A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jeremijo 191
Viešpats sako: ‘‘Eik, nusipirk iš puodžiaus molinį ąsotį ir paimk su savimi kelis vyresniuosius kunigus ir kelis tautos vyresniuosius.
2
Nuėjęs į Ben Hinomo slėnį, kuris yra prie Šukių vartų, skelbk žodžius, kuriuos tau kalbėsiu,
3
ir sakyk: ‘Klausykitės Viešpaties žodžio, Judo karaliai ir Jeruzalės gyventojai! Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš užleisiu ant šitos vietos tokią nelaimę, kad kiekvienam, kuris išgirs apie ją, suspengs ausyse.
4
Jie paliko mane ir sutepė šitą vietą, smilkė joje kitiems dievams, kurių nepažino nei jie, nei jų tėvai, nei Judo karaliai. Jie pripildė šitą vietą nekalto kraujo.
5
Jie statė Baalui aukurus, ant kurių degino savo vaikus kaip aukas Baalui; to Aš neįsakiau ir tai man niekada neatėjo į galvą.
6
Todėl ateis diena, kai šita vieta nesivadins Tofetu ar Ben Hinomo slėniu, bet žudynių slėniu.
7
Aš nieku paversiu Judo ir Jeruzalės išmintį, jie kris nuo kardo priešų akivaizdoje ir nuo rankos tų, kurie siekia jų gyvybės. Aš atiduosiu jų lavonus padangių paukščiams ir laukiniams žvėrims.
8
Aš padarysiu šitą miestą dykuma ir pajuoka: kiekvienas, praeinantis pro jį, baisėsis jo nelaimėmis.
9
Jie valgys kūnus savo vaikų ir vienas kito, kai priešai juos apguls ir prispaus tie, kurie siekia jų gyvybės’.
10
Sudaužyk ąsotį su tavimi atėjusių vyrų akivaizdoje
11
ir jiems sakyk: ‘Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Aš sudaužysiu šitą tautą ir miestą lygiai taip, kaip sudaužomas puodžiaus indas, ir jo nebegalima sulipdyti. Jie laidos Tofete, kol nebeliks jame vietos.
12
Aš padarysiu su šita vieta ir su jos gyventojais taip, kad šitas miestas bus panašus į Tofetą.
13
Jeruzalės ir Judo karalių namai bus suteršti kaip Tofeto vieta, nes ant stogų jie smilkė dangaus kareivijai ir aukojo geriamąsiais aukas svetimiems dievams’ ‘‘.
14
Jeremijas, sugrįžęs iš Tofeto, kur Viešpats jį buvo siuntęs pranašauti, atsistojo Viešpaties namų kieme ir kalbėjo visai tautai:
15
‘‘Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš užleisiu ant šito miesto ir ant visų jo miestų nelaimę, kurią paskelbiau, nes jie yra kietasprandžiai ir neklauso mano žodžio’ ‘‘.Jeremijo 19:1

Jeremijo 19:2

Jeremijo 19:3

Jeremijo 19:4

Jeremijo 19:5

Jeremijo 19:6

Jeremijo 19:7

Jeremijo 19:8

Jeremijo 19:9

Jeremijo 19:10

Jeremijo 19:11

Jeremijo 19:12

Jeremijo 19:13

Jeremijo 19:14

Jeremijo 19:15Jeremijo 1 / Jer 1

Jeremijo 2 / Jer 2

Jeremijo 3 / Jer 3

Jeremijo 4 / Jer 4

Jeremijo 5 / Jer 5

Jeremijo 6 / Jer 6

Jeremijo 7 / Jer 7

Jeremijo 8 / Jer 8

Jeremijo 9 / Jer 9

Jeremijo 10 / Jer 10

Jeremijo 11 / Jer 11

Jeremijo 12 / Jer 12

Jeremijo 13 / Jer 13

Jeremijo 14 / Jer 14

Jeremijo 15 / Jer 15

Jeremijo 16 / Jer 16

Jeremijo 17 / Jer 17

Jeremijo 18 / Jer 18

Jeremijo 19 / Jer 19

Jeremijo 20 / Jer 20

Jeremijo 21 / Jer 21

Jeremijo 22 / Jer 22

Jeremijo 23 / Jer 23

Jeremijo 24 / Jer 24

Jeremijo 25 / Jer 25

Jeremijo 26 / Jer 26

Jeremijo 27 / Jer 27

Jeremijo 28 / Jer 28

Jeremijo 29 / Jer 29

Jeremijo 30 / Jer 30

Jeremijo 31 / Jer 31

Jeremijo 32 / Jer 32

Jeremijo 33 / Jer 33

Jeremijo 34 / Jer 34

Jeremijo 35 / Jer 35

Jeremijo 36 / Jer 36

Jeremijo 37 / Jer 37

Jeremijo 38 / Jer 38

Jeremijo 39 / Jer 39

Jeremijo 40 / Jer 40

Jeremijo 41 / Jer 41

Jeremijo 42 / Jer 42

Jeremijo 43 / Jer 43

Jeremijo 44 / Jer 44

Jeremijo 45 / Jer 45

Jeremijo 46 / Jer 46

Jeremijo 47 / Jer 47

Jeremijo 48 / Jer 48

Jeremijo 49 / Jer 49

Jeremijo 50 / Jer 50

Jeremijo 51 / Jer 51

Jeremijo 52 / Jer 52