Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Izaijo 62

1

Aš netylėsiu dėl Siono ir nenurimsiu dėl Jeruzalės, kol pasirodys jų teisumas lyg ryto aušra ir išgelbėjimas lyg degantis žibintas.

2

Tautos matys tavo teisumą ir karaliai­tavo šlovę. Tave vadins nauju vardu, kurį Viešpats tau duos.

3

Tu būsi šlovės karūna ir karališkas vainikas Viešpaties, tavo Dievo, rankoje.

4

Tavęs nebevadins apleistąja ir tavo žemės­dykyne. Tave vadins: ‘‘Mano pasimėgimas’‘, o tavo šalį­ištekėjusiąja, nes Viešpats pamėgo tave, ir šalis bus sutuokta.

5

Kaip jaunuolis veda mergaitę, taip tavo sūnūs ves tave. Kaip jaunikis džiaugiasi jaunąja, taip tavo Dievas džiaugsis tavimi.

6

Jeruzale, ant tavo sienų Aš pastatysiu sargus; jie niekada­dieną ir naktį­nenurims. Jūs, kurie tariate Viešpaties vardą, netylėkite,

7

neduokite Jam poilsio, kol Jis atstatys Jeruzalę ir jos šlovę žemėje.

8

Viešpats prisiekė savo tvirta ranka: ‘‘Aš nebeduosiu tavo grūdų tavo priešams maistui ir svetimi nebegers tavo vyno, kurį pagaminai.

9

Kas surenka, valgys ir girs Viešpatį; kas užaugina, gers vyną mano šventuose kiemuose’‘.

10

Įeikite, įeikite pro vartus, paruoškite kelią tautai; nutieskite, nutieskite kelią, pašalinkite akmenis, pakelkite vėliavą žmonėms.

11

Viešpats paskelbė iki žemės pakraščių: ‘‘Sakykite Siono dukrai: ‘Tavo išgelbėjimas, užmokestis ir atlyginimas artėja’ ‘‘.

12

Juos vadins: ‘‘Šventa tauta, Viešpaties atpirktieji’‘; tu būsi vadinama: ‘‘Ieškotasis, neapleistasis miestas’‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info