A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 571
Teisusis žūva, ir nė vienas į tai nekreipia dėmesio; gailestingasis miršta, ir niekas nepastebi, kad teisusis paimamas iš vargo
2
ir eina ramybėn. Kas elgiasi dorai, ilsėsis savo guoliuose.
3
‘‘Jūs, kerėtojos sūnūs, svetimautojo ir paleistuvės palikuonys, ateikite ir klausykite!
4
Iš ko jūs tyčiojatės? Kam rodote liežuvį? Argi jūs ne nusikaltėlių vaikai, melagių palikuonys?
5
Jūs degate aistra stabams po lapuotais medžiais; žudote kūdikius paupiuose, uolų plyšiuose.
6
Jūsų dalis tarp glotnių upelio akmenėlių; toks jūsų likimas; stabams jūs aukojate gėrimus ir duonos auką. Argi Aš turėčiau tai pakęsti?
7
Kalnuose patiesęs savo guolį, tu eini aukoti aukų.
8
Ant durų staktų tu pasidarei sau ženklą. Nudengusi ir praplatinusi lovą, tu palikai mane; susitarus su jais, pamėgai jų lovą.
9
Tu pasitepusi išėjai pas karalių; savo pasiuntinius pasiuntei toli, kritai iki pragaro.
10
Tu pavargai besiblaškydama, bet nesakei: ‘Nėra vilties’. Tu pamėgai tokį gyvenimą ir taip toliau darei.
11
Ko tu bijojai, kad melavai ir neprisiminei manęs, ir neėmei į širdį? Ar ne dėl to, kad taip ilgai tylėjau, tu lioveisi manęs bijoti?
12
Aš paskelbsiu tavo teisumą ir tavo darbus; jie tau nebus naudingi.
13
Kai tu šauksi, tegelbsti tave tavo surinktieji. Vėjo dvelkimas juos visus nuneš. O kas pasitiki manimi, tas gaus žemę ir paveldės mano šventąjį kalną’‘.
14
Ir sakys: ‘‘Nutieskite kelią, nutieskite kelią mano tautai ir pašalinkite kliūtis’‘.
15
Taip sako Aukščiausiasis ir Prakilnusis, kuris gyvena amžinybėje, kurio vardas šventas: ‘‘Aš gyvenu aukštybėje ir šventoje vietoje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankią dvasią, kad atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgailaujančiųjų širdį.
16
Aš neamžinai bylinėsiuos ir nevisada rūstausiu, nes tada gyvybės dvasia, kurią Aš įkvėpiau, sunyktų.
17
Aš užsirūstinau dėl nuodėmingo tautos godumo, smogiau jai ir savo veidą paslėpiau, bet ji ėjo toliau klaidingu savo širdies keliu.
18
Aš mačiau jos kelius ir Aš gydysiu bei vedžiosiu ją, suteiksiu jai ramybės ir paguodos.
19
Ramybė ir taika arti ir toli esantiems,­sako Viešpats.­Aš ją pagydysiu.
20
Nedorėliai yra lyg sujudinta jūra, kuri negali nurimti, jos vanduo išmeta purvą ir dumblą.
21
Nėra ramybės nedorėliui’‘,­sako mano Dievas.Izaijo 57:1

Izaijo 57:2

Izaijo 57:3

Izaijo 57:4

Izaijo 57:5

Izaijo 57:6

Izaijo 57:7

Izaijo 57:8

Izaijo 57:9

Izaijo 57:10

Izaijo 57:11

Izaijo 57:12

Izaijo 57:13

Izaijo 57:14

Izaijo 57:15

Izaijo 57:16

Izaijo 57:17

Izaijo 57:18

Izaijo 57:19

Izaijo 57:20

Izaijo 57:21Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Isa 17

Izaijo 18 / Isa 18

Izaijo 19 / Isa 19

Izaijo 20 / Isa 20

Izaijo 21 / Isa 21

Izaijo 22 / Isa 22

Izaijo 23 / Isa 23

Izaijo 24 / Isa 24

Izaijo 25 / Isa 25

Izaijo 26 / Isa 26

Izaijo 27 / Isa 27

Izaijo 28 / Isa 28

Izaijo 29 / Isa 29

Izaijo 30 / Isa 30

Izaijo 31 / Isa 31

Izaijo 32 / Isa 32

Izaijo 33 / Isa 33

Izaijo 34 / Isa 34

Izaijo 35 / Isa 35

Izaijo 36 / Isa 36

Izaijo 37 / Isa 37

Izaijo 38 / Isa 38

Izaijo 39 / Isa 39

Izaijo 40 / Isa 40

Izaijo 41 / Isa 41

Izaijo 42 / Isa 42

Izaijo 43 / Isa 43

Izaijo 44 / Isa 44

Izaijo 45 / Isa 45

Izaijo 46 / Isa 46

Izaijo 47 / Isa 47

Izaijo 48 / Isa 48

Izaijo 49 / Isa 49

Izaijo 50 / Isa 50

Izaijo 51 / Isa 51

Izaijo 52 / Isa 52

Izaijo 53 / Isa 53

Izaijo 54 / Isa 54

Izaijo 55 / Isa 55

Izaijo 56 / Isa 56

Izaijo 57 / Isa 57

Izaijo 58 / Isa 58

Izaijo 59 / Isa 59

Izaijo 60 / Isa 60

Izaijo 61 / Isa 61

Izaijo 62 / Isa 62

Izaijo 63 / Isa 63

Izaijo 64 / Isa 64

Izaijo 65 / Isa 65

Izaijo 66 / Isa 66