 39

Jeremijo 40 / Jer 40

Jeremijo 41 / Jer 41

Jeremijo 42 / Jer 42

Jeremijo 43 / Jer 43

Jeremijo 44 / Jer 44

Jeremijo 45 / Jer 45

Jeremijo 46 / Jer 46

Jeremijo 47 / Jer 47

Jeremijo 48 / Jer 48

Jeremijo 49 / Jer 49

Jeremijo 50 / Jer 50

Jeremijo 51 / Jer 51

Jeremijo 52 / Jer 52