A A A A A
Lietuvos Biblija

Izaijo 81
Viešpats įsakė man: ‘‘Imk didelę lentelę ir įrašyk aiškiomis raidėmis: ‘Imk grobį, skubėk plėšti’ ‘‘.
2
Aš pasiėmiau ištikimus liudytojus, kunigą Ūriją ir Jeberechijo sūnų Zachariją.
3
Aš įėjau pas pranašę, ji pastojo ir pagimdė sūnų. O Viešpats man tarė: ‘‘Duok jam vardą: ‘Imk grobį, skubėk plėšti’.
4
Prieš vaikui išmokstant pašaukti tėvą ir motiną, Damasko turtai ir Samarijos grobis bus Asirijos karaliaus išvežti’‘.
5
Viešpats man toliau kalbėjo:
6
‘‘Kadangi ši tauta paniekino ramiai tekantį Siloamo vandenį ir pamėgo Reciną ir Remalijo sūnų,
7
Viešpats atves prieš jus daugybės galingų upių vandenis­Asirijos karalių ir visą jo garbę. Jis išsilies iš savo vagos ir užtvindys visus laukus.
8
Jis tekės per Judą, patvins ir sieks iki kaklo; išties savo sparnus ir apdengs visą tavo šalį, Emanueli!’‘
9
Susirinkite, tautos, ir jūs būsite nugalėtos! Išgirskite, visos tolimos šalys, susijuoskite, būsite nugalėtos! Susijuoskite, būsite nugalėtos!
10
Susitarkite tarpusavyje, iš to nieko neišeis. Tarkite žodį, bet jis nebus įvykdytas, nes Dievas yra su mumis!
11
Viešpats kalbėjo man, stipria ranka laikė ir įspėjo mane neiti šitos tautos keliu, sakydamas:
12
‘‘Nevadinkite sąmokslu to, ką šita tauta vadina sąmokslu. Nebijokite to, ko ji bijo, ir neišsigąskite.
13
Kareivijų Viešpatį laikykite šventu, Jo bijokite ir prieš Jį drebėkite.
14
Jis bus pašventinimas, suklupimo akmuo ir papiktinimo uola abiems Izraelio namams, spąstai bei kilpa Jeruzalės gyventojams.
15
Daugelis suklups, kris ir suduš; įsipainios ir bus pagauti’‘.
16
Saugok liudijimą, užantspauduok įstatymą tarp mano mokinių.
17
Aš lauksiu Viešpaties, kuris paslėpė savo veidą nuo Jokūbo namų, aš pasitikėsiu Juo.
18
Aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Viešpats, esame kareivijų Viešpaties, kuris gyvena Siono kalne, ženklas ir įspėjimas Izraeliui.
19
Jie jums sako: ‘‘Klauskite mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir būrėjus, kurie jums murma ir šnibžda’‘. Argi tauta neturėtų klausti savo Dievo? Argi reikia klausti mirusiųjų gyvųjų reikalais?
20
Kreipkitės į įstatymą ir liudijimą. Jeigu jie taip nesako, nėra juose šviesos.
21
Jie klaidžios suvargę ir išalkę. Būdami alkani, jie pyks ir keiks savo karalių ir Dievą, žiūrėdami aukštyn.
22
Kai jie pažiūrės į žemę, visur bus sielvartas ir tamsa, tamsybė ir priespauda. Jie pateks į nakties tamsą.Izaijo 8:1

Izaijo 8:2

Izaijo 8:3

Izaijo 8:4

Izaijo 8:5

Izaijo 8:6

Izaijo 8:7

Izaijo 8:8

Izaijo 8:9

Izaijo 8:10

Izaijo 8:11

Izaijo 8:12

Izaijo 8:13

Izaijo 8:14

Izaijo 8:15

Izaijo 8:16

Izaijo 8:17

Izaijo 8:18

Izaijo 8:19

Izaijo 8:20

Izaijo 8:21

Izaijo 8:22Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66