A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 71
Judo karaliaus Achazo, sūnaus Jotamo, sūnaus Uzijo, dienomis Sirijos karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekachas, Remalijo sūnus, atžygiavo kovoti prieš Jeruzalę, bet neįstengė jos paimti.
2
Kai Dovydo namams pranešė: ‘‘Sirija susidėjo su Efraimu’‘, karaliaus ir jo tautos širdis taip drebėjo, kaip dreba nuo vėjo miško medžiai.
3
Viešpats tarė Izaijui: ‘‘Tu ir tavo sūnus Šear Jašubas eikite pasitikti Achazą prie aukštutinio tvenkinio vandentiekio keliu, kuris veda į vėlėjo lauką.
4
Tu jam sakyk: ‘Stebėk ir būk ramus; nebijok ir tavo širdis teneišsigąsta šitų dviejų smilkstančių nuodėgulių: nirštančio Sirijos karaliaus Recino ir Remalijo sūnaus.
5
Kadangi Sirija, Efraimas ir Remalijo sūnus surengė prieš tave sąmokslą, galvodami:
6
‘Žygiuokime prieš Judą, išgąsdinkime jį, nugalėkime ir paskirkime karaliumi Tabeelio sūnų’,
7
Viešpats Dievas taip sako: ‘Taip nebus ir tai neįvyks!
8
Sirijos galva yra Damaskas, o Damasko galva yra Recinas. Dar šešiasdešimt penkeri metai, ir Efraimas bus sunaikintas­tautos nebebus.
9
Efraimo galva yra Samarija, o Samarijos galva­Remalijo sūnus. Jei jūs netikite, neišliksite!’ ‘‘
10
Viešpats toliau kalbėjo Achazui:
11
‘‘Prašyk Viešpatį, savo Dievą, ženklo iš požemio gilybių ar dangaus aukštybių’‘.
12
Achazas atsakė: ‘‘Aš neprašysiu ir negundysiu Viešpaties’‘.
13
Tuomet Izaijas sakė: ‘‘Klausykitės, Dovydo namai, ar jums neužtenka varginti žmonių, ar varginsite ir Dievą?
14
Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu.
15
Jis maitinsis pienu ir medumi, kol išmoks atmesti, kas pikta, ir pasirinkti, kas gera.
16
Prieš berniukui išmokstant atmesti pikta ir pasirinkti gera, šalys, kurių karalių bijaisi, bus sunaikintos.
17
Viešpats leis tau, tavo tautai ir tavo tėvų namams patirti tokių dienų per Asirijos karalių, kokių nebuvo nuo Efraimo ir Judo atsiskyrimo laikų.
18
Tuomet Viešpats sušvilps musėms Egipto upės gale ir bitėms Asirijos krašte
19
ir jos atskris ir nusileis slėnių tarpekliuose, uolų plyšiuose, ant visų krūmokšnių ir ganyklose.
20
Tą dieną Viešpats iš anapus upės pasisamdytu skustuvu­Asirijos karaliumi­nuskus galvos ir kojų plaukus, taipogi ir barzdą pašalins.
21
Tuo pačiu metu atsitiks, jog žmogus laikys vieną karvę ir dvi avis
22
ir jos duos tiek pieno, kad jis valgys sviestą; ir kiekvienas, kuris bus išlikęs šalyje, valgys sviestą ir medų.
23
Tuo metu vieta, kur augo tūkstantis vynmedžių, verta tūkstančio šekelių sidabro, pavirs erškėtynu ir usnynu.
24
Žmogus ten eis su strėlėmis ir lanku, nes usnių ir erškėčių bus pilnas kraštas.
25
Visi kalnai, kurie dabar kapliu kasami, taps neįžengiami dėl usnių ir erškėčių, juose ganysis galvijai ir vaikštinės avys’‘.Izaijo 7:1

Izaijo 7:2

Izaijo 7:3

Izaijo 7:4

Izaijo 7:5

Izaijo 7:6

Izaijo 7:7

Izaijo 7:8

Izaijo 7:9

Izaijo 7:10

Izaijo 7:11

Izaijo 7:12

Izaijo 7:13

Izaijo 7:14

Izaijo 7:15

Izaijo 7:16

Izaijo 7:17

Izaijo 7:18

Izaijo 7:19

Izaijo 7:20

Izaijo 7:21

Izaijo 7:22

Izaijo 7:23

Izaijo 7:24

Izaijo 7:25Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66