A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jeremijo 11
Žodžiai Jeremijo, kunigo Hilkijo sūnaus iš Anatoto, iš Benjamino žemių.
2
Viešpats kalbėjo Jeremijui tryliktaisiais Jozijo, Amono sūnaus, Judo karaliaus, viešpatavimo metais;
3
taip pat viešpataujant Jozijo sūnui Jehojakimui ir iki Zedekijo, Jozijo sūnaus, Judo karaliaus, vienuoliktųjų metų penkto mėnesio, tai yra Jeruzalės išvedimo į nelaisvę.
4
Viešpats kalbėjo man, sakydamas:
5
‘‘Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskyriau pranašu tautoms’‘.
6
Aš atsakiau: ‘‘Ak, Viešpatie Dieve, aš nemoku kalbėti, nes esu tik vaikas’‘.
7
Bet Viešpats man sakė: ‘‘Nesakyk: ‘Aš esu vaikas’, bet eik, pas ką tave siųsiu, ir kalbėk, ką tau liepsiu.
8
Nebijok jų, nes Aš esu su tavimi ir tave išgelbėsiu,­sako Viešpats’‘.
9
Tada Viešpats ištiesė savo ranką ir, palietęs mano lūpas, tarė man: ‘‘Štai Aš įdėjau savo žodžius į tavo lūpas.
10
Šiandien paskyriau tave virš tautų ir karalysčių rauti, griauti, nuversti, naikinti, statyti ir sodinti’‘.
11
Viešpats klausė manęs: ‘‘Ką matai, Jeremijau?’‘ Aš atsakiau: ‘‘Matau migdolo šaką’‘.
12
Viešpats atsakė: ‘‘Gerai matei, nes Aš budėsiu, kad mano žodis būtų įvykdytas’‘.
13
Viešpats klausė manęs antrą kartą: ‘‘Ką matai?’‘ Aš atsakiau: ‘‘Matau verdantį katilą, krypstantį iš šiaurės’‘.
14
Viešpats atsakė: ‘‘Iš šiaurės ateis nelaimė ant visų šalies gyventojų.
15
Aš pašauksiu visas šiaurės karalystes, ir jos ateis, ir kiekviena pastatys savo sostą prie Jeruzalės vartų, prieš visas jos sienas iš visų pusių ir prieš visus Judo miestus.
16
Tada įvykdysiu teismo sprendimą dėl visų jų nusikaltimų: jie paliko mane, aukojo svetimiems dievams ir garbino savo rankų darbus.
17
O tu susijuosk, kelkis ir kalbėk jiems, ką tau liepsiu. Nenusigąsk jų, kad neišgąsdinčiau tavęs jų akivaizdoje.
18
Aš šiandien padariau tave sustiprintu miestu, geležiniu stulpu ir varine siena prieš visą šalį: prieš Judo karalius, kunigaikščius, kunigus ir visą tautą.
19
Jie kovos prieš tave, bet nenugalės, nes Aš esu su tavimi ir tave išgelbėsiu,­sako Viešpats’‘.Jeremijo 1:1
Jeremijo 1:2
Jeremijo 1:3
Jeremijo 1:4
Jeremijo 1:5
Jeremijo 1:6
Jeremijo 1:7
Jeremijo 1:8
Jeremijo 1:9
Jeremijo 1:10
Jeremijo 1:11
Jeremijo 1:12
Jeremijo 1:13
Jeremijo 1:14
Jeremijo 1:15
Jeremijo 1:16
Jeremijo 1:17
Jeremijo 1:18
Jeremijo 1:19


Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52