A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 561
Taip sako Viešpats: ‘‘Laikykitės teisingumo ir vykdykite teisybę, nes mano išgelbėjimas arti, mano teisumas tuoj bus apreikštas.
2
Palaimintas žmogus, kuris tai vykdo, ir žmogaus sūnus, kuris to laikosi: saugo sabatą nesuterštą ir savo rankas sulaiko nuo pikto’‘.
3
Svetimtautis, kuris prisiglaudė prie Viešpaties, tenesako: ‘‘Viešpats atskyrė mane nuo savo tautos’‘, ir eunuchas tenesako: ‘‘Aš kaip padžiūvęs medis’‘.
4
Nes Viešpats taip sako: ‘‘Eunuchams, kurie švenčia mano sabatą, pasirenka, kas man patinka, ir laikosi mano sandoros,
5
duosiu savo namuose vietos ir padarysiu jų vardą garsesnį už sūnų bei dukterų; duosiu jiems amžiais nežūstantį vardą.
6
Svetimtaučius, kurie prisijungs prie Viešpaties, Jam tarnaus, Jo vardą mylės, bus Jo tarnai, švęs sabatą ir jo nesuteps bei laikysis mano sandoros,
7
atvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu savo maldos namuose; jų aukos ir deginamosios aukos bus mėgiamos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms’‘.
8
Taip sako Viešpats Dievas, kuris surinko Izraelio išsklaidytuosius: ‘‘Prie tų, kurie jau surinkti, Aš surinksiu ir kitus’‘.
9
Visi laukiniai ir miško žvėrys, ateikite ėsti!
10
Jo sargai yra akli, neturi supratimo; jie yra lyg šunys, kurie neloja. Jie mėgsta gulėti, snausti ir sapnuoti.
11
Jie yra godūs šunys, kurie niekada nepasisotina. Jie yra ganytojai, neturintys supratimo. Jie žiūri į savo kelią ir ieško sau naudos.
12
Jie sako: ‘‘Ateikite, duosime jums vyno, pasigerkime! Taip darykime šiandien, o rytoj bus dar geriau!’‘