A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jeremijo 201
Kunigas Pašhūras, Imero sūnus, vyriausiasis Viešpaties namų prižiūrėtojas, girdėjo Jeremiją pranašaujant.
2
Tada, nuplakdinęs pranašą Jeremiją, įtvėrė jį į šiekštą viršutiniuose Benjamino vartuose, prie Viešpaties namų.
3
Kai rytą Pašhūras išlaisvino Jeremiją iš šiekšto, Jeremijas jam tarė: ‘‘Ne Pašhūru tave pavadino Viešpats, bet siaubu.
4
Nes taip sako Viešpats: ‘Aš padarysiu tave siaubu tau ir visiems tavo draugams; jie kris nuo priešų kardo tau matant, o visą Judą atiduosiu į Babilono karaliaus rankas, kuris juos ištrems ir žudys.
5
Aš atiduosiu visus šito miesto turtus, visas jo atsargas, brangenybes ir visus Judo karalių lobius į jų priešų rankas, kurie juos pasiims ir išgabens į Babiloną.
6
O tu, Pašhūrai, ir visi tavo namai būsite išvesti į nelaisvę. Į Babiloną tave nuvarys, kur tu ir tavo draugai, kuriems pranašavai melus, mirsite ir būsite palaidoti’ ‘‘.
7
Viešpatie, Tu suklaidinai mane, ir aš esu suklaidintas. Tu stipresnis už mane ir nugalėjai. Aš esu pajuokiamas kasdien, kiekvienas tyčiojasi iš manęs.
8
Kiekvieną kartą, kai kalbu, turiu šaukti: ‘‘Plėšimas, smurtas!’‘ Viešpaties žodis tapo man plūdimu ir kasdienėmis patyčiomis.
9
Aš galvojau: ‘‘Nebeminėsiu Jo ir nebekalbėsiu Jo vardu’‘. Tačiau Jo žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau.
10
Aš girdėjau daugelį šnibždant: ‘‘Įskųskime jį!’‘ Visi mano artimi draugai laukia mano suklupimo: ‘‘Gal jis leisis suviliojamas, tada jį nugalėsime ir jam atkeršysime!’‘
11
Bet Viešpats yra su manimi kaip galingas karžygys! Todėl mano persekiotojai suklups ir nieko nelaimės. Jie bus labai sugėdinti ir jiems nepavyks, jų gėda nebus pamiršta per amžius.
12
Kareivijų Viešpatie, kuris mėgini teisųjį, matai jo inkstus ir širdį, leisk man matyti Tavo kerštą jiems, nes aš Tau patikėjau savo bylą!
13
Giedokite Viešpačiui, girkite Viešpatį, nes Jis išgelbėjo vargšo gyvybę iš piktadarių rankų!
14
Prakeikta diena, kurią gimiau. Diena, kurią mane pagimdė motina, tenebūna palaiminta!
15
Prakeiktas žmogus, kuris pranešė mano tėvui žinią: ‘‘Tau gimė sūnus!’‘, ir jį labai pradžiugino.
16
Tebūna tas žmogus kaip miestai, kuriuos Viešpats nesigailėdamas sunaikino. Tegirdi jis šauksmą rytą ir vaitojimą vidudienį
17
dėl to, kad nenužudė manęs dar įsčiose, kad mano motina būtų man kapu ir būtų likusi nėščia amžinai!
18
Kodėl turėjau gimti, patirti vargą bei sielvartą ir praleisti savo dienas gėdoje?Jeremijo 20:1
Jeremijo 20:2
Jeremijo 20:3
Jeremijo 20:4
Jeremijo 20:5
Jeremijo 20:6
Jeremijo 20:7
Jeremijo 20:8
Jeremijo 20:9
Jeremijo 20:10
Jeremijo 20:11
Jeremijo 20:12
Jeremijo 20:13
Jeremijo 20:14
Jeremijo 20:15
Jeremijo 20:16
Jeremijo 20:17
Jeremijo 20:18


Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52